Chwilio am air

Er enghraifft, dewiswch Adar o'r Unlliw o'r naidlen, wedyn teipiwch "defnydd" yn y blwch chwilio, a gwthiwch y botwm Chwilio.

Er mwyn gweld cyd-destun llinell benodol, cliciwch yr eicon ar ddiwedd y llinell. Bydd y cyd-destun yn agor mewn ffenestr newydd.

NODIR: Dim ond brasfodel yw hwn, ac mae arno angen rhagor o waith.