Ciw-restr

Panto

Llinellau gan Elin (Cyfanswm: 73)

 
(1, 0) 73 Tyd y clown!
 
(1, 0) 78 Sgynnon ni ddim amser i dy jôc sglyfaethus di─gollwng o.
 
(1, 0) 113 Belt?
 
(1, 0) 115 Lle mae'r belt piws 'di mynd?
 
(1, 0) 120 Be' ti'n 'i feddwl─taflu?
 
(1, 0) 123 I be' nath o beth felly?
 
(1, 0) 126 O, damia chdi.
 
(1, 0) 129 Gad i mi 'u gweld nhw.
 
(1, 0) 189 Ma' hwn yn clashio 'dwi'n gwybod, ond mi geith neud y tro.
 
(1, 0) 299 Mi fasa'n help 'tasat ti'n yfad y coffi 'ma.
 
(1, 0) 301 Ond mi helpith di i sobri─mi sobri rywfaint, gnei?
 
(1, 0) 305 Ro'n i'n meddwl nad oeddat ti ddim yn cymryd siwgwr.
 
(1, 0) 307 Nefoedd.
(1, 0) 308 Dria i rwbath.
 
(1, 0) 318 Dim ond siwgwr lwmp ges i.
 
(1, 0) 322 Sdim gwahaniaeth, y diawl gwirion.
 
(1, 0) 326 Ond 'run 'di'r blas.
 
(1, 0) 332 Wel, diolch am rywfaint o sens o'r diwadd.
 
(1, 0) 337 'Na welliant─mi sobri di drwyddat ar ôl panad ne' ddwy o hwnna.
 
(1, 0) 340 Damia!
 
(1, 0) 342 'Ti ddim yn gneud y sgets gynta rŵan, nac wyt?
 
(1, 0) 346 Dach chi'n fy nrysu i'n lân efo'ch giamocs─'tisio het a siôl i'r drydedd sgets.
 
(1, 0) 350 Aros yn llonydd.
 
(1, 0) 354 Nefoedd, ma' isio gras.
 
(1, 0) 378 Clwad be'?
(1, 0) 379 Sa'n llonydd.
 
(1, 0) 386 Sa'n llonydd!
 
(1, 0) 406 Wnes i 'rioed ddallt hynny, eniwê─pam 'bore a phrynhawn'?
(1, 0) 407 Oedd o ddim yn diodda yn y nos, 'ta?
 
(1, 0) 409 Yn y nos dwi'n diodda fwya, yn enwedig hefo ffernols boncyrs fel chi heb barch at ddyn nac anifail.
 
(1, 0) 419 Cau dy geg ac yfa'r coffi 'na.
 
(1, 0) 429 Dwi'n ildio.
 
(1, 0) 446 Welis i be'?
 
(1, 0) 450 Beth bynnag oeddan nhw'n 'i neud, ma'n nhw wedi 'i neud o drw'r tymor.
 
(1, 0) 452 O! sbïwch pwy sy'n cael cynhyrfs!
 
(1, 0) 454 Wrth gwrs dy fod ti'n malio.
 
(1, 0) 456 Malio nes bod dy geillia di'n sgrytian.
 
(1, 0) 458 Dyn o dy oed ti.
 
(1, 0) 460 Ti'n gwbod be' dwi'n 'i feddwl─digon hen i fod yn dad iddi.
 
(1, 0) 462 Dwi am ga'l gorffan dy wisgo di?
 
(1, 0) 464 Mi rwyt ti'n dwyt, dros dy hannar cant, a hitha prin allan o'i chlytia.
 
(1, 0) 467 Ond dim ond chdi sy'n 'i ffwcio hi!
 
(1, 0) 471 O, wasi─paid â chwythu gasget... ma' pawb yn gwbod─'ti'n meddwl 'n bod ni'n blydi dwl?
 
(1, 0) 477 Yn union fel dudis i─pawb!
 
(1, 0) 479 Wel, pawb yn fan'ma─ma'ch tricia chi mor uffernol o hen ffash...
(1, 0) 480 dwi ddim yn blydi ffŵl, dallt.
(1, 0) 481 Dwi 'di cael 'n siâr yn y busnas yma fy hun.
 
(1, 0) 483 Robin Hood!
(1, 0) 484 Cofio cael uffar o affair unwaith hefo Friar Tuck...
(1, 0) 485 ond ro'n i'n gwbod, dallt, bod mei nabs yn cael 'i damad 'run pryd hefo Robin Hood.
(1, 0) 486 Pawb yn y bar yn 'i slochian hi... a hi wedyn, Robina Hwdina, yn codi.
 
(1, 0) 488 "O, hogia bach, ma' hi wedi bod yn ddiwrnod hir─rwy'n credu'r a' i i'r gwely."
(1, 0) 489 Fynta wedyn yn methu dal mwy na thri munud fel titha.
(1, 0) 490 "Ia wel, dwi'n credu yr a' inna i 'ngwely hefyd."
(1, 0) 491 Dy wely di o ddiawl!
 
(1, 0) 493 'Ti'n gwbod lle'r oeddat ti'n mynd... mi oedd pawb yn gwbod lle'r oeddat ti'n mynd.
 
(1, 0) 495 Pam dach chi'n dŵad i'n gwely ni'r genod bob amsar?
(1, 0) 496 Dach chi ofn i rywun arall droi i fyny i'ch stafall chi ne' rwbath?
(1, 0) 497 Dach chi ofn cael copsan yn y llorpia?
(1, 0) 498 Dan ni'n gwbod be' oedd yn digwydd, Falentino?
 
(1, 0) 500 Fo gwelodd di gynta.
 
(1, 0) 502 Miaw!
 
(1, 0) 504 Ac mi welodd amryw arall chdi'n sleifio i'w stafall hi wedyn!
 
(1, 0) 508 Fi!
 
(1, 0) 510 Fi!
(1, 0) 511 A dy weld ti'n sleifio allan wedyn lawar bora fel rhyw gi 'di bod yn lladd defaid.
 
(1, 0) 514 Droeon!
 
(1, 0) 516 Mwy o'r 'ballu' ddwedwn i.
 
(1, 0) 519 Fel y gweli di o.
 
(1, 0) 521 Mygeidia o'r sglyfath!
 
(1, 0) 533 Dwi 'di deud wrthat ti─mae o 'di yfad fel ych ar dranc.
 
(1, 0) 546 Mae o 'di mynd, dwi'n meddwl.
(1, 0) 547 Honci ponci pw!