Ciw-restr

Angel Pen Ffordd

Llinellau gan Emlyn (Cyfanswm: 15)

 
(2, 0) 540 Diolch C.J.
(2, 0) 541 Wel, mae golwg iach arnoch chi, ond does, Seimon.
 
(2, 0) 545 Be' ydi'r gyfrinach G.J.?
 
(2, 0) 549 Rydan ni yn gwrando C.J.
 
(2, 0) 554 'Rargian fawr!
(2, 0) 555 Mi fydd eich ffî chi am y cynllun yma yn un sylweddol.
 
(2, 0) 558 Fedrwn ni gyfrannu i lwyddiant y fenter C.J.?
 
(2, 0) 564 Be ydi honno C.J.?
 
(2, 0) 567 Ie, wir.
 
(2, 0) 579 Sôn am wenwyn.
 
(2, 0) 581 Beth am y pot blodau?
 
(2, 0) 597 Na, dim diolch C.J.
 
(2, 0) 601 Rwy'n siŵr bod pob munud yn fêl gyda C.J., Beti?
 
(2, 0) 606 Iawn C.J.
 
(2, 0) 612 Ia wir, a'r gwin mor dda hefyd.