Yr Orffiws

Ciw-restr ar gyfer Wili John

(Catrin) O wel, dyna hwnna drosodd.
 
(Huw) Beth wyt ti'n feddwl wyt ti—dyrnwr?
(1, 1) 277 Naci, eroplên.
(Huw) Y?
 
(Huw) Y?
(1, 1) 279 Eroplên—jet yn mynd i India.
 
(Catrin) Mae dy Dad eisio siarad efo ti.
(1, 1) 284 Be sy Nhad?
(Huw) Be sy be?
 
(Huw) Yli, Wili John, pa bryd wyt ti'n cael dy ben blwydd?
(1, 1) 290 Mis nesa.
(Huw) Be fuasa ti'n lecio gael yn bresant?
 
(Huw) Be fuasa ti'n lecio gael yn bresant?
(1, 1) 292 Gwn dŵr.
(Catrin) Twt lol, Wili John, paid â siarad yn wirion.
 
(Catrin) Miwsig, Wili John, miwsig—rwan be fuasat ti'n lecio?
(1, 1) 295 Mouth Organ.
(Catrin) Mouth Organ, wir.
 
(Catrin) Fuaset ti'n lecio cael piano?
(1, 1) 299 Piano go iawn?
(1, 1) 300 O buaswn Mam!
(Huw) Wel efalla y cei di un os byddi di'n hogyn da.
 
(Huw) Wel efalla y cei di un os byddi di'n hogyn da.
(1, 1) 302 Pa bryd?
(Huw) Wn i ddim eto nes y ca'i weld dyn y banc.
 
(Catrin) Fydda i ddim yn hir gobeithio.
(1, 1) 308 Ga i ddwad, Mam?