Deryn Dierth

Ciw-restr ar gyfer Jane

(Walter) O'r andras!
 
(Geinor) A ydych chi am fynd, modryb?
(1, 0) 338 Fe-hoffwn i fynd i'r Eisteddfod unwaith─chefais i ddim cyfle erioed o'r blaen.