Ciw-restr

Y Tu Hwnt i'r Llenni

Llinellau gan Gwen (Cyfanswm: 48)

 
(1, 0) 40 Mae'r dyn-wrth-y-rhaff yn gofyn faint o'r act yma sy' ar ôl eto, Mr. James?
 
(1, 0) 43 'Dyw hi ddim yna.
 
(1, 0) 46 'Dwy ddim wedi'i gweld hi ar ôl diwedd yr act gynta'.
 
(1, 0) 48 Neb am 'wn i, os nad yw Sam yr ochor draw.
 
(1, 0) 56 'Alla'i ddim... 'rwy' i fod i fynd mewn nawr ─golygfa'r gân.
 
(1, 0) 91 Ydych chi am imi ganu'r tri phennill, Mr. James?
 
(1, 0) 101 Ond, 'dwy' í ddim wedi bod mewn eto!
 
(1, 0) 153 Fe garet ti 'ngweld i'n gwisgo'r un hen ddillad o hyd wrth gwrs.
 
(1, 0) 173 Mae ambell bwl bach o chwerthin yn help i ysgafnhau'r awyrglch.
(1, 0) 174 'Allan' hw ddim eistedd yn llonydd am ddwy awr heb rywfaint o chwerthin.
 
(1, 0) 188 Fe garwn 'i chadw hi nawr gan na chefais i gyfle iddi gwisgo yn niwedd yr ail act.
 
(1, 0) 190 Mae wedi 'i gwneud yn arbennig erbyn heno.
(1, 0) 191 Dewch, gadewch i mi 'i dangos hi.
(1, 0) 192 'Dyw hi ddim yn deg bod Siân yn cael gwisgo dillad crand o hyd, a minnau mewn rhyw hen ddillad-bob-dydd.
 
(1, 0) 202 Newidia' i ddim.
 
(1, 0) 204 Digon hawdd i ti siarad─'rwyt ti'n cael pob part crand mewn drama... a dyma'r unig olygfa lle'r wy'n cael cyfle i wisgo rhywbeth smart wedi'i thorri mâs yn glwt.
 
(1, 0) 206 'Does dim angen i ti wawdio.
 
(1, 0) 210 Neli... a dyna ble mai hi?
 
(1, 0) 215 O, fe dyna'i llygaid hi mâs.
 
(1, 0) 251 Oes ofn arnat ti fy ngweld i ar y llwyfan yn y rhain?
 
(1, 0) 254 Fe'i rhos i 'e i'r Neli 'na.
 
(1, 0) 256 Pwy oedd dy forwyn fach di'r llynedd?
(1, 0) 257 Cer iddi ôl e' dy hunan.
 
(1, 0) 284 Fy musnes i yw hynny.
 
(1, 0) 299 Fe alla' i ganu'r gân oedd i fod yn niwedd yr ail act.
 
(1, 0) 302 Fe af i i edrych am rywun nawr ar unwaith.
 
(1, 0) 305 Pam lai?
(1, 0) 306 Dwyt ti ddim ond yn eiddigus am na elli di ganu dy hunan.
 
(1, 0) 323 Fe gei di dalu am hyn!
 
(1, 0) 419 'Wn i ddim beth fyddai'n taro.
 
(1, 0) 561 Mae popeth yn barod i'r drydedd act nawr, Mr. James.
 
(1, 0) 580 'Ches i ddim amser, Mr. James—fe ddaeth rhyw bobol oedd yn adnabod mam at ddrws y llwyfan a allwn i ddim 'u hala nhw bant yn ddiseremoni.
 
(1, 0) 601 Ble wyt ti wedi bod?
 
(1, 0) 603 Fe gaiff Mr. James wybod 'i hanes hi.
 
(1, 0) 614 Mae hi wedi dod nôl o'r diwedd.
 
(1, 0) 617 Sh!
(1, 0) 618 Mae'r cyrten wedi codi.
 
(1, 0) 626 'Does gen' i ddim amser iddi newid hi nawr.
 
(1, 0) 628 Mr. James bach, 'rwy' wedi'ch clywed chi'n dweud hynna gannoedd o weithiau erbyn hyn.
 
(1, 0) 635 'Ddwedodd Neli ddim?
 
(1, 0) 637 'Rwyt ti wedi'i gweld hi te?
 
(1, 0) 639 Dim ond gair?
 
(1, 0) 644 Nawr, nawr, fe af i 'nôl Neli i ti
 
(1, 0) 647 Dyna pam y bu hi allan cyhŷd?
 
(1, 0) 651 Hmmmmmm!... ble wyt |ti| wedi bod!
 
(1, 0) 658 Mr. Gwilym Evans.
(1, 0) 659 Miss Jane Evans.
 
(1, 0) 662 'Rwy'n gofalu am fy "nghue," diolch.