Dramâu eraill

761 o ddramâu eraill cysylltiedig â Chymru yr ydym yn gwybod amdanynt, ond nad ydynt ar y wefan eto. Croesawn gywiriadau ac ychwanegiadau!

Jean Anouilh

Antigone (1976)

Jane Arden

Conscience and Desire, and Dear Liz (1954)
The Party (1958)
Vagina Rex and the Gas Oven (1969)
A New Communion for Freaks, Prophets and Witches (1971)
The Illusionist

G M Ashton

Y Crochan (1956)

Meredydd Barker

Buzz (2004)
Acqua Nero (2007)
Two Princes (2007)
Nye and Jennie (2018)

Robert Griffith Berry

Dwywaith yn Blentyn (1924)
Yr Hen Anian (1929)
Ail-ddechrau
Cadw Noswyl

Sam Boardman-Jacobs

Someone Else’s Rainbow (1979)
Setting Out For Ithaca (1980)
Her Name Was Milena (1982)
Last Friday in Jerusalem (1984)
Fanny Rosen's Bad Debt (1985)
Facing the Sun (1986)
After Every Dream (1988)
After Every Dream (1988)
Doesn't Everyone Live in a Ballroom? (1991)
Hangover Square (1994)
Farblas! (1996)
Play Federico For Me (1998)
Passion for the Impossible (1999)
The Abduction of Esther Lyons (1999)
Asylum (2001)
One Pair of Hands (2001)
Trying To Be (2002)
Why Is This Night? (2003)
Embracing Barbarians (2004)
The Public (2005)
Red Hot & Blue (2007)
The Sixth Column Has Better Legs (2007)

Edna Bonnell

Y Chwildro (1950)
Emyr Caradog (1955)
Y Wobr (1957)

Leslie Bonnet

The Nine Fathers (1970)

Philip Henry Burton

Granton Street (1934)
White Collar (1938)

Leslie Cass

The Story of Ruth

Ronald Cass

10:15 Revue (1951)
Intimacy at Eight (1952)
Just Lately (1952)
The Irving Revue (1952)
High Spirits (1953)
Intimacy at 8:30 (1954)
For Amusement Only (1956)
Harmony Close (1957)
For Adults Only (1958)
The Lord Chamberlain Regrets (1961)
Enrico (1963)
Jack and the Beanstalk (1968)
Deja Revue (1975)
Move Along Sideways (1975)
The Thoughts of Chairman Alf (1977)
Blondes and Bombshells (1979)

Ernest Cove

Those Who Wait

Fflur Dafydd

Hugo (2003)
Brewys (2005)
Helfa Drysor (2006)

Myrddin ap Dafydd

Noson Garddio (1981)

Anna Percy Davies

Yr Edefyn Aur (1935)
Yr Hen Arlunydd (1938)
Da Bod Dwy (1954)

Bernard Davies

Dewrgalon

Beti Eynon Davies

The Four-Leafed Clover

Beti Eynon Davies a Kate Roberts

Y Fam

David Thomas Davies

Ble Ma Fa? (1913)
Ephraim Harris (1914)
Where Is He? (1917)
Branwen Ferch Llŷr (1921)
Y Dieithryn (1922)
Pelenni Pitar (1925)
Troi'r Tir (1926)
Gwerthoedd (1936)

D J Davies

Chwe Drama Hanes (1933)
Maes y Meillion (1945)

Eic Davies

Cynaeafau (1943)
Llwybrau'r Nos (1943)
Y Dwymyn (1943)
Dim Ond i Fod e (1945)
Ewch Ati (1946)
Lleuad Lawn (1946)
Nos Calan Gaeaf (1946)
Fy Mrodyr Lleiaf
Y Cam Gwag

George Davies

Diffodd yr Haul (1940)
Teligram Mamgu

James Kitchener Davies

Y Tri Dyn Dierth (1937)
Susanna (1938)
Y Fantell Fraith (1942)
Meini Gwagedd (1944)
Dies Irae
Gloria in Excelsis
Ynys Afallon

James Kitchener Davies and Mair I Davies

Miss Blodeuwedd

J Bonfyl Davies

Y Ferch o Gefn Ydfa

J Glyn Davies a D E Jenkins

Yr Ymlonwyr (1922)

Naunton Davies

A Near Thing
A Pair of Bracelets
Daughters of Eve
Foiled
The Arrogance of Power
The Conversion
The Counter-Stroke
The Crash
The Epidemic
The Girl from Cardiff
The Human Factor
The Schemer
The Second Son
The Village Wizard

Naunton Davies and Leon M Lion

Red Luck
The Cobweb
The Wanton

Naunton Davies and Stanley Drewitt

The Great Experiment

Rhys Davies

Y Ferch o Gefn Ydfa (1938)

W Bryn Davies

Colli ac Ennill

Dic Edwards

Late City Echo (1981)
At the End of the Bay (1982)
Canned Goods (1983)
Looking for the World (1986)
Long To Rain Over Us (1987)
low people (1989)
the fourth world (1990)
Regan (1991)
Casanova Undone (1992)
The Beggar's New Clothes (1992)
The Juniper Tree (1992)
Wittgenstein's Daughter (1993)
Lola Brecht (1995)
Utah Blue (1995)
Franco's Bastard (2002)
Astrakhan (Winter) (2005)
Manifest Destiny (2005)
The Pimp (2006)
The Opportunist (2013)
Antigone Now
David
Distant Jazz
Doctor of the Americas
Into the East
Kid
Let's Kill All the Lawyers
Little Yankee
Moon River: The Deal
Nude
Over Milk Wood
Solitude
The Freewheelers
The Man Who Gave His Foot For Love
The Shakespeare Factory
The Vote
Vertigo

Dyfed Edwards

Cors Oer (2008)
Tân Mewn Drain (2009)

Fanny Edwards

Drama Meredydd (1931)
Y Darlun (1933)

Fanny Winifred Edwards

Choosing a Hat (1951)

James Edwards

Min y Clogwyn (1920)

M Brynwel Edwards

Y Ficer Newydd

Thomas Edwards (Twm o'r Nant)

Tri Chydymaith Dyn (1762)
Cyfoeth a Thlodi (1768)
Y Farddoneg Fabilonaidd (1768)
Pedair Colofn Gwladwriaeth (1786)
Tri Chryfion Byd (1789)
Bannau y Byd (1808)
Cybydd-dod ac Oferedd (1870)

Elfed

Gwilym Tell

Menna Elfyn

Madog (1989)
Trefen Teyrnas Wâr (1990)
Blodeuwedd Rŵls Oce (1992)
Y Forwyn Goch (1992)
Melltith y Mamau (1995)
Siop Elusen (1996)
Y Coed (1998)
Ho Ho Ho (2002)
Y Galwr (2003)
Iechyd yw popeth (2004)
Malwod Mawr (2004)
Ann (2005)
Cysgodion Tu Mewn (2006)
Cymdogion (2007)
Dim Byd o Werth (2008)
Hirddydd Heddwch (2009)

Eric Elis a John Griffiths

Cariad Don Perlimplín

Albert Evans-Jones (Cynan)

Pasiant y Newyddion Da (1929)
Rhyfel a Heddwch (1930)
Hywel Harris (1932)
Lili'r Grog (1936)
Hen Ŵr y Mynydd (1949)
John Huws Drws Nesa (1950)
Rwsalca (1950)
Y Sêr yn eu Graddau (1950)
Absalom Fy Mab (1957)

Beriah Gwynfe Evans

Bronwen (1879)
Esther: Drama Ysgythrol (1914)

Caradoc Evans

Taffy (1923)

Dilwen M Evans

Wyth Dramodig (1954)

E Eynon Evans

Wynwns Siew (1941)

Gwyneth Evans

Tair Chwedl (1960)
Rhithweledigaethau Rhyfedd Idwal (1986)
Cestyll Cymru

Gwynne D Evans

Glo i'r Marwor (1957)

Harry Evans

Dafydd ap Gwilym

I L Evans

Y Cybydd

Janet Evans

Gadael Tir (1950)

John O Evans

Noswaith Ddyrys (1981)

John R Evans

Dianc (1954)
Y Gorthrymedig (1956)
Y Llwybrau Tywyll (1956)
Y Drws Agored (1957)
Y Rhwyd (1958)
Y Cardotyn (1963)
Cath mewn Cwd (1968)
Brawd am Byth (1981)
Y Tad

J Tywi Evans

Bore'r Cam Difrifol

Muriel Evans

Albert's Way Out

Rhys Evans

Aeres Maesyfelin (1917)
Llanbrynmair (1922)

Robert Neil Evans

Leslie's Electric Video (2002)

W Ffowc Evans

Bob (1937)

Gareth Evans-Jones

Adar Papur (2019)

Francis George Fisher

The Disinherited (1939)
Catrin (1949)
Merch yw Medusa (1951)
Noa (1951)
Y Ferch a'r Dewin (1953)
Awena
Y Blaidd-Ddyn
Y Lleoedd Pell

John Oswald Francis

Birds of a Feather (1910)
His Shining Majesty (1910)
Hunting the Hare (1910)
The Poacher (1914)
Cross Currents (1922)
The Dark Little People (1922)
Gwyntoedd Croesion (1924) [cyf. R Silyn Roberts]
Y Bobl Fach Ddu (1925) [cyf. John Hughes]
Ffordd yr Holl Ddaear (1926)
John Jones (1927)
The Beaten Track (1927)
The Perfect Husband (1927)
Ffordd yr Holl Ddaear (1928) [cyf. Magdalen Morgan]
Y Potsier (1928) [cyf. Mary Hughes]
Little Village (1930)
Howell of Gwent (1934)
Tares in the Wheat (1943)
King of the River (1944)
The Sewing Guild (1944)
The Sheep and the Goats (1951)
Troelus a Chresyd

Bernard Gilbert

Elodaro

Peter Gill

The Sleepers Den (1965)
Over Gardens Out (1969)
Small Change (1976)
Kick for Touch (1983)
In the Blue (1985)
Mean Tears (1987)
Cardiff East (1997)
The Look Across the Eyes (1997)
Certain Young Men (1999)
Friendly Fire (2002)
Original Sin (2002)
The York Realist (2002)
Lovely Evening (2005)
Another Door Closed (2009)
Versailles (2014)
As Good A Time As Any (2015)

Ifor ap Glyn

Branwen
Frongoch

Glynfab

Ewyllys Shon Morgan
Wncwl John

Cliff Gordon

Choir Practice: A Storm in a Welsh Teacup (1946)

Helen Griffin

Killjoy (1993)
A Generation Arises (1994)
The Change (1994)
Mental (1997)
Flesh and Blood (2000)
I Love You Superstar (2002)
Who's Afraid of Rachel Roberts (2012)

G J Griffith

Hannah Comes Round

Gwilym Wynne Griffith

Y Detectif (1935)

Ieuan Griffiths (= David Matthew Williams)

Dirgel Ffyrdd (1933)
Awel Dro (1934)
Y Ciwrad yn y Pair (1942)
Tarfu'r C'lomennod (1947)
Pen Llanw (1951)
Ted (1952)
Y Fflam Leilac (1952)
Ddoe a Heddiw (1954)
Gwragedd Aberth (1954)
Gwraig y Ffermwr
Lluest y Bwci

Paul Griffiths

Sul y Blodau (1993)
O Gysgod y Cyll (1995)
B'echdan? (1996)
Ai am Fod Haul yn Machlud? (1997)
Dan y Don (2012)

Robert Griffiths

Newid Meddwl (1932)
Arian am Ddim

Ifan Gruffydd

Halibalw

Mair Gwynedd

Ein Teulu Ni

Gwynfor

Troi'r Byrddau (1935)
Tywydd Mawr (1939)
Eiddo Pwy (1952)

Leslie Harries

Chwe Drama Fer (1944)

Alan Harris

Manga Sister (2012)
The Opportunity of Efficiency (2013)
How My Light is Spent (2015)
The Future For Beginners (2914)
A Scythe of Time
Marsha
Orange

D O W Harris

Joni Ni (1947)

Florence Howell

Jane Wogan (1935)
Y Ddeuddegfed o Fawrth (1936)

J D Howells

T'Amser (1933)

Thomas Hudson-Williams

Don Juan (1964)
Y Marchog Crintach (1964)
Yr Hen Ddiod Na Eto (1964)

E E Hughes

Bore Cynhyrfus

Gwilym T Hughes

Cyfamod (1960)
Ar y Cyd (1962)
Pan Ddel Mai (1962)
Omar Khayyâm (1963)
Ar Lwybr Ffantasi (1966)
Cyffro yn y Cosmos (1966)
Y Ddrama Fawr (1966)
Yr Adeiladydd (1968)
Tw Bi Shiwar (1970)

H O Hughes

Y Melinydd (1914)
Yr Hen Iaith (1914)

Richard Hughes

The Sisters' Tragedy (1922)
A Comedy of Good and Evil (1924)
Danger (1924)
The Man Born to be Hanged (1928)

Thomas Rowland Hughes

Y Ffordd (1945)

Henrik Ibsen

Y Fenyw Ddaeth o'r Môr (2015) [cyf. Menna Elfyn]

Wil Ifan

Flynyddoedd o Flaen Adda (1938)
Etifedd Arberth
Yn Iaith y Gweithiau

Nora Isaac

Iolo Morganwg (1974)
Griffith Jones (1984)
William Williams (1991)

Eiddwen James

Cofio’r Nadolig a Gŵyl Dewi

D J Lewis Jenkins

Tan yr Enfys (1928)

D Lloyd Jenkins

Ffortiynau (1934)
Y Trysor Cudd

Joseph Jenkins

Y Melys a'r Chwerw (1930)
Yr Oriawr Aur (1930)

Aneurin Jenkins-Jones

Y Fantell Fraith (1955)

Gruffudd John

Y Smotyn Du (1947)

Hywel John

Pieces (2010)
Rose (2011)

Brinley Jones

Y Siop Newydd (1930)
John a Jams (1933)
Potch (1935)
Marchogion y Nos
Y Boncyff

Claudia Jones

Y Byddigions (1934)

D R Jones

Bechgyn y Colega 'ma (1932)
Owain Gwynedd

D Tafwys Jones

Plismon y Plant (1915)

E E Byron Jones

Yng Ngafael y Gyfraith (1929)
Braidd yn Ansefydlog (1935)

Emrys R Jones

Tra Bo Dau (1945)

Glesni Hâf Jones

Dŵr Mawr Dyfn (2013)

G Prys Jones

Modur y Siopwr (1937)
Merch y Llwyndy (1938)

Griffith R Jones

Ymweliad Owain Glyndwr (1920)

Gwilym R Jones

Y Weddw o Aberdar (1936)
Croes y Dewin (1940)
Y Gell Olaf (1948)
Clychau Buddugoliaeth

Gwilym R Jones a Morus Jones

Gwynt

Hilda Jones

Eiddo Modryb Siwsan (1943)

Idwal Jones

Sh - Dim Swn! (1936)
Merch y Pinsiwn (1952)
Ffarwel Tibit y Popty

Ifan O Jones

Dewin y Pentref (1913)

Jack Jones

Land of my Fathers (1937)
Hen Wlad fy Nhadau (1939) [cyf. James Kitchener Davies]

J D Jones

Ymado (1936)

J Emlyn Jones

Breuddwyd Myfanwy (1925)

Jeremiah Jones

Y Cab (1937)
Cwpan Llawenydd
Y Briodas

J Lloyd Jones

Yr Hen Grydd
Yr Hen Gybydd
Yr Hen Scwlin

John Gwilym Jones

Y Brodyr (1935)
Diofal yw Dim (1939)
Gŵr Llonydd (1958)
Lle Mynno'r Gwynt (1958)
Hynt Peredur (1963)
Pry Ffenast (1963)
Yr Oedfa (1963)
Y Tad a'r Mab (1963)
Barcud yn Farcud Fyth (1971)
Ac Eto Nid Myfi (1976)
Dwy Ystafell (1976)
Tri Chyfaill (1976)
Un Briodas (1976)
Yr Adduned (1979)
Cilwg Yn Ôl
Ymweliad yr Hen Foneddiges

John Tywi Jones

Dirgelwch Dig neu Gyfrinach y Ffermwyr Mawr (1908)
Richard Jones-Davies Esq. (1911)
Dic Sion Dafydd neu Richard Jones-Davies Esq. (1913)
Jac Martin, neu Bobl Llandderwydd (1913)
Eluned Gwyn Owen neu Yr Eneth Goll (1914)
Y Cranc (1919)
Gwr y Cefen (1920)
Eisteddfod y Pentre (1922)

J R Jones

O'r Gorlan i'r Gad

J T Jones

Hamlet, Tywysog Denmarc (1960)
Marsiandwr Fenis (1969)
Nos Ystwyll (1970)
Bid Wrth Eich Bodd (1983)
Romeo a Juliet (1983)

Patrick Jones

Everything Must Go (1999)
Unprotected Sex (1999)
The War Is Dead Long Live The War (2003)
Bridges (2006)
Sing To Me (2006)
Revelation (2008)
A Lament for Moths (2009)
Before I Leave (2016)

Rees Jones

Ocshwn Pencoedmor

R Ellis Jones

Yr Ymadawedig

T Gwynn Jones

Anrhydedd
Dychweledigion
Faust
Y Gloyn Byw

T Gwynn Jones a W S Gwynn Williams

Y Gainc Olaf (1934)

Wil Sam Jones

Dalar Deg (1963)
Mae Rhywbeth Bach (1969)
Y Sul Hwnnw (1981)
Yr Argae (2009)

Wil Sam Jones ac Emyr Humphreys

Dinas (1970)

W Vaughan Jones

Brwyn ar Gomin (1945)

Gwyneth Lewis

Y Storm (2012)

John D Lewis

Iolo

M J Lewis-James

The Return

Rhydian Gwyn Lewis

Maes Gwyddno (2018)

Saunders Lewis

The Eve of St. John (1921)
Gwaed yr Uchelwyr (1922)
Doctor er ei Waethaf (1924)
Buchedd Garmon (1937)
Amlyn ac Amig (1940)
Blodeuwedd (1948)
Eisteddfod Bodran (1952)
Gan Bwyll (1952)
Gymerwch Chi Sigaret? (1956)
Siwan (1956)
Brad (1958)
Esther (1960)
Serch yw'r Doctor (1960)
Yn y Trên (1965)
Cymru Fydd (1967)
Problemau Prifysgol (1968)
Branwen (1975)
Cell y Grog (1975)
Dwy Briodas Ann (1975)
Excelsior (1980)

Rhys Llwyd

Caffi Sam (1981)

Wyn Mason

Rhith Gân (2015)

Douglas Maxwell

Ma' Bili'n Bwrw'r Bronco (2013) [cyf. Jeremi Cockram]

Stephen Maybery

Life, Death And The Dear Departed
Mary, Mary Quite Contrary

Megfam

Merched y Mwmbwls (1921)
Canu Carolau
Dydd Pen-Blwydd Megan
Mynd i'r Ffair
Plant y Pentref
Santa Clôs
Twco 'Falau
Y Fasged

David Derwenydd Morgan

Cymru am Byth
Dic Penderyn
Hen Gariad
John a Mari
Rhoi'r Byd yn ei Le
Yn Eisiau-Gwraig

D W Morgan

Llewelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru (1936)

Elaine Morgan

The Waiting Room (1958)
Rest You Merry (1959)
Eli'r Teulu (1960)
The Soldier and the Woman (1961)
Licence to Murder (1963)
A Chance to Shine (1964)
Love from Liz (1967)

Mary Diana Morgan

Bats In The Belfry (1937)
Black & Blue Revue (1939)
Let's Face it! (1939)
Transatlantic Lullaby (1939)
A House in the Square (1940)
Three Waltzes (1945)
My Sex Right or Wrong (1947)
Swinging the Gate (1950)
After my Fashion (1952)
Everyman (1952)
The Starcross Story (1953)
I"ll Take the High Road... (1956)
Rain Before Seven (1960)
Your Obedient Servant (1960)
Time to Kill (1961)
Hand in Hand (1963)
Little Evenings (1971)
My Cousin Rachel (1980)

R D Morris

Y Clwyf (1929)
Mab y Capten

T C Murray

Gwanwyn (1933)

Alun Owen

After the Funeral (1960)

Caradog Owen

Croes a Gorfoledd (1920)

Gary Owen

Crazy Gary's Mobile Disco (2001)
Fags (2002)
The Drowned World (2002)
The Shadow of a Boy (2002)
Amser Canser (2003)
Cold Harbour (2003)
The Green (2003)
The Low Hundreds (2003)
Ghost City (2004)
Hartleby, Oooglemore and Jeramee (2005)
An Enemy for the People (2006)
Mary Twice (2008)
A Christmas Carol (2009)
Amgen:Broken (2009)
Blackthorn (2010)
Free Folk (2010)
Love Steals Us From Loneliness (2010)
Mrs Reynolds and the Ruffian (2010)
Perfect Match (2013)
Pen-blwydd Poenus Pete (2014)
Iphigenia In Splott (2015)
Violence and Son (2015)
Killology (2017)
The Cherry Orchard (2017)

William Owen

Y Sentar Forward (1933)
Rhaff (1947)

Gwenlyn Parry

Y Ddraenen Fach (1961)
Poen yn y Bol (1963)
Hwyr a Bore (1964)
Tair Drama (1965)
Saer Doliau (1966)
Tŷ ar y Tywod (1968)
Y Ffin (1973)
Y Tŵr (1978)
Sál (1982)
Panto (1986)

J Eddie Parry

La Zone (1924)
Concwest (1933)

Rhiannon Parry

Helynt y Mefus (1981)

Thomas Parry

Llywelyn Fawr (1954)

Peter Philp

Castle of Deception (1951)
A Quiet Clap of Thunder (1961)

Meic Povey

Fel Anifail (1995)
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi (1995)
Bonansa (1997)
Tair (1998)
Diwedd y Byd (1999)
Yr Hen Blant (1999)
Indian Country (2003)
Life of Ryan ... and Ronnie (2005)
Hen Bobl Mewn Ceir (2006)
Tyner yw'r Lleuad Heno (2009)
Curious Under the Stars (2016)

Tim Price

I'm With the Band (2013)
Salt, Root and Roe
The Radicalisation of Bradley Manning

Bedwyr Rees

Trai (2012)

Edward Rees

Y Grafanc (1951)

E Loveluck Rees

Torri'r Ddadl (1931)

A Edward Richards

Pa Le Mae dy Golyn (1934)

Gwynfryn Richards

I Seion y Daeth Gwaredydd (1947)

Tom H Richards

Y Carnifal (1939)

Arthur O Roberts

The Silver Coin (1961)
Y Darn Arian (1961) [cyf. John Eilian (John Tudor Jones)]

Bob Roberts

Gadael Tir (1967)

David Roberts

Y Streic

D Roberts

Cyllell Boced Tomi (1937)
Y Llythyr Glas

G Bedford Roberts

Camgymeriadau (1924)

Helena Roberts

Dramâu i Blant (1934)

J D Roberts

Yr Hafod (1929)

Wyn Roberts

Y Caviare (1981)

Nicholas Robinson

Strylius (1553)

Manon Steffan Ros

Pabi (2006)

Nic Ros

Tylwyth (2007)

D T Rosser

Mwg Melyn (1940)

Margaret Rosser

Hugan Fach Goch (1933)
Gwyl y Geni

W Rhys Saer

Gwenllian (1924)

Owen Sheers

If I Should Go Away (2007)
The Fair & Tender (2011)
The Passion (2011)
The Two Worlds of Charlie F (2014)
Mametz (2015)
Pink Mist (2017)
Unicorns, almost (2018)
The Water Diviners Tale

Mari Sion

Car dy Gymydog

Rhian Mererid Staples

Cynnau Tân (2011)

Manon Steffan

Mae Sera’n Wag (2005)

D J Thomas and William John Gruffydd

Y Brenin Llyr (1949)

D T Thomas

Pen y Dalar

Dylan Thomas

Under Milk Wood (1954)
Dan y Wenallt (2014) [cyf. T James Jones]

Grace Thomas

Dramodau a Dadleuon (1914)

Gwyn Thomas (i)

The Keep (1962)
Sap (1974)
The Breakers (1976)
Jackie the Jumper
Loud Organs

Gwyn Thomas (ii)

Lliw'r Delyn (1968)
Amser Dyn (1972)
Y Wers (1974)
Y Dymestl (1996)
Breuddwyd Nos Ŵyl Ifan (1999)
Macbeth (2017)

I D E Thomas

Ar Brawf

Nathaniel H Thomas

Y Briodas Orfod (1925)

Owen Thomas

Richard Parker (2009)
Robert Golding (2013)
Grav (2016)
Benny (2017)
The Wood (2018)

Stafford Thomas a T P Williams

Mair Magdalen (1947)

Heiddwen Tomos

Milwr yn y Meddwl (2017)

Catherine Tregenna

Art and Guff (2001)

Gwilym Tudur

Arallgyfeirio (1994)

Merfyn Lloyd Turner

Y Nos Hon (1941)
Y Meini Hyn (1950)

Hilda Vaughan

The Soldier and the Gentlewoman (1932)
She Too Was Young (1938)
Forsaking All Other

Frank Vickery

After I'm Gone (1978)
See You Tomorrow (1979)
A Night Out (1986)
One O'Clock From the House (1986)
A Night On the Tiles (1987)
Trivial Pursuits (1987)
All's Fair (1988)
Family Planning (1989)
Breaking the String (1990)
Erogenous Zones (1992)
Sleeping With Mickey Mouse (1992)
Split Ends (1992)
Green Favours (1994)
Loose Ends (1994)
A Kiss on the Bottom (1995)
Roots And Wings (1995)
Biting the Bullet (1996)
Easy Terms (1997)
Love Forty (1997)
Pullin' the Wool (1998)
Spanish Lies (2003)
Amazing Grace (2005)
Granny Annie (2007)
Tonto Evans (2009)
Barkin' (2010)
Bedside Manner
The Drag Factor

J P Walters a R D Howells

Y Prawf

Jasper Wamsler

Y Nyth (2013) [cyf. Dafydd James]

Elizabeth Watkin-Jones

Onesimus (1947)
Pwt a Moi (1953)
Dail Te

Charles Way

Ar Goll (2013) [cyf. Sharon Morgan]

Paul Whitfield

Gêm o Ddau Hanner (2013) [cyf. Siôn Eirian]
Trysor (2013) [cyf. Siân Summers]

Thornton Wilder

Ein Tre Ni

Urien Wiliam

Cawl Cennin (1969)
Y Ffin (1970)
Y Llyw Olaf (1972)
Y Pypedau (1973)

Urien William

Ding Ding

Aled Jones Williams

Cnawd (1997)
Ta-ra Teresa (2002)
Be' O'dd Enw Ci Tintin? (2003)
Lysh (2004)
Disgwl Býs yn Stafell Mam (2006)
Iesu! (2008)
Chwilys (2010)
Merched Eira (2010)
Pridd (2013)

Dafydd Fon Williams

Tra Bo Dau (1982)

David Mathew Williams (see: Ieuan Griffiths)


Dewi Wyn Williams

Leni (1990)
La Primera Cena (2014)

DG Williams

Ddoe a Heddiw (1913)

Emlyn Williams

A Murder Has Been Arranged (1930)
Night Must Fall (1935)
He Was Born Gay (1937)
The Corn Is Green (1938)
A Month in the Country (1943)
The Druid's Rest (1944)
Trespass (1947)
The Wind of Heaven (1987)
Accolade
Beth/Cuckoo
Full Moon
Someone Waiting
Spring 1600
The Light of Heart
The Morning Star

Harri Williams

Corneliws (1963)
Gwadu'r Meistr (1963)

Islwyn Williams

Cab Wil Tomos (1951)
Y Ddeuddyn Hyn

J Ellis Williams

Cyngor Plwy (1919)
Y Ddrama Fawr (1926)
Chwalu'r Nyth (1939)
Wedi'r Drin (1943)
Awel Gref (1945)
Cwyr Crydd (1946)
Dwy Fran Ddu (1946)
Cariad Margiad (1952)
Arthur Fawr
Meistr y Ty
Pen y Daith
Porth Ewyn
Y Pwyllgorddyn
Y Tarw Coch
Y Wlad Bell

J J Williams

Esther
Ruth

J O Williams a Thomas Rowland Hughes

Y Tegell

Leyshon Williams

Help Llaw (Chwith) (1932)

Margaret J Williams

Chwe Drama i Blant (1936)

Margaret Rees Williams

Gwely Dwbwl (1981)

Marian E Williams

Yr Eli

R Conway Williams

Myfanwy
Y Dyddiau Gynt

Rhydwen Williams

Arswyd y Byd

Richard Bryn Williams

Pedrito (1946)
Cariad Creulon (1970)
Dafydd Dywysog (1975)

Richard Williams

Helynt Hen Aelwyd

Roger Williams

Surfing, Carmarthen Bay (1995)
Calon Lân (1997)
Gulp (1997)
Love in Aberdare (1997)
Saturday Night Forever (1998)
Killing Kangaroos (1999)
Pop (2000)
Y Byd A'i Brawd (2004)
Me, a Giant (2005)
Mother Tongue (2005)
Kapow! (2006)
Tir Sir Gâr (2013)

Stephen J Williams

Y Dyn Hysbys (1935)

Trefor Williams

Manawydan fab Llyr a Math fab Mathonwy (1958)

W Gilbert Williams

Rhyfelgyrch Hywel