Ciw-restr

Y Sosban

Llinellau gan Robin (Cyfanswm: 21)

 
(1, 0) 7 Ac yn fwy na hynny mae'r achos hwn yn garreg filltir yn hanes brwydr yr unigolyn.
(1, 0) 8 Mi glywsoch i gyd am 1984, police state a gormes gwladwriaeth ─ mae a wnelo'r achos hwn a hynny i gyd.
(1, 0) 9 Nid achos cyffredin o ddwyn ydi hwn, nid dwyn arwydd ydi'r cyhuddiad y dylai'r ynadon drwodd fanna ei ystyried ond y cyhuddiad o sefyll dros iaith, sefyll dros hawliau a sefyll dros gyfiawnder i'r unigolyn.
 
(1, 0) 12 Mi rydan ni'n mynd i sefyll dros ein hawliau.
 
(1, 0) 16 Newid y drefn sy' isho.
 
(1, 0) 20 Tŷ cyhoeddus ydi llys barn, a mae gennon ni...
 
(1, 0) 27 Gawn ni dipyn o dawelwch er mwyn dyledus barch at gyfiawnder, yr hwn a'n gadawodd ni mor ddisymwth.
 
(1, 0) 35 ...y ddawns flodau.
 
(1, 0) 38 Hist rwan, does dim eisiau gweiddi yn nagoes?
 
(1, 0) 56 Canlyniad gwych!
(1, 0) 57 Mae hyn wedi bod yn fuddugoliaeth fawr i'n hymdrech ni.
 
(1, 0) 64 'Gaf i apelio arnoch i aros yn eich llefydd am fymryn eto.
(1, 0) 65 Mae Iago ap Rhydderch ─ ymgyrchydd arall ger bron yn nes ymlaen ac mi rydan ni isho cymaint o gefnogaeth ag sy'n bosibl iddo fo.
 
(1, 0) 85 Dod o'r dre ar un bys wedyn aros oria' yn y bys stop am y bys nesa'n ôl i'r dre!
 
(1, 0) 90 Roedd o'n byw ac yn bod yn y dymp yn hel petha roedd pawb call yn eu taflu i ffwrdd.
 
(1, 0) 741 Anifail.
 
(1, 0) 759 Achos Iago sydd nesa'!
(1, 0) 760 Byddwch yn barod.
(1, 0) 761 Mae'n rhaid i ni fynnu ei fod o'n cael tegwch...
 
(1, 0) 763 Rhaid dangos fod gennom ni asgwrn cefn!
 
(1, 0) 765 Rhaid i ni fynnu ein hawliau...