g1g2g3g4g5g6g7g8g9g10g11g12g13g14g15g16g17
Ⓗ 2013 Iola Ynyr
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.

Golygfa 1


Dychwela OTTO i'r guddfan am y tro cyntaf wedi iddo derbyn y dyddiadur gan Miep. Mae'n gafael yn dynn yn y dyddiadur a'i anwesu wrth i'r hiraeth am ei deulu ei orchfygu.

Llais

Mehefin 12, 1942. Rydw i'n gobeithio y galla i ymddiried y cyfan i ti gan nad ydw i erioed wedi gallu ymddiried yn neb o'r blaen, ac yn gobeithio y byddi di'n gefn ac yn gysur mawr i mi.

g1g2g3g4g5g6g7g8g9g10g11g12g13g14g15g16g17