Ciw-restr

Angel Pen Ffordd

Llinellau gan Ben (Cyfanswm: 88)

 
(1, 0) 154 Ew!
(1, 0) 155 Dwi ddim mor ffit ag oeddwn i.
 
(1, 0) 157 Ddim syniad.
(1, 0) 158 Ella daw o heno.
 
(1, 0) 162 Cŵl down meistres.
(1, 0) 163 'Fory mae o'n dŵad siŵr.
 
(1, 0) 165 Ugain mlynedd meistres, a rydw i'n dal i aros am y watsh aur roedd o wedi'i gaddo i mi.
 
(1, 0) 167 Naddo, mi nath o ei chadw hi ar ôl i mi gael crash hefo'i gar newydd o.
 
(1, 0) 170 Rydw i newydd gofio rhywbeth pwysig.
 
(1, 0) 178 Newydd gofio.
(1, 0) 179 Mae gen i gêm bwysig yn erbyn Sion Powys yn o fuan.
(1, 0) 180 Rhaid i mi gael practis.
 
(1, 0) 184 Mae o'n dipyn gwell na'i dad!
 
(1, 0) 192 Oes eisiau cael gwared ar y papurau 'ma i gyd?
(1, 0) 193 Well i ni adael un neu ddau o gwmpas iddo fo gael rhywbeth i'w ddarllen.
 
(1, 0) 195 Beth am hwn?
 
(1, 0) 200 Alla i mo'i weld o.
 
(1, 0) 211 Dyma fo, ond mae golwg blêr iawn arno fo.
 
(1, 0) 213 Smwddio fo?
 
(1, 0) 216 Mae o braidd yn wlyb.
(1, 0) 217 Fasach chi yn lecio i mi ei roi o yn y tymbyl dreiar hefyd?
 
(1, 0) 224 Ac yn werth mil o bunnau medda fo.
 
(1, 0) 227 Ew, mae'n rhaid gen i bod hon ofn y meistr ─ mae hi'n nyrfs i gyd.
 
(1, 0) 238 Mi fasa well gen i y watsh aur.
 
(1, 0) 242 Dyna ni.
(1, 0) 243 Mi a' i i smwddio y papur newydd i chi rŵan meistres.
 
(1, 0) 271 Na, well gen i snwcer.
 
(1, 0) 277 Dyma ti, Doris.
(1, 0) 278 Mi wna' i dy ddysgu di.
(1, 0) 279 Rhoi y ciw iddi.
(1, 0) 280 Doris yn dechrau taro peli.
(1, 0) 281 Ben yn rhoi ei freichiau o'i chwmpas a cheisio eî helpu hi iafael yn y ciw.
(1, 0) 282 Fel hyn mae gneud Doris.
 
(1, 0) 298 Pam eich bod chi wedi diffodd y miwsig ferchaid?
 
(1, 0) 300 Ti isïo siot bach eto Doris?
 
(2, 0) 345 Ia, syr?
 
(2, 0) 347 Syr!
 
(2, 0) 364 Syr!
 
(2, 0) 368 Wrth gwrs, syr.
 
(2, 0) 378 Newydd gyrraedd, meistr.
 
(2, 0) 385 Syr!
 
(2, 0) 433 Car yn barod syr!
 
(2, 0) 488 Well i chi glirio o'r ystafell yma.
 
(2, 0) 490 Mae o yn ei ôl.
 
(2, 0) 492 Ia, mae o wedi trefnu i ddau ffrind ddod i'r tŷ.
 
(2, 0) 497 Wel, rydw i wedi'ch wamio chi.
 
(2, 0) 499 Mae o'n dŵad.
(2, 0) 500 Rydw i'n mynd.
 
(2, 0) 626 Wel, myn dian i.
(2, 0) 627 Sefyll fel ffŵl wrth ymyl y car yn disgwyl amdano fo ac yntau yn cerdded heibio i mi heb ddeud dim a mynd yng nghar ei ffrindiau.
 
(2, 0) 632 Edrych yn debyg i'r gwesty newydd maen nhw yn mynd i'w adeiladu ger y traeth.
(2, 0) 633 Bryn Awelon.
 
(2, 0) 635 Mae 'mrawd wedi rhoi cais i mewn i fod yn bensaer.
 
(2, 0) 638 Dyna'r gwir amdani.
 
(2, 0) 640 Hei, hold on, mae hwn yn debyg iawn i'r plan wnaeth fy mrawd.
 
(2, 0) 642 Wel, weli di y ffigwr 81 yn fan'na?
 
(2, 0) 644 'Rydw i bron yn sicr mai dyna'r union ffigwr oedd ar blan fy mrawd ac mae o'n anghywir.
(2, 0) 645 'Ron i yno pan welodd o y mistêc ar ei gopi o.
 
(2, 0) 647 18.
(2, 0) 648 Ac mi aeth fy mrawd i'r swyddfa i nôl y plan i'w gywiro fo ar ôl sylweddoli hynny.
 
(2, 0) 650 Oedd, ac wedi copio y mistêc hefyd.
 
(2, 0) 652 'Rydw i am fynd â hwn at fy mrawd i jecio.
 
(2, 0) 690 Mae 'mrawd wedi cadarnhau'r peth.
(2, 0) 691 Ei gynllun o ydi o heb os nac onibai.
(2, 0) 692 A pheth arall, ar ôl iddo fo ei anfon o i mewn yr ail dro, mi aeth ar goll.
 
(2, 0) 694 Ia, mae'n debyg bod rhywun wedi'i golli o yn fwriadol.
 
(2, 0) 697 Be' 'dach chi yn mynd i'w wneud?
 
(2, 0) 700 Sŵn car!
(2, 0) 701 Mae o wedi cyrraedd yn ôl.
 
(2, 0) 732 Tarsan.
 
(2, 0) 737 Dim ond un gusan fach.
 
(2, 0) 743 Be ddeudodd o am y plan?
 
(2, 0) 749 Ia, meistres ─ ewch.
(2, 0) 750 Dim ond drws nesa ond un mae o'n byw.
 
(2, 0) 761 Sori syr.
(2, 0) 762 Wnawn ni byth eto.
 
(2, 0) 766 Newydd fynd allan meistr.
 
(2, 0) 768 Gwnawn wrth gwrs, syr.
 
(2, 0) 772 Ia, ac mewn coblyn o dymer.
 
(2, 0) 790 Ew, dw i heb gael cyfle i bracteisio.
(2, 0) 791 Dywedwch wrtho fo y gwna i ei ffonio fo'n ôl.
 
(2, 0) 796 Powys ydi enw ei dy o!
 
(2, 0) 798 Mi a'i.
 
(2, 0) 806 Mrs. Pryce-Smith sydd yna.
 
(2, 0) 808 Dw i ddim yn siŵr ─ rhywbeth am Tenerife.
 
(2, 0) 830 Sh... rydw i'n meddwl ei fod o yn dŵad.
 
(2, 0) 846 Na finnau.
 
(2, 0) 857 A dyma chi fenthyg watsh i'w amseru o'n iawn.