Ciw-restr

Y Pwyllgor

Llinellau gan Matthew (Cyfanswm: 55)

 
(1, 0) 104 Shwt ych-chi 'ma heno?
 
(1, 0) 112 'D yw Mrs. Evans, Ty-capal, ddim wedi cynnu tamad o dân yn y vestry, na gola chwaith, ag on ni'n meddwl, os nag os gwaniath gita chi, y celsa-ni gynnal y pwyllgor yma.
 
(1, 0) 127 Pwy ishai chi gynnu tân yn y rwm genol sy?
(1, 0) 128 Fe fyddwn ni yn itha cysurus man hyn.
 
(1, 0) 145 'R wy'n eilio'r cynyciad.
 
(1, 0) 167 Galwch hi i gownt, Malachi, galwch hi i gownt; chi yw'r cadeirydd.
(1, 0) 168 Ordor Mrs. Williams!
 
(1, 0) 179 Ia, ia, Malachi, trio'ch helpu chi ôdd hi.
(1, 0) 180 Dewch nawr, pitwch a pwti.
(1, 0) 181 Dyw Mrs. Williams ddim wedi arfadd bod mewn pwyllgor, ond ar ol iddi ddod yn fwy cyfarwydd, fe all fod o help mawr i ni.
(1, 0) 182 (Yn troi at MARI).
(1, 0) 183 Chi'n gweld, Mrs. Williams, os byddwch chi yn cydweld â'r hyn ma'r sharatwr yn wêd, raid i chi waeddu "Clywch, clywch"—ma hynny yn g'londid mawr iddo-fa.
 
(1, 0) 186 Dewch mlan, Malachi, dechreuwch eto.
 
(1, 0) 191 Ond ych helpu chi ma-hi; cerwch mlan, wr.
 
(1, 0) 196 Ordor, ordor.
 
(1, 0) 208 Wel, os na phenderfynws yr eclws, fe fuws sharad ymhlith y brotyr.
 
(1, 0) 219 Ordor, ordor.
 
(1, 0) 232 Cerwch mlan Jacob.
 
(1, 0) 274 Ma gen-i welliant.
(1, 0) 275 'R wy-i'n cynnyg yn bod ni'n cal consart.
 
(1, 0) 307 O ble 'r ych-chi yn gallu gwêd 'na?
 
(1, 0) 316 'D yn-ni ariod wedi cal unrhyw gymwynas oddiwrth aelota Salam.
 
(1, 0) 321 'R yn-ni yn fwy tebyg o nithir ffwliad o aelota Salam o beth dychrynllyd.
 
(1, 0) 335 Ho! 'r hen ganu, iefa?
(1, 0) 336 'R ych chi, Obadiah, wedi mynd yn getyn o slebyn oddiar enillsoch chi'r wobor 'na yn y |Penny Readings|.
 
(1, 0) 354 Ordor, ordor.
 
(1, 0) 378 Y peth cynta sy gita ni gofio pan yn dewish y prif-ddarn yw bod y byd-cerddorol yn symud ymlan.
(1, 0) 379 Pob parch i'r "Blodeuyn bach" a phetha o'r fath, ond os yn-ni am ddangos yn bod ni yn y |front| gita cherddoriaeth, raid i ni ddewish dernyn |classical|.
 
(1, 0) 382 Os ych-chi, Obadiah, yn cretu y gallwch chi guddio'ch hanwybotath wrth wherthin, 'd ych-chi'n twyllo neb.
(1, 0) 383 Ma isha rwpath mwy na |phitchfork|, cofiwch, i nithir cerddor.
 
(1, 0) 388 |Classical|, dernyn |classical|.
 
(1, 0) 392 Wel, nawr ta, i fi gal sponio.
(1, 0) 393 Ffordd galla-i ddangos i chi nawr, dernyn |classical|—dernyn—na, ddaw hi ddim felna chwaith.
(1, 0) 394 Dernyn—miwn ffordd o wilia—dernyn—chi'n gweld, ma-hi fel hyn yn gwmws os nag ych chi'n gyfarwdd iawn â cherddoriath, yn enwetig yr hen nodiant, 'd ôs dim shwt beth a'ch doti chi i ddeall beth yw |classical|.
 
(1, 0) 399 Wel, dyna'r dernyn ôdd ar ym meddwl i, "Worthy is the Lamb."
 
(1, 0) 401 Ia, Sisnag yw-a.
(1, 0) 402 Atnod o'r Scrythur yw'r geira.
 
(1, 0) 405 Wel, ma'n raid cyfadda, 'dyw-hi ddim 'r un peth.
 
(1, 0) 429 'D os dim cerddoriath |glassical| i gal yn Gwmrag.
 
(1, 0) 432 Ma'n ddrwg gen-i fynd yn ych herbyn chi, ond fel cerddor ma'n rhaid i fi fod yn gydwybotol.
(1, 0) 433 'R wy-i'n cynnyg "Worthy is the Lamb."
 
(1, 0) 437 Mannars, Obadiah, mannars os gwelwch chi'n dda.
 
(1, 0) 440 Os nagw-i yn cal ym ffordd gita'r gerddoriath, dyma fi'n mynd sha thre.
 
(1, 0) 495 Ordor, ordor.
 
(1, 0) 503 Ma-fa'n wilia'n gwmws fe tsa fa wedi llyncu dicshnari.
 
(1, 0) 507 Orgraff—O, ffordd smala o spelian y Gwmrag.
 
(1, 0) 509 |Chair|, |chair|.
 
(1, 0) 525 Dyna ryw synnwyr nawr.
 
(1, 0) 545 'R wy-i'n cretu mod i yn 'i ddiall-a wath ma'r hen grotyn 'na sy gen i yn clepran petha tepyg amball waith.
(1, 0) 546 A nawr, er mwyn i ni ddangos yn bod ni yn ddynon gwybotus a diwyllietic, yn diall ysbryd yr ôs—er mwyn i ni gal testun |realistic|, ac er mwyn pleso Obadiah, 'rwy-i'n cynnyg gwobor o gini am yr awdl ora ar "Dwlc Mochyn."
 
(1, 0) 564 Ma fa lawar gwath.
 
(1, 0) 572 Clywch, clywch.
 
(1, 0) 577 Nid 'steddfod |spite| fydd hi.
(1, 0) 578 Ma gita ni gystlad hawl a nhw i gynnal 'steddfod ar ddydd Calan.
 
(1, 0) 606 Malachi!