Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan Sgt Williams (Cyfanswm: 16)

 
(1, 1) 75 Wel, neges digon anymunol sydd gen i, Robert Lewis, yn siwr i chi; ond yr wyf yn gobeithio y bydd popeth yn iawn dydd Llun.
(1, 1) 76 Mrs. Lewis, peidiwch a dychrynnu {gan estyn y warrant i Bob, yr hwn a'i darllennodd},—dydi o ddim ond |matter of form|.
(1, 1) 77 Rhaid i ni wneyd ein dyledswydd, wyddoch; ac fel y dywedais, yr wyf yn gobeithio y bydd popeth yn reit dydd Llun.
 
(1, 1) 80 Dowch, Robert Lewis, waeth i ni heb ymdroi, wna hynny les yn y byd.
 
(4, 2) 1153 I'll teach them to go prying around honest people's houses at night.
 
(4, 2) 1163 Boys! {dychryn mawr}
 
(4, 2) 1166 Fechgyn, mi welaf mai Cymry ydych.
 
(4, 2) 1171 Rhys Lewis a William Bryan, os nad ydw i'n methu?
(4, 2) 1172 Rhys, a ydych yn fy adnabod?
 
(4, 2) 1174 Bryan, a ydych chwi?
 
(4, 2) 1179 Yr ydych chwi'n debyg iawn i chwi eich hun o hyd, William.
 
(4, 2) 1182 Chwith iawn yw byw mewn mwg tref yn lle awelon iach Cymru.
 
(4, 2) 1184 Wyddoch chi pwy oedd yn y ty hwnnw, Rhys Lewis?
 
(4, 2) 1186 Ydi, ac y mae eich tad yno hefyd,—ar ei wely angau.
 
(4, 2) 1189 Fuasech chi yn leicio ei weld?
 
(4, 2) 1194 Mi ddof hefo chwi.