Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan Miss Hughes (Cyfanswm: 32)

 
(2, 3) 491 Mae Rhys yn hir iawn yn dwad.
 
(2, 3) 494 Do, wir.
(2, 3) 495 Barbara
(2, 3) 496 Wn i ddim be ddaw o honoch; wyddoch chi, Tomos?
(2, 3) 497 Rhaid i mi ymddiried yn Rhagluniaeth.
 
(2, 3) 505 Tybed, Tomos Bartley.
(2, 3) 506 Troed pwy oedd hwnnw ynte?
 
(2, 3) 508 Na wn i 'n siwr.
(2, 3) 509 Sut y gwn i, 'n te?
 
(2, 3) 515 Na wir, rhaid i ni fynd.
(2, 3) 516 Tomos
(2, 3) 517 Dewch chi ddim nes y ca i dipyn o ymgom efo Rhys.
(2, 3) 518 Eistedd fan yna, Rhys.
 
(2, 3) 590 Rhaid i ni fynd, yn wir.
 
(2, 4) 636 Yr ydw i'n mynd i gadw 'rwan, Rhys.
 
(2, 4) 645 Yr ydw i wedi siarad yn gas iawn lawer gwaith wrthat ti, Rhys.
(2, 4) 646 Mi wn y gwnei di fadde i mi.
 
(2, 4) 648 Roeddwn i wastad yn dy leicio di, mi wyddost o'r gore.
(2, 4) 649 Pan ddost ti yma gyntaf, roeddet ti yn wicked iawn, ac Abel mor strict, a mi fyddwn yn wastad yn cymeryd dy bart di, a mi wn fod gennat ti fwy o sense na fi.
(2, 4) 650 Y ti ŵyr ore, a mi wnaf fel wyt ti yn deyd.
 
(2, 4) 652 Bydawn i yn cael rhwfun yn dy le di, fy robio i wnai o, hwyrach, ynte?
 
(2, 4) 654 Oedd ar Abel rwbeth o gyflog i ti?
 
(2, 4) 657 Dyma ti, mi wn y cei yn y College bopeth fyddi di eisio; ond hwyrach na chei di fawr o boced-myni.
(2, 4) 658 Dyma i ti bum punt, os nei di gyseptio o honyn nhw.
(2, 4) 659 Nos da, Rhys.
 
(2, 4) 663 Mi ddarum ddychryn tipyn, William.
 
(2, 4) 665 Ie, ynte, William? {yna mynd i ddarllen a syrthio i gysgu}
 
(2, 4) 677 Rydw i'n mynd.
(2, 4) 678 Nos da.
(2, 4) 679 Peidiwch aros i fyny yn hir.
 
(2, 4) 682 Na, rhaid i mi fynd. {gan oleu y ganwyll}
 
(2, 4) 684 Peidiwch ag aros ar eich traed yn hir, fechgyn.