Ciw-restr

Y Glöyn Byw

Llinellau gan Miss Jones (Cyfanswm: 80)

 
(1, 0) 161 Ac wedi mynd allan y mae Mrs. Owen felly?
 
(1, 0) 165 O.
(1, 0) 166 Ac i ba le yr aeth Mr. Owen, ynteu?
 
(1, 0) 169 Wel, ni welais i erioed beth rhyfeddach na bod y ddau wedi mynd allan fel hyn, a minnau wedi gyrru i ddywedyd fy mod yn dyfod.
(1, 0) 170 Wrth gwrs, mi gyrhaeddais yma yn gynt nag yr oeddwn yn disgwyl fy hun.
(1, 0) 171 Ac y mae arnaf eisiau bwyd.
(1, 0) 172 A fyddech chwi cystal a gwneud cwnaned o de i mi?
 
(1, 0) 189 O, diolch i chwi!
 
(1, 0) 191 Arhoswch funud, Ers pa faint yr ydych chwi yma?
(1, 0) 192 Yr wyf yn credu fy mod wedi eich gweled pan oeddwn i yma ryw ddeufis yn ol?
 
(1, 0) 195 O, da iawn.
(1, 0) 196 Yr ydych yn fodlon ar eich lle felly?
(1, 0) 197 Y mae'n anodd cael merched i aros yn hir yn yr un lle yn awr.
 
(1, 0) 202 Y mae'n dda gennyf glywed hynny.
(1, 0) 203 Y mae Mr. Owen yn gweithio yn galed onid yw?
 
(1, 0) 214 Felly yn wir.
(1, 0) 215 Wel, y mae'n sicr fod Mr. Owen yn ennill arian mawr, gan ei fod mor brysur o hyd?
 
(1, 0) 219 O, pam, tybed, nad ydynt yn leicio 'i baent o?
 
(1, 0) 225 Wel, feddyliwn i mai e!
(1, 0) 226 Yr ydych yn forwyn werthfawr iddynt, ac y mae'n sicr eich bod yn cael cyflog da.
 
(1, 0) 233 Wel, wel.
(1, 0) 234 Hwyrach mai chwi sydd yn iawn yn wir.
(1, 0) 235 Peth ardderchog ydyw bod yn hapus ac yn fodlon.
(1, 0) 236 Diolch i chwi.
 
(1, 0) 242 Beth sydd?
 
(1, 0) 249 A oes yma ddim ystafell arall y gallech ei droi iddi i aros?
 
(1, 0) 251 O, wel, os ydyw yn ddyn a golwg parchus arno, dowch ag ef i mewn yma, wrth gwrs─nid oes gennyf i ddim yn erbyn.
 
(1, 0) 260 Peidiwch â son.
(1, 0) 261 Am weled Mr. Owen yr oeddych chwithau, y mae'n debyg?
 
(1, 0) 271 Ydyw.
 
(1, 0) 274 Ah! diolch i chwi, syr.
(1, 0) 275 Ni chlywais i mo'r miwsig yna ers llawer blwyddyn!
 
(1, 0) 281 Popeth yn iawn.
(1, 0) 282 Daw miwsig â phob math o bethau i gof dyn, oni ddaw?
 
(1, 0) 285 Ychydig.
(1, 0) 286 Mi fyddwn gynt yn hoff ryfeddol o ganu ac o'r piano hefyd.
 
(1, 0) 302 Doniol iawn!
 
(1, 0) 304 Ac felly, John Morgan yw eich henw chwi?
 
(1, 0) 309 le!
 
(1, 0) 315 Ydwyf, yr wyf yn cofio.
 
(1, 0) 318 Fel yr oeddych yn canu'r piano daeth y cwbl yn ol i'm cof innau, ond ni feddyliais ddim unwaith mai chwi oedd yna hyd nes i chwi ddechreu dywedyd yr hanes.
 
(1, 0) 322 Pwy ŵyr?
 
(1, 0) 325 Digon tebyg.
(1, 0) 326 Pwy ŵyr?
 
(1, 0) 330 Nage.
(1, 0) 331 Yr wyf yn byw yn Llundain ers blynyddoedd, ond fy mod yn digwydd bod yng Nghymru ers tro, ac wedi dyfod yma i edrych am fy nith cyn mynd yn f'ôl.
 
(1, 0) 333 Ydyw, merch Dafydd fy mrawd.
 
(1, 0) 338 Nag ydyw─wedi ei gladdu ers blynyddoedd, druan.
 
(1, 0) 344 Dowch i mewn!
 
(1, 0) 348 le─
 
(1, 0) 352 Wrth reswm, Morgan.
 
(1, 0) 355 Marged!
 
(1, 0) 357 Dau funud!
(1, 0) 358 Dywedwch y gwir wrthyf yn awr─raid i chwi ddim ofni, cofiwch, ond dywedwch y gwir plaen wrthyf.
 
(1, 0) 360 Beth yw'r helynt?
(1, 0) 361 Dywedasoch wrthyf fod Mr. Morgan─y dyn a aeth allan yn awr─wedi gofyn i chwi a oedd yma biano yn y ty?
 
(1, 0) 363 Wel, pwy sydd wrth y drws yn awr?
 
(1, 0) 365 Rhywbeth arall?
 
(1, 0) 369 O, mi welaf.
(1, 0) 370 Diolch i chwi, Marged.
(1, 0) 371 Gellwch fynd yn awr, ac ni raid i chwi boeni dim eich bod wedi dywedyd i gwir wrthyf i.
 
(1, 0) 375 Wel, wel!
(1, 0) 376 Yr oeddwn i yn ofni, yn wir!
 
(1, 0) 382 Ai siop fiwsig sydd gennych, Morgan?
 
(1, 0) 384 Ac yn eich siop chwi, y mae'n ddiameu, y prynodd Mr. a Mrs. Owen y piano yna?
 
(1, 0) 393 Wel, diolch yn fawr i chwi, Morgan.
(1, 0) 394 Ni waeth i mi heb ddisgwyl yn y fan yma am wn i.
(1, 0) 395 Dont yn eu holau cyn y nos hwyrach.
(1, 0) 396 A bydd yn hyfryd cael sôn am yr hen amser, oni bydd?
 
(1, 0) 543 Merfyn!
 
(1, 0) 547 A ydych yn sal, Merfyn?
(1, 0) 548 Y mae golwg wael arnoch, fy machgen i.
 
(1, 0) 561 Ble y mae Gwladys?
 
(1, 0) 566 O, na phoenwch am hynny; digwyddais daro ar Mr. Morgan, sy'n hen gydnabod i mi, a chefais ginio gydag ef..
(1, 0) 567 Buom yn son am yr hen amser, onid do, Morgan?
 
(1, 0) 569 Wel, na minnau chwaith, dywedyd y gwir.
(1, 0) 570 Felly, ni raid i chwi boeni dim, Merfyn.
(1, 0) 571 Yr wyf yn gobeithio bod Gwladys yn iach─
 
(1, 0) 579 Beth sydd wedi digwydd?
(1, 0) 580 Y mae rhywbeth o'i le amoch eich dau, goeliaf i?