Buchedd Garmon

Ciw-restr ar gyfer Porthor

(Hlin) Y RHAN GYNTAF
 
(Illtud) Mae'r ddôr yn agor.
(1, 0) 49 |Dominus vobiscum|.
(Y Ddau) |Et cum spiritu tuo|.
 
(Y Ddau) |Et cum spiritu tuo|.
(1, 0) 51 Croeso i chwi, eneidiau. Pwy ydych chwi?
(Paulinus) Dinasyddion Rhufain a chaethion ein Harglwydd Crist.
 
(Paulinus) Dinasyddion Rhufain a chaethion ein Harglwydd Crist.
(1, 0) 53 Bendigedig yw'r neb sy'n dyfod yn enw'r Arglwydd.
(1, 0) 54 O ba wlad y daethoch, wŷr da?
(Paulinus) Tros fôr a thiroedd o eithaf yr ymerodraeth,
 
(Paulinus) Cenhadon o wlad y Brythoniaid.
(1, 0) 57 Undod yw gwledydd cred.
(1, 0) 58 Cyd-ddinasyddion yw gwerin Crist.
(1, 0) 59 Derbyniwch gusan tangnefedd.
(Y Tri) {dan ymgofleidio}
 
(Illtud) Yn deisyf am hir flynyddoedd i abadau Crist.
(1, 0) 65 I Dduw y bo'r clod: heddiw'r bore
(1, 0) 66 Cysegrwyd Lupus offeiriad yn esgob Troyes.
(1, 0) 67 Garmon ein tad a'i cysegrodd.
(1, 0) 68 Daeth yma breladiaid Gâl yn gôr gorseddog,
(1, 0) 69 A'r awron eisteddant i ginio ar lawnt y clas.
(1, 0) 70 Chwithau, westeion, a roddaf i yno i eistedd
(1, 0) 71 Ar ddeheulaw Esgob Auxerre,
(1, 0) 72 Deuwch i'r byrddau. Mae'r cwmni ar hir gythlwng.
(1, 0) 73 Nid oes ond croesi'r hiniog i ymuno â hwy ar y lawnt.
 
(1, 0) 79 Gosteg.
 
(1, 0) 81 Fy arglwydd esgob, f'arglwyddi a'm tadau oll,
(1, 0) 82 Dygaf i chwi westeion o gyrrau pella'r Gristnogaeth,
(1, 0) 83 Myneich o wlad y Brythoniaid a gurodd yn awr ar ein porth.