Ciw-restr

Y Tu Hwnt i'r Llenni

Llinellau gan Gwilym (Cyfanswm: 24)

 
(1, 0) 392 Pwy sy'n canu 'te?
 
(1, 0) 396 Fe ddof innau hefyn.
 
(1, 0) 633 Hylo Gwen!
(1, 0) 634 'Wyddwn i ddim dy fod ti gyda'r cwmni.
 
(1, 0) 636 Neli?... na... ddigwyddodd hi ddim son.
 
(1, 0) 638 Do, fe gefais air gyda di gynneu.
 
(1, 0) 640 Eitha' sgwrs a dweud y gwir...
(1, 0) 641 Ond wyddwn i ddim dy fod ti yma.
(1, 0) 642 Rwyt ti yn edrych yn hardd.
 
(1, 0) 645 Gwen fach, paid bod yn ffol.
(1, 0) 646 'Rwyt ti'n gwybod yn iawn nad oes a fynnwy'i ddim â Neli.
 
(1, 0) 648 Paid siarad dwli.
 
(1, 0) 663 Wyddwn i ddim y'ch bod chithau yn y cwmni, Siân.
 
(1, 0) 665 Wel... naddo.
 
(1, 0) 673 'Rŷm ni'n hen gyfarwydd—wedi bod yn y Col. gyda'n gilydd.
(1, 0) 674 Mae hi a fi fwy fel brawd a chwaer na dim arall.
 
(1, 0) 677 Canu?
 
(1, 0) 679 'Wyddwn i ddim taw hi oedd yn canu.
(1, 0) 680 Efallai y bydd yn well i mi fynd rhag ofn i'ch prodiwsor chi fy nal i yma.
 
(1, 0) 690 'Does dim byd iddi faddau.
 
(1, 0) 692 Profi hynny?
(1, 0) 693 Sut?
(1, 0) 694 Beth sy'n eich blino chi?
 
(1, 0) 706 Esgusodwch fi, dod yma i chwilio am y Cadeirydd—mae gen' i neges.