Ciw-restr

Y Sosban

Llinellau gan Ben (Cyfanswm: 6)

 
(1, 0) 98 Y mae Mr Samuel Jones yn bresennol yn yr achos, barchus ynadon, achos mae e'n ddigon yn ei synwyrusrwydd iddo fe adnabod beth sy'n mynd ymlaen.
(1, 0) 99 Ond, ond y fi fydd yn deud y siarad achos rwy'n ei wybod e ers blynyddoedd.
 
(1, 0) 137 Esgeuluswch fi, a wnaiff y llys nodi rhagfarn P.C. 73?
 
(1, 0) 143 Esgeuluswch fi, ond 'doedd genno fe ddim hawl gan fe wyddai fe nad oedd fe yn normal.
 
(1, 0) 727 Mae'n ddrwg gen i.
(1, 0) 728 Wneith fe ddim digwydd eto.