Ciw-restr

Y Tu Hwnt i'r Llenni

Llinellau gan Marged (Cyfanswm: 40)

 
(1, 0) 28 Mae'r "dressing gown " yna lawer yn rhy hir iddo.
 
(1, 0) 30 Fe yw'r unig un sy'n ceiso'ch helpu chi, Mr. James; {James 'nôl at y llenni} mae'r lleill yn rhy ddiogllyd i ddim.
 
(1, 0) 37 A mae'n dipyn o help hefyd i newid lle.
(1, 0) 38 Roedd y sefyllfa'n mynd braidd yn static cyn i chi gynnwys hwnna, Mr. James.
 
(1, 0) 52 'Does dim synnwyr bod rhaid inni dyrru ar bennau'n gilydd fan hyn a digon o ystafelloedd yn y Neuadd.
 
(1, 0) 61 'Does dim dibynnu arni o gwbwl.
 
(1, 0) 64 Na, fe af i.
(1, 0) 65 Rhowch y copi i mi.
 
(1, 0) 67 'Rwy wedi'i golli e yn rhywle... 'i adael e ar y tram ar ôl y practis Nos Wener, 'rwy'n meddwl.
 
(1, 0) 69 Fe ges i fenthyg copi Sam.
 
(1, 0) 154 Wel, pwy dynnodd y cyrten lawr?
 
(1, 0) 180 Mae'n dweud wrthych |chi| am ddod iddi weld |e|, Mr. James.
(1, 0) 181 Mae wrthi'n brysur yn gosod y llwyfan yn 'i le ar gownt y drydedd act.
 
(1, 0) 183 Ag os cymrwch chi air o gyngor gen' i, peidiwch â phoeni gormod arno; 'roedd e'n credu bod yr act wedi cwpla gan nad oedd neb yn dweud dim a John a Siân yn edrych mor anesmwyth.
 
(1, 0) 219 Nis yma mae Gwilym yn byw?
 
(1, 0) 221 Gwilym Ifans─roedd e'n arfer bod yn athro P.T. yn Reading?
 
(1, 0) 223 Ydy' e' a Gwen yn ffrindiau 'te?
 
(1, 0) 226 Erbyn meddwl, Neli awgrymodd y'n bod ni'n dod â'r ddrama yma yn y dechrau.
 
(1, 0) 232 A dyma lle mae Gwilym yn byw!
(1, 0) 233 Os gweli di 'e Sam, dwed wrtho y carwn i gael gair ag e' cyn mynd 'nôl.
 
(1, 0) 238 Nag oes... fe'i collais i e' yn y tram wrth fynd adre' Nos Wener.
 
(1, 0) 240 Mae e' |yn| gwybod─bu'n rhaid imi ddweud wrtho gynneu.
 
(1, 0) 242 Naddo, chwarae teg.
(1, 0) 243 A dweud y gwir, mae'n rhy dyner o lawer gyda ni.
(1, 0) 244 Fe fuasai llawer un wedi rhoi'r sac i'r lot a'n hala ni i'r cythraul.
 
(1, 0) 248 Ddeallaist ti erioed mohoni─parodi yw hi, John bach, ar y golygfeydd caru arferol.
 
(1, 0) 261 Pam?
 
(1, 0) 263 'Fydda 'i ddim yn ôl am sbel, John bach.
 
(1, 0) 328 'Dŷch chi ddim wedi dechrau'r drydedd act eto?
(1, 0) 329 Mae'r dorf yn mynd yn anhywaith ag yn disgwyl.
 
(1, 0) 433 Mae'r dyn am dy help di gyda'r rhaff, Sam.
 
(1, 0) 451 'Fuost ti ddim yn gwrando, Siân?
 
(1, 0) 454 'Dyw hi ddim yn teimlo'n dda mae'n amlwg!
 
(1, 0) 457 Ydy'r drydedd act ar ddechrau 'nawr, Mr. James?
 
(1, 0) 461 Ydych chi 'n mynd i siarad 'te, Mr. Price?
 
(1, 0) 480 Colurwr—gair 'rŷm ni wedi'i fathu.
(1, 0) 481 Mae'n swnio dipyn bach yn well ynghanol geiriau Cymraeg na "make-up man."
 
(1, 0) 541 Beth am yr argraffu?
 
(1, 0) 550 Oes, mae cangen o'r Blaid yma, Mr. James.
 
(1, 0) 570 Glywsoch chi shwd cheek!