Ciw-restr

Coroni Heddwch

Llinellau gan Y Plentyn (Cyfanswm: 19)

 
(1, 0) 7 A fydd hi'n hir yn dyfod?
 
(1, 0) 16 Ac a ddont hwy i gyd yn eu holau ar ôl cael hyd iddi hi?
 
(1, 0) 18 Paham yr aeth hi i ffwrdd a'n gadael?
 
(1, 0) 20 Ond, mi glywais ddywedyd ei bod hi'n brydferth iawn, a bod y byd yn ddedwydd pan fo hi ar ei gorsedd.
 
(1, 0) 22 Nid wyf i yn cofio'r Frenhines ar ei gorsedd.
(1, 0) 23 Sut yr oedd pethau pan oedd y byd yn ddedwydd?
 
(1, 0) 34 A pha beth yw'ch cof chwithau am yr amser yr oedd y byd yn ddedwydd?
 
(1, 0) 38 Ac ni byddech y pryd hwnnw yn eistedd yn ddistaw wrth y tân, ac yn ceisio cuddio'r dagrau?
 
(1, 0) 43 A byddech chwithau yn ddedwydd hefyd?
 
(1, 0) 53 Gresyn mawr i ddynion yrru'r Frenhines i ffwrdd.
(1, 0) 54 Paham y gwnaethant?
(1, 0) 55 Clywais fod dynion yn dda ac yn ddoeth.
 
(1, 0) 85 Oni ddaw breuddwydion i ben?
 
(1, 0) 104 O, ydynt, mor llawen.
(1, 0) 105 Ni wyddwn i y gallai gwŷr a gwragedd fod mor llawen.
 
(1, 0) 116 O Dduw, diolch y plant bach i Ti.
 
(1, 0) 119 Druan gŵr, mor flinedig yw ei olwg!
 
(1, 0) 165 Gwnaethoch bawb yn llawen.
(1, 0) 166 Os gwelwch yn dda, a gaf i eich cusanu?