Rhys Lewis

Ciw-restr ar gyfer James

(Mari) {yn siarad wrthi ei hun} Wn i ddim be ddaw o honom ni 'rwan.
 
(Mari) James, yr ydw i wedi deyd wrtho chi laweroedd o weithiau nad oedd gen i byth eisie gweld y'ch gwyneb chi, ac nad ydach chi ddim i ddwad i'r ty yma.
(1, 2) 248 Onid bachgen Hugh Bryan ydi o?
(Mari) Ie.
 
(Mari) Ie.
(1, 2) 250 Roeddwn i'n meddwl hynny ar 'i drwyn o.
(Wil) Be' ydach chi'n weld ar y nhrwyn i, yr angau pheasant gennoch chi?
 
(Mari) Cerwch i ffwrdd, James, fel 'rydw i yn gofyn i chi.
(1, 2) 258 Feder o ddal 'i dafod ar ol heno?
(Mari) O, meder, ond gore po leiaf weliff o arnoch chi.
 
(Wil) Give us thy paw, and wire in, old boy.
(2, 2) 451 Holo, Rhys!
(2, 2) 452 Sut yr wyt ti?
(2, 2) 453 Be?
(2, 2) 454 Nei di ddim ysgwyd llaw efo mi?
(Rhys) F'ewythr, pe ysgydwn law â chwi, disgwyliwn iddi fraenu y foment honno.
 
(Rhys) Gadewch i mi basio.
(2, 2) 458 Be' sy arnat ti, fachgen?
(2, 2) 459 Be' wyt ti mor groes?
(2, 2) 460 Pam yr wyt ti yn fy nghashau i?
(Rhys) Pam, yn wir!
 
(Rhys) Pa sawl gwaith y rhoddodd fy mam y swllt ola i chi er mwyn cael gwared o honoch?
(2, 2) 467 Na hidia son am dy dad; mae o wedi mynd i ffwrdd.
(Rhys) I ble?
 
(Rhys) I'r Merica?
(2, 2) 470 Na, i le cynhesach o lawer.
(Rhys) Siaradwch yn eglur.
 
(Rhys) Lle mae o?
(2, 2) 473 Sut y medra i ddeyd wrthat ti?
(2, 2) 474 Fum i 'rioed ar y grounds lle mae dy dad 'rwan; y cwbwl fedra i ddeyd ydi fod o wedi cicio'r bwced.
(Rhys) Ydach chi'n deyd y gwir am unwaith?
 
(Rhys) Ydach chi'n deyd y gwir am unwaith?
(2, 2) 476 Fu 'rioed well gwir.
(2, 2) 477 Mi yfodd ormod o wisci, a mi gafodd stroc.
 
(2, 2) 480 Dau swllt!
(2, 2) 481 Ho! Dase'i le fo hefo Abel gen i, nid dau swllt faswn i yn fedru roi i mherthynasau.