Ciw-restr

Panto

Llinellau gan Sera (Cyfanswm: 44)

 
(1, 0) 64 'Ti 'di mynd yn rhy bell rŵan, 'ngwas i.
 
(1, 0) 70 Mae o'n feddw gaib beipan.
 
(1, 0) 79 Tri munud sgin ti.
 
(1, 0) 99 Dim cythral o beryg, cefndar!
 
(1, 0) 101 Ca' warad o honna!
 
(1, 0) 106 'Ti'n gall?...
(1, 0) 107 Wyt ti'n blydi call?
 
(1, 0) 109 'Tisio colli dy job?
 
(1, 0) 114 Be'?
 
(1, 0) 122 Do, dwi'n cofio.
 
(1, 0) 131 Nefoedd─ma' isio gras hefo chdi!
 
(1, 0) 134 Cad dy facha a rho hwn am dy ben.
 
(1, 0) 138 Pam na wnest ti nghyfarfod i i de fel y gwnest ti addo, 'ta?
 
(1, 0) 140 Y babi gwirion!
 
(1, 0) 142 Nefoedd yr adar─'ti'n drewi fel bragdy!
 
(1, 0) 144 Chdi ddaru ddim troi i fyny, llafn, nid fi!
 
(1, 0) 146 Mi feddwist ti'n dwll.
 
(1, 0) 148 Uffernol o galad, dd'wedwn i, ac ma' gin i hwn yn fan'ma i brofi, toes?
 
(1, 0) 152 Be' dan ni'n mynd i'w neud, 'ta?
 
(1, 0) 154 Deud y bydda i'n olreit...
(1, 0) 155 Do!
(1, 0) 156 'Ti wedi deud hefyd dy fod ti'n mynd i ddeud wrthi hi.
 
(1, 0) 159 Cyn y noson ola─dyna ddudist ti.
 
(1, 0) 161 Ond ma' hi'n noson ola rŵan, 'tydi?
 
(1, 0) 163 Ond mi est ti ar y botal.
 
(1, 0) 169 Be' dw i i fod i neud, ta?
 
(1, 0) 171 Hasyls─be' ddiawl 'ti'n 'i feddwl?
 
(1, 0) 173 Mae o'n bedwar mis, wasi─mi fydd yma ym mis Mai.
 
(1, 0) 176 O!
 
(1, 0) 178 'Ti ddim yn gall, yn nac wyt... ti'n hollol boncyrs.
 
(1, 0) 181 Dic yn pregyrs a'i fam yn cael y bai.
 
(1, 0) 183 Lle ma' hi rŵan?
 
(1, 0) 185 Dy wraig di, pwy arall?
 
(1, 0) 187 Ac mi fydd yn y parti heno?
 
(1, 0) 205 "O, 'di Mam ddim yma!"
 
(1, 0) 217 Ia, ond sut gallai..?
 
(1, 0) 220 'Ti'n deud 'mod i yn mynd i...
 
(1, 0) 225 Ia, ond...
 
(1, 0) 231 Ma' gynno fo bwynt yn fan'na.
 
(1, 0) 234 Iawn!
 
(1, 0) 236 Ma' hynny'n ddigon gwir.
 
(1, 0) 244 Fedri di ddim sefyll yn iawn heb sôn am actio.
 
(1, 0) 246 Reit, ar ôl yr intro, tipyn o ad-lib ac yn syth i'r gân gynta.
 
(1, 0) 252 Sglyfath!