Ciw-restr

Deryn Dierth

Llinellau gan Desc (Cyfanswm: 41)

(1, 0) 1 GOLYGFA─"Drawing room" tŷ MR. a MRS. WALTER MORGAN.
(1, 0) 2 Gan mai pobl wedi reteirio o fusnes laeth yn Llundain ydynt a chan mai uchelgais MRS. MORGAN ydyw bod yn rhywun ym mywyd cymdeithasol y pentref a'r ardal, "drawing room" yw'r enw iawn ar yr ystafell.
(1, 0) 3 Y mae ffenestr ffrensh fawr yn y cefn yn agor i'r lawnt a'r ardd a dyna'r unig ffenestr y mae'n rhaid wrthi at amcanion y chwarae.
(1, 0) 4 Un drws sydd i'r ystafell ac y mae hwnnw ar y chwith.
 
(1, 0) 6 ~
(1, 0) 7 Prynhawn braf yng nghanol yr haf yw hi a thywynna'r haul y tu allan i'r ffenestr ffrensh.
(1, 0) 8 ~
(1, 0) 9 Ychydig o ddodrefn sydd yn yr ystafell fel y gweddai i "drawing room" fodern.
(1, 0) 10 Y mae "'settee" ar y chwith rhwng y ffenestr ffrensh a'r drws ac y mae desg fechan neu "bureau" ar y dde.
(1, 0) 11 Yma a thraw ceir tua phedair o gadeiriau ac y mae un gadair freichiau, partner y "'settee," ar y dde i'r ffenestr.
(1, 0) 12 Yn y canol y mae "pouf" a symudir o le i le fel y bo'i angen.
(1, 0) 13 ~
(1, 0) 14 Pan gyfyd y llen gwelir rhan o WALTER, dyn tua 55 oed, yn cysgu ar y "'settee," a'i draed
(1, 0) 15 (heb esgidiau amdanynt) ar y "pouf".
(1, 0) 16 Mae'r rhan anweledig, y rhan uchaf, o dan bapur newydd.
(1, 0) 17 Gwelir hwnnw yn codi ac yn disgyn ychydig fel yr anadla.
(1, 0) 18 ~
(1, 0) 19 Daw GEINOR i mewn drwy'r drws,─merch ifanc, tua'r ugain oed, yn llawn bywyd.
(1, 0) 20 Edrych o gwmpas am eiliad neu ddwy ac yna â ymlaen yn ddistaw a chogleisio un o draed WALTER.
(1, 0) 21 Nid yw ef yn dihuno ond rhwbia wadn y droed honno yn erbyn cefn y llall ac ymdawela eilwaith.
(1, 0) 22 Gwna GEINOR yr un peth eto a'r tro hn gwelir cyffro dan y papur a daw ei wyneb i'r amlwg.
 
(1, 0) 123 Daw MRS. MORGAN i mewn yn sydyn drwy'r drws.
(1, 0) 124 Benyw ganol oed wedi cadw'n dda ac yn gwisgo'n dda yw hi.
(1, 0) 125 Sieryd yn ddistaw ond gan ddisgwyl gwrandawiad ac wedi hen arfer â chael ufudd-dod.}
(1, 0) 126 MRS.
 
(1, 0) 152 Â Ganon drwy'r ffenestr ffrensh.
(1, 0) 153 Eistedd WALTER ar y dde gan baratoi i wisgo'i esgid.
 
(1, 0) 155 Syrth yr esgid i'r llawr o'i ddwylo.
(1, 0) 156 Caiff ei syfrdanu.
(1, 0) 157 Metha ddweud dim am ennyd, ond daw rhyw sŵn o'i wddf.
 
(1, 0) 326 Daw MRS. MORGAN î mewn a MISS JANE OLIVER a MR. DEMETRIUS JONES yn eî dilyn.
(1, 0) 327 Mae JANE yn hollol wahanol w chwaer o ran corff ac ysbryd.
(1, 0) 328 Corff hytrach yn eiddil sydd ganddi ond y mae ei hwyneb wedi cadw yn syndod o ifanc.
(1, 0) 329 Digon hawdd deall paham y mae GEINOR yn hoff ohoni.
(1, 0) 330 Dyn tua hanner cant oed yw DEMETRIUS JONES.
(1, 0) 331 Mae yn arbennig o ofalus yng nghylch ei wisg a'i osgo.]
 
(1, 0) 371 Daw CARNOLYN R. REES i mewn drwy'r ffenestr ffrensh.
(1, 0) 372 Dyn tua hanner cant oed ydyw wedi gwisgo fel Americanwr.
(1, 0) 373 Hynodion ei olwg a'i wisg ydynt─dant aur, spectol gorn fawr, esgidiau swêd, het Panama, a dillad goleuach eu lliw na'r rhai a welir yn gyffredinol yng Nghymru.
(1, 0) 374 Y mae'n siarad Gymraeg llithrig, eithr gyda rhyw gymaint o acen a goslef yr Americanwr.
(1, 0) 375 Y mae morthwyl y "'geologist" yn ei law.}