Deryn Dierth

Ciw-restr ar gyfer Demetrius

(Walter) O'r andras!
 
(Geinor) A fydd Modryb Jane yn dod hefyd?
(1, 0) 336 Wel, yr wyf am i chwi ddod eich dwy.
(Geinor) A ydych chi am fynd, modryb?
 
(Jane) Fe-hoffwn i fynd i'r Eisteddfod unwaith─chefais i ddim cyfle erioed o'r blaen.
(1, 0) 339 Diwrnod mawr y cadeirio yw dydd Iau; dyna paham yr wyf am fynd y diwrnod hwnnw.
(Mrs. Morgan) Fe fydd yn "education" i ti, Geinor, i weld cadeirio'r bardd.
 
(Mrs. Morgan) Dylit fod yn ddiolchgar iawn am y cyfle.
(1, 0) 342 Dyna'r peth wedi setlo, ynte.
(1, 0) 343 Rhaid i ni gychwyn yn weddol fore─tua naw yr oeddwn i'n ei feddwl.
(1, 0) 344 Byddwn ychydig yn dynn yn y car bach yn dri, ond rhaid i ni wneud y gorau.
(Mrs. Morgan) O, rwy'n siŵr y bydd popeth yn iawn, Mr. Jones ac yr wyf yn gwybod eich bod yn ddreifer gofalus dros ben.
 
(Mrs. Morgan) O, rwy'n siŵr y bydd popeth yn iawn, Mr. Jones ac yr wyf yn gwybod eich bod yn ddreifer gofalus dros ben.
(1, 0) 346 Wel, mae'n rhaid i mi beidio ag aros.
(1, 0) 347 Rwyf ar hanner ysgrifennu cwpwl o benillion bach i'r "Hysbysydd."
(Mrs. Morgan) A oes yn rhaid i chi fynd?
 
(Mrs. Morgan) Mae |yn| ddiddorol ei glywed yn siarad am ei fywyd yno ac y mae cymaint o "vitality" ynddo.
(1, 0) 355 Roeddwn wedi clywed ei fod yma, a hoffwn yn fawr iawn gwrdd ag ef.
(Mrs. Morgan) Fe all fod yn gaffaeliad mawr i'r pentre yma─dyn mor ariannog.
 
(Geinor) Wrth ei glywed yn siarad gellwch feddwl ei fod yn adnabod gangsters Chicago i gyd.
(1, 0) 361 "Dear me," mae'n rhaid i mi ddod i'w adnabod.
(1, 0) 362 Faint o amser mae e'n fwriadu aros yn yr ardal?
(Mrs. Morgan) Dydy e ddim yn siŵr.
 
(Rees) Mae'n rhyfedd faint o wahaniaeth a wna pum mlynedd ar hugain.
(1, 0) 390 Rwyf innau yn falch iawn o'r cyfle i'ch cyfarfod chi.
(1, 0) 391 Roeddwn wedi clywed sôn amdanoch ar hyd y pentre; fedr dyn sydd wedi gwneud ffortiwn yn America ddim bod yn anadnabyddus yn hir mewn lle bach fel hwn.
(Mrs. Morgan) Mae Mr. Jones, yn garedig iawn, yn rhoi llawer lifft i'r merched yma {cyfeiria at GEINOR a JANE] yn ei gar.
 
(Rees) A oes yna ddim gorsedd neu ryw "syndicate" neu'i gilydd yn perthyn i'r Eisteddfod?
(1, 0) 397 Oes, siwr!
(1, 0) 398 Gorsedd Beirdd Ynys Prydain.
(1, 0) 399 Rwy'n aelod ohoni.
(Rees) Dyma fy mhrynhawn lwcus i!
 
(Rees) Faint mae'n gostio?
(1, 0) 404 Mae'n rhaid pasio arholiadau...
(Rees) Fe fu dyn o Chicago draw yma rai blynydde nôl ac fe'i gwnawd e'n aelod ac yr wyf yn siŵr na phasiodd e "exam" o unrhyw fath ond mewn gwybodaeth am sut i werthu "shares" di-werth.
 
(Rees) Na, na, mae'n rhaid bod yna ryw ffordd heblaw pasio "exam."
(1, 0) 409 Mae rhai pobl yn cael eu hethol yn Aelodau.
(Rees) Dyna rywbeth nawr.
 
(Rees) Wel, faint mae hynny'n gostio?
(1, 0) 412 Dydy e'n costio dim...