Ciw-restr

Anne Frank

Llinellau gan Margot (Cyfanswm: 138)

 
(0, 2) 7 Gad mi gael golwg!
(0, 2) 8 Mond am funud!
 
(0, 2) 10 Pam?
 
(0, 2) 12 Pam?
 
(0, 2) 14 Hy!
 
(0, 2) 16 Mae o ddigon diniwed!
 
(0, 2) 18 Naddo!
 
(0, 2) 21 Paid a gneud swn Anne!
 
(0, 2) 23 Tempar Anne!
 
(0, 2) 25 Ti mor hawdd dy weindio, dwyt?
 
(0, 2) 27 Ymddiheura rwan!
 
(0, 2) 29 Ymddiheura!
 
(0, 2) 31 Mi gawn ni weld be sy gan Dad i'w ddeud!
 
(0, 2) 33 Dwi'm yn mynd i siarad efo ti os wyt ti fel hyn.
 
(0, 2) 35 Mae gen ti lot i'w ddysgu Anne!
 
(0, 2) 37 Ti mor blentynaidd!
 
(0, 2) 39 Nes i'm dewis bod yn chwaer i ti.
 
(0, 2) 42 Rhosa yma tan fydd na well hwylia arnat ti.
 
(0, 2) 44 Ag i ti gael dallt, ddim y fi sy di bod yn sbio drwy dy ddyddiadur di.
 
(0, 2) 46 Ma isio ti ofalu be ti'n roi yno fo.
 
(0, 3) 57 Charades?
 
(0, 3) 59 Anne?
 
(0, 3) 63 Tyd ta Peter!
(0, 3) 64 Dos di gynta!
 
(0, 3) 67 Awn ni nol lawr ta?
 
(0, 3) 69 Mwya sydyn!
(0, 3) 70 Rhyfedd!
 
(0, 3) 72 Geith Peter ddewis!
 
(0, 3) 76 Pawb yn hapus hefo hynny?
 
(0, 3) 79 Debyg i be di hwna ta?
 
(0, 3) 82 Crycha dy lygid a mi weli di'n syth!
 
(0, 3) 87 Paid a bod yn wirion!
(0, 3) 88 Cacan di!
 
(0, 3) 92 Da iawn Peter!
 
(0, 3) 94 A siwgwr yn dew drosti!
 
(0, 3) 96 Ond ti'n i ddal o mewn digon o bryd ac yn llyfu dy fys a mwynhau pob diferyn!
 
(0, 3) 105 Be am hwn ta?
 
(0, 3) 111 Anne!
 
(0, 3) 113 Tyd Anne!
(0, 3) 114 Mi fydd Dad yn disgwyl amdano ni!
 
(0, 3) 121 Mi a'i ddeud dy fod ti ar dy ffor!
 
(0, 4) 168 Tyd a fo'n ol!
 
(0, 4) 170 Tyd a fo yma, rwan!
 
(0, 4) 172 Mi o'n i ar ganol i ddarllen o!
 
(0, 4) 174 Mi gafodd y llyfr yna i ddewis gan Bep yn arbennig ar y nghyfer i.
(0, 4) 175 Ma gen ti dy lyfra dy hun.
 
(0, 4) 177 Sa Mam ddim yn licio i ti sbio arno fo.
 
(0, 4) 179 Mae o ar gyfer rhywun hyn na ti!
 
(0, 4) 181 Dwi'm yn meddwl y dylwn i ddeud.
 
(0, 4) 184 Stopia!
 
(0, 4) 188 Paid a bod yn ffiaidd!
 
(0, 4) 190 Ti fatha hogan fach di sbwylio!
(0, 4) 191 Byth yn gwbod pryd ma isio tewi!
(0, 4) 192 Does na'm syndod fod Mam a Dad yn dy drin di fel ma nhw.
 
(0, 4) 197 Wel faswn i byth yn dwyn llyfr gen ti.
 
(0, 4) 200 Ma nhw'n ein caru ni'n dwy.
 
(0, 4) 202 Paid a deud hynna.
 
(0, 4) 204 Poeni amdana ti ma hi sdi.
 
(0, 4) 206 Mi ga'i air hefo hi.
(0, 4) 207 Son am sud wyt ti'n teimlo.
 
(0, 4) 209 Fyddwn ni'm yma am byth.
 
(0, 4) 214 Ma'n iawn iddi sbio arno fo.
 
(0, 4) 220 Eith hi'm yn bell na neith Dad?
 
(0, 5) 230 Fydda i byth gystal a ti!
 
(0, 5) 232 Ara deg!
 
(0, 5) 235 Peter!
 
(0, 5) 237 Cael chydig o hwyl oeddan ni!
 
(0, 5) 242 Anne!
 
(0, 5) 247 Diolch!
 
(0, 5) 250 Mi o'n i am ddod fyny i'r atig i nol coffi.
 
(0, 5) 254 Fydda i'n licio cael dod fyny!
 
(0, 5) 260 Does ddim angen Anne!
 
(0, 7) 334 Swn allan oedd o Dad.
 
(0, 7) 343 Tyd oddi wrth y ffenast Anne!
 
(0, 7) 346 Tyd i ddarllan efo fi.
 
(0, 7) 350 Swn allan ydi o Dad!
 
(0, 7) 352 Bep sy'n dod a bwyd.
 
(0, 7) 355 Does na'm byd yna Dad!
 
(0, 7) 360 Peidiwch!
 
(0, 7) 370 Sh!
(0, 7) 371 Shh!
 
(0, 7) 374 Sh Dad!
(0, 7) 375 Plis!
 
(0, 8) 424 Dad!
 
(0, 8) 427 Da ni di bod trw hyn.
 
(0, 8) 429 Deud dim.
 
(0, 8) 431 Na i'm plygu.
 
(0, 8) 434 A di Anne fawr gwell!
 
(0, 8) 438 Does ddim isio iddi weiddi gymaint ar Anne chwaith.
 
(0, 8) 445 Di Mam ddim yn dallt jocs rwan yn fama heb son os ydan ni yn…
 
(0, 8) 448 Ma isio mi ddeud clwydda rwan!
(0, 8) 449 Dwi'n cael cychwyn yn fama?
 
(0, 8) 451 Peidio dangos dim byd Dad!
 
(0, 8) 453 Does ddim angen.
 
(0, 8) 455 Dad!
 
(0, 8) 459 Ydi'r straeon am y… camps yn wir?
 
(0, 8) 461 Straeon di cychwyn yn rwla dydyn?
 
(0, 8) 464 Sbiwch be ma nhw di neud i ni'n barod!
 
(0, 8) 466 Ddechra ffraeo'n iawn fel oedda ni adra!
 
(0, 8) 469 Na i'm o'ch siomi chi.
 
(0, 9) 483 Siwr i fod o'n wallgo!
 
(0, 9) 487 A hwnnw'n Almaenwr!
 
(0, 9) 489 Mond criw bach gymrith hi i droi'r rhyfel ma ar ei ben!
 
(0, 9) 492 Be os fydd raid ni fynd nol i'r ysgol yn yr Hydref?
 
(0, 9) 494 A siaced newydd hefo felfet ar y goler!
 
(0, 9) 498 Fydd y fflat dal yna i ni?
 
(0, 9) 501 Gorwedd mewn bath poeth!
 
(0, 10) 563 Be ddigwyddodd?
 
(0, 10) 565 Be naethon nhw?
 
(0, 10) 567 Lle ma Mam?
 
(0, 10) 569 Dad, lle ma hi?
 
(0, 11) 590 Aros lle wyt ti!
 
(0, 11) 606 Da ni'n iawn diolch.
 
(0, 12) 630 Cau dy lygid.
 
(0, 12) 632 Tria gofio sud oedd hi!
 
(0, 12) 634 Cyn i ni fynd i guddio.
 
(0, 12) 636 Ti'n cael dy benbwydd, cacan, pawb yn hapus… a'r dyddiadur!
 
(0, 12) 638 Mam yn chwarae hefo dy wallt di.
 
(0, 12) 640 Ma na filoedd o bobl yma!
(0, 12) 641 Ma hi'n mynd i gymryd amser.
(0, 12) 642 Mi ddown ni o hyd iddi'n diwedd.
 
(0, 12) 644 Fydd bob dim yn well fory ar ol ni gael bwyd a diod.
(0, 12) 645 Wyt ti isio mi wrando arnat ti'n deud dy bader?
 
(0, 12) 647 Well fory sdi.
(0, 12) 648 Efo'n gilydd!
 
(0, 12) 650 Ti a fi!
 
(0, 13) 654 Ma raid mi gael mynd.
 
(0, 13) 657 Alla i'm dal.
 
(0, 13) 660 Dwi'n mynd i fod yn sal.
 
(0, 13) 663 Dwi'n mynd i fod yn sal.
 
(0, 13) 676 Dangos iddyn nhw!
 
(0, 13) 682 Helpa fi Anne!
 
(0, 14) 686 Misio.
 
(0, 14) 688 Na.
 
(0, 14) 694 Mam?
 
(0, 14) 696 Mam?
 
(0, 14) 698 Isio…
 
(0, 14) 700 Boeth…