Ciw-restr

Panto

Llinellau gan Dic (Cyfanswm: 32)

 
(1, 0) 356 Dyma'r coed, Mam.
 
(1, 0) 358 O, di Mam ddim yma, pws.
 
(1, 0) 361 O, be wnawn ni, pws?... ma' hi mor greulon hefo ni.
 
(1, 0) 363 Gweithio ni fel caethweision â'n curo ni.
 
(1, 0) 365 Mi oedd fy mam go iawn i mor garedig.
(1, 0) 366 O! Biti bod 'nhad wedi priodi wedyn ar ôl iddi farw o'i gwaeledd hir.
 
(1, 0) 368 A biti 'i fod ynta 'di cael ei saethu yn y rhyfel mawr tra'n ymladd dros ei wlad a'r brenin.
 
(1, 0) 370 O, pws, be' wnawn ni?
(1, 0) 371 |
 
(1, 0) 373 Petai hi ddim mor drwm ar y botal.
 
(1, 0) 375 Ma' hi'n feddw hannar yr amsar.
 
(1, 0) 381 Ma' hi 'di mynd yn ddwy botal o wisgi'r dydd, pws.
 
(1, 0) 383 Dwy botal o ddiod gadarn felltigedig.
 
(1, 0) 387 Fedar hi ddim gneud hebddo fo bellach, pws bach.
 
(1, 0) 389 Y wisgi sy'n rheoli 'i fywyd o... {mae'n sylweddoli ei bod wedi gwneud camgymeriad} ym... hi.
 
(1, 0) 391 O, pwsi, pwsi, pwsi!
 
(1, 0) 394 O, pwsi bach be' wna i?
(1, 0) 395 Mae'r byd yn greulon iawn,
(1, 0) 396 Y fi sy'n gorfod diodda
(1, 0) 397 Bob tro ma' hi/Mam yn llawn.
 
(1, 0) 411 Mae'n gaddo petha, pwsi
(1, 0) 412 I mi bob awr o'r dydd.
 
(1, 0) 415 Ond torrodd bob addewid
(1, 0) 416 Mi gollais i bob ffydd.
 
(1, 0) 423 Ond mynd a wnaf i Lundain
(1, 0) 424 A ddoi di gyda mi?
(1, 0) 425 Aur pur yw'r palmant yno
(1, 0) 426 Gwell byd i ti a mi.
 
(1, 0) 432 O, pwsi─rwy'n dy garu.
 
(1, 0) 437 Sneb arall yn y byd.
 
(1, 0) 442 Yn malio dim amdana i
(1, 0) 443 Fel ti─o hyd! o hyd!