Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan Williams (Cyfanswm: 29)

 
(3, 1) 770 Wel, dyma ni o'r diwedd, Mr. Bartley.
 
(3, 1) 773 O, mi ddaw yn y munud.
(3, 1) 774 'Steddwch i lawr.
 
(3, 1) 777 Dyma Mrs. Jones, gwraig y ty lodging.
 
(3, 1) 779 Gwnewch fwyd i Mr. Bartley——
 
(3, 1) 790 Do, neno dyn.
 
(3, 1) 804 Campus.
 
(3, 1) 852 Mae pobol y Bala yn meddwl llawer iawn o'r coed, Mr. Bartley.
 
(3, 1) 885 Na, smociwch eich gore, Mr. Bartley.
(3, 1) 886 Mae Rhys yn hynod o gysetlyd.
 
(3, 1) 892 Mae'r bechgyn wedi cael gwerth punt o sport hefo fo o Gorwen i'r Bala, a mae nhw wedi fy siarsio i ddeyd wrthat ti am 'i gadw fo yma cyd ag y medri di.
(3, 1) 893 Fedren ni mo'i smyglo fo i'r class, dywed?
(3, 1) 894 Mi fydde yn perfect treat.
 
(3, 1) 899 Paid a chyboli!
(3, 1) 900 Fase fo ddim chwarter cystal heb y goler.
(3, 1) 901 Mae'r goler yn werth can punt.
(3, 1) 902 Ga i ddod hefo chi?
(3, 1) 903 Os cai, mi geiff y mathematics am heddyw'r prydnawn fynd i Jerico.
 
(3, 1) 908 Rhys Lewis sydd ar y ddau.
(3, 1) 909 Hwde, Rhys, dau fil, mi wn.
 
(3, 1) 911 Pa newydd oddiwrth Mary Jane?
(3, 1) 912 Ydi hi'n iach?
 
(3, 1) 916 Llongyfarchiadau lond gwlad.
(3, 1) 917 Unpeth eto, Rhys.
 
(3, 1) 919 Gwraig reit dda.
 
(3, 1) 921 Pam mae dy wedd yn newid,—pa newydd drwg?
 
(3, 2) 940 Mae Mr. Bartley wedi dwad i'r Bala i ymweled a——
 
(3, 2) 946 The first paragraph on page 10, sir.
 
(3, 2) 995 Campus.