Ciw-restr

Rhywun Wrth y Drws

Llinellau gan Gwyneth (Cyfanswm: 69)

 
(1, 0) 24 Teimlo'n sâl iawn heddiw, f'ewyrth?
 
(1, 0) 30 Wel, ewch am dro bach ynte'.
 
(1, 0) 36 O na f'ewyrth!
(1, 0) 37 Arhoswch am dipyn cyn g'neud hynny wir.
 
(1, 0) 43 Hsht.
(1, 0) 44 Mi clywa' i o ar y grisia'.
 
(1, 0) 53 Naddo.
 
(1, 0) 59 O, dim ond rhywbeth a...
 
(1, 0) 64 Wel?
 
(1, 0) 66 O, mae hi'n hyll i mi.
 
(1, 0) 69 Ddim am bris yn y byd, o'ch blaen chi.
 
(1, 0) 72 Hisht.
(1, 0) 73 Mi allan nhw'ch clywed chi.
 
(1, 0) 118 Ond f'ewyrth...
 
(1, 0) 262 Oes 'na lythyr?
 
(1, 0) 267 Ie.
 
(1, 0) 272 le?
 
(1, 0) 276 Be' sy' amoch chi ei eisio gen i?
 
(1, 0) 279 Nâc e.
(1, 0) 280 Nâc e.
(1, 0) 281 Peidiwch â meddwl hynny.
 
(1, 0) 284 Mae Elwyn a finna' wedi dyweddïo ers pedair neu bum mlynedd ac felly...
 
(1, 0) 287 Mae Elwyn a f'ewyrth yn d'eud bod rhaid i mi.
(1, 0) 288 Felly 'fedra i 'neud dim ond bodloni debyg.
 
(1, 0) 291 Roeddwn i'n meddwl y byd o Elwyn unwaith, cyn i mi ddod yma atoch chi.
 
(1, 0) 294 O! rydych chi'n gwybod yn iawn nad oes ond un yr ydw i'n ei garu rŵan.
(1, 0) 295 Un a dim ond un yn y byd i gyd.
(1, 0) 296 'Na' i byth garu neb arall heblaw hwnnw eto.
 
(1, 0) 298 Ond, allwn i ddim aros yma efo chi, hyd yn oed petai Elwyn...?
 
(1, 0) 304 O, fedrwn i byth ddiodde' gwahanu.
(1, 0) 305 Mae'n gwbwl amhosib.
 
(1, 0) 310 O, ie.
(1, 0) 311 Mor braf fyddai hi pe gellid g'neud hynny.
 
(1, 0) 316 O nefoedd ar y ddaear!
 
(1, 0) 321 O, rydych chi mor ffeind.
(1, 0) 322 Y tu hwnt o ffeind.
 
(1, 0) 358 O'r argen annwyl.
(1, 0) 359 Rydw i'n siŵr bod Mrs Morris yn meddwl drwg rywsut.
 
(1, 0) 363 Ie, ie.
(1, 0) 364 Rhaid i mi fynd rŵan.
 
(1, 0) 368 O, petai o'n dibynnu arna' i fy hun...
 
(1, 0) 371 Os nad oes 'na ddim arall amdani hi rydw i'n berffaith fodlon i dorri f'amod i'w briodi o.
 
(1, 0) 377 Baswn petai angen hynny.
(1, 0) 378 Achos, rhaid i mi aros yma efo chi.
(1, 0) 379 Fedra' i 'mo'ch gadael chi; mae hynny'n gwbwl amhosib,
 
(1, 0) 385 Am Elwyn rydych chi'n...
 
(1, 0) 394 Ie mi a' i.
(1, 0) 395 Nos dawch.
 
(1, 0) 400 Welais i mohono fo'n mynd â nhw efo fo.
 
(1, 0) 404 O ie, os gwelwch chi'n dda.
 
(1, 0) 409 Dyma nhw'r plania' i gyd.
 
(1, 0) 413 P'nawn da ynte'.
 
(1, 0) 415 A meddyliwch amdana' i, yn annwyl, os gwelwch chi'n dda.
 
(1, 0) 428 Y llythyr...?
 
(1, 0) 433 Mi fydda' i'n siŵr o 'neud.
(1, 0) 434 P'nawn da Mrs Morris.
 
(2, 0) 1326 Dim ond gadael i chi wybod 'mod i wedi cyrraedd.
 
(2, 0) 1329 Naddo, ddim eto.
(2, 0) 1330 Roedd rhaid iddo fo aros nes dôi'r doctor.
(2, 0) 1331 Ond mae o'n dod toc, i'ch holi chi ynghylch...
 
(2, 0) 1333 Ddim hanner da; mae o'n gofyn 'newch chi'i esgusodi o; rhaid iddo fo aros yn ei wely.
 
(2, 0) 1337 Ydych chi eisio sgwrs efo Elwyn pan ddaw o?
 
(2, 0) 2332 Dyma fi...
 
(2, 0) 2337 O, o'r diwedd!
 
(2, 0) 2339 Mi a' i adre'n syth efo nhw.
 
(2, 0) 2341 Well iddo fo ddod i ddiolch i chi am bob peth, ie...?
 
(2, 0) 2345 Mi 'na 'i...
 
(2, 0) 2349 Na finna' chwaith!
 
(2, 0) 2356 Iawn Mr Morris.