Rhys Lewis (J M Edwards)


Pethau sydd eisieu i actio

1. Cloc wyth-niwrnod. Pedair hen gadair, a phedair o rai cyffredin; canhwyllbren, canwyll, tecell, tebot, chwe cwpan de, torth, etc.; brws llawr, procor, hen focs, basin golchi, a llian.

2. Mainc grydd, morthwyl, lapston, etc., a nifer o hen esgidiau.

3. Dwy norob neu ham i'w hangio yn y Twmpath; bwrdd bach, neu hen ford gron.

4. Cwningen a hen ŵn i James; darn o facon a chiw iar hanner pluog ym mharsel Tomos Bartley i fynd i'r Bala.

5. Map, blackboard, cloch (i daro 11 o'r cloch, yng Ngolygfa 2, Act l).

Mae gan Mr. John Lloyd, Colenso House, Bagillt Street, Holywell, dair golygfa Gymreig ar ganfas i'w benthyg,—ystryd a dwy gegin. Mesurant 1 troedfedd wrth 12 troedfedd. Nid ydynt ar rollers, ond, gellir eu hoelio ar y mur, a'u gollwng i lawr y naill dros y llall pan fo angen. Bydd yr actio'n llawer mwy byw gyda'r rhai hyn; saith a chwech am fenthyg un, deuddeg a chwech am ddwy, a phymtheg swllt am y tair. Blaendal a'r cludiad i'w dalu gan y benthyciwr.