Ciw-restr

Y Tu Hwnt i'r Llenni

Llinellau gan Neli (Cyfanswm: 15)

 
(1, 0) 391 Dyna beth od—rhaid 'u bod nhw heb gwpla'r ail act!
 
(1, 0) 393 Cân yn yr ail act yw hi.
(1, 0) 394 Ond ble mae pawb?
(1, 0) 395 Aros funud—fe af i rownd i'r ochor i weld, Gwilym.
 
(1, 0) 397 Na paid er mwyn popeth—fe fydd y gynddaredd wyllt ar y Capten os gwel 'e rywun ond aelod o'r cwmni yn agos i'r llwyfan.
 
(1, 0) 403 Ydy'r Capten yn winad?
 
(1, 0) 596 Ydych chi ar ddechrau'r drydedd act?
 
(1, 0) 598 Ble mae James?
 
(1, 0) 697 Mae'n bryd i ti fod ar y llwyfan, Siân.
 
(1, 0) 709 Fe ddylasai fod cywilydd arnoch chi—siarad â gwr bonheddig fel petai e'n rhyw gorgi.
 
(1, 0) 712 Fe ddes i edrych am Siân,—'roedd yn bryd iddi fynd i'r llwyfan.
 
(1, 0) 714 Os ŷch chi'n ceisio awgrymu fy mod i'n dweud d celwydd...
 
(1, 0) 718 Cadwch eich hen ddrama!
(1, 0) 719 'Welsoch chi byth mohono 'i yn gwneud dim byd eto.
(1, 0) 720 Cerwch a phromtwch y'ch hunan.