Ciw-restr

Yr Orffiws

Llinellau gan Dic (Cyfanswm: 46)

 
(1, 1) 334 Ia, Clocsiwr, fi sydd yma.
(1, 1) 335 Ple mae Catrin?
 
(1, 1) 338 O dim byd neilltuol.
(1, 1) 339 Digwydd pasio dyna'r cwbwl.
(1, 1) 340 Wyt ti'n brysur?
 
(1, 1) 343 Dim llawer o hwyl arnat ti, Clocsiwr?
 
(1, 1) 345 Duwcs annwyl, paid â cholli dy limpyn, rhen frawd.
(1, 1) 346 Rhaid i ni drio bod yn gymdogol wyddost ti, ne chawn ni byth drefn ar yr hen fyd yma.
 
(1, 1) 348 Be?
 
(1, 1) 350 O...
(1, 1) 351 Dwad wrtha i Clocsiwr, fuo rhen Enoc yma heddiw?
 
(1, 1) 354 Wel doedd o ddim yn y tŷ pan oeddwn i'n pasio rwan.
(1, 1) 355 Meddwl ei fod o wedi galw yma am funud.
(1, 1) 356 Wedi mynd am dro i'r pentre mae o, reit siwr.
(1, 1) 357 Fydd o'n dwad yma yn o amal rwan?
 
(1, 1) 361 Beth wyt ti'n feddwl?
 
(1, 1) 364 Be ydy'r diddordeb sydyn yma yn yr hen ŵr, sgwn i?
 
(1, 1) 371 Na, rwyt ti'n gwneud camgymeriad, rhen frawd.
(1, 1) 372 Ond fydda i byth yn gwneud sioe o bob cymwynas fel llawer un.
 
(1, 1) 375 Wyt ti wir!
(1, 1) 376 Mae'n amser i ti gael agoriad llygaid, Clocsiwr.
(1, 1) 377 Wyddost ti pam yr ydw i eisio gweld Uncle Enoc?
 
(1, 1) 379 I ofyn iddo fo ddwad acw i fyw efo fi.
 
(1, 1) 385 Wel, pam?
(1, 1) 386 Digon o fwyd, Clocsiwr.
 
(1, 1) 388 A phob chware teg.
 
(1, 1) 391 Paid â cholli dy limpyn, Clocsiwr.
(1, 1) 392 Eistedd i lawr.
(1, 1) 393 Dim eisio mynd yn gâs, duwcs annwyl!
 
(1, 1) 395 Mae golwg felly arnat ti beth bynnag.
 
(1, 1) 397 Ie debyg iawn.
(1, 1) 398 Mi fydd wrth ei fodd.
(1, 1) 399 Rhen greadur, does ganddo fo fawr i fynd ar ei ora.
 
(1, 1) 401 Diar annwyl, dim o'r fath beth, Clocsiwr.
 
(1, 1) 405 Yma?
 
(1, 1) 409 Mae'n anodd gen i goelio hyna.
 
(1, 1) 412 Wyt ti wedi gofyn iddo fo?
 
(1, 1) 429 Helo dewyrth.
 
(1, 1) 454 Wel, eich gweld chi wedi teneuo, dewyrth, a...
 
(1, 1) 456 Wel does arna i ddim eisio'ch gweld chi'n mynd yn wael, dewyrth.
(1, 1) 457 Ac os oes yna rywbeth fedra i wneud—
 
(1, 1) 466 Mae yna lawer o gwyno o gwmpas rwan.
 
(1, 1) 468 Wel na, dydw i ddim yn meddwl.
 
(1, 1) 473 Digon gwir, rhen ŵr, digon gwir.
 
(1, 1) 492 Y?
(1, 1) 493 Be ydy hwnnw, rhen ŵr?