Ciw-restr

Y Sosban

Llinellau gan Sami (Cyfanswm: 85)

 
(1, 0) 102 Dwi'n oer!
 
(1, 0) 237 Na...na...agoes.
(1, 0) 238 Gadwch lonydd i fi... dwi ddim isio.
 
(1, 0) 243 Dwi... dwi am fynd i'r clas-rwm.
 
(1, 0) 259 Na...na.
 
(1, 0) 264 Wnes i 'rioed... naddo... NADDO!
 
(1, 0) 292 Ia... y... ia, Miss Robyts.
 
(1, 0) 302 Nagoes, Miss Robyts.
 
(1, 0) 304 Yndw, miss.
 
(1, 0) 308 Nain?
 
(1, 0) 312 Ond mae tŷ nain yn gynnas.
 
(1, 0) 317 Na...addo.
 
(1, 0) 319 Ond mae o'n deud clwydda!
 
(1, 0) 332 Ond dwi'n oer yn y gomal, Miss...
 
(1, 0) 346 Dwi'n chwilio... dwi'n chwilio...
 
(1, 0) 350 Dwi wedi'i chyrraedd hi!
 
(1, 0) 370 Mi rydach chi isho hogyn meddech chi...
 
(1, 0) 373 Wel, mi rydw i'n gryf.
(1, 0) 374 Sbiwch.
 
(1, 0) 376 A dwi wedi arfer codi petha trwm... a... a ma' nain yn deud na welodd hi fy math i am dorri coed.
(1, 0) 377 Mi fedra'i...
 
(1, 0) 379 Do, ers talwm.
 
(1, 0) 381 Y... dim byd lot.
(1, 0) 382 Anodd cael gwaith wyddoch chi... ond, mi ron i'n gneud dipyn o gwmpas y ty adra...
 
(1, 0) 386 Ond... ond 'does genno'i ddim beic...
 
(1, 0) 388 Ond dydach chi ddim yn dallt...
 
(1, 0) 391 Fedra i... wel, fedra i ddim reidio beic...
 
(1, 0) 396 Nachdw!
(1, 0) 397 NACHDW!
(1, 0) 398 Dwi'n deud y gwir.
 
(1, 0) 400 Fuodd gen i erioed feic.
(1, 0) 401 'Na'th neb brynu un i mi erioed... a 'doedd 'run o'r plant eraill yn gadael i mi gael tro ar eu beicia' nhwtha chwaith.
 
(1, 0) 407 Ond dydach chi ddim yn dallt.
 
(1, 0) 409 Ond... 'fedra i ddim darllen.
 
(1, 0) 414 Ond... mi 'roeddan nhw'n fy ngyrru i i'r gornel.
 
(1, 0) 417 Nhw oedd yn...
 
(1, 0) 427 Tybad fedrwch chi ddeud wrtha i...
 
(1, 0) 429 Ia, dyna chi.
 
(1, 0) 432 Samuel Jones.
 
(1, 0) 434 E?
 
(1, 0) 436 Fi oedd yn carthu cwt y ci adra...
 
(1, 0) 441 Dwi ddim yn gwbod...
 
(1, 0) 444 Dwn 'im.
(1, 0) 445 Dwn 'im.
 
(1, 0) 447 Na fedra.
 
(1, 0) 449 Na fedra.
 
(1, 0) 451 Na fedra!
(1, 0) 452 Na fedra!
 
(1, 0) 461 A.
 
(1, 0) 464 Aaa.
 
(1, 0) 467 Naddo, 'rioed.
 
(1, 0) 470 Dim byd... dim byd, dwi'n iawn.
 
(1, 0) 472 Isho mynd i'r armi.
 
(1, 0) 477 Na... na wna.
 
(1, 0) 482 Na wna'.
(1, 0) 483 'Wna' i ddim.
 
(1, 0) 486 Mi faswn i'n oer wedyn yn baswn.
 
(1, 0) 489 Oes, mae gen i.
(1, 0) 490 'Gen i ofn bod yn y gornel hefyd achos dwi'n unig yn y gornel a mae rhywun yn oer os ydi o ar ei ben ei hun.
 
(1, 0) 546 E?
 
(1, 0) 548 E?
 
(1, 0) 568 Y?
 
(1, 0) 571 Haia... pwsi...
 
(1, 0) 576 E?
 
(1, 0) 578 Y... y... tua... y... ugain oed.
 
(1, 0) 581 Ia.
 
(1, 0) 585 Y?
 
(1, 0) 589 'Nes... nes i fethu'r test.
 
(1, 0) 591 Ia..a.
 
(1, 0) 595 Am bod fi'n...
 
(1, 0) 601 Na, am bod fi'n...
 
(1, 0) 616 Yy?
 
(1, 0) 619 Ond... ond dwi'n...
 
(1, 0) 662 Na...nage.
(1, 0) 663 Nhw oedd yn fy ricriwtio i.
 
(1, 0) 683 Ond mae hi'n wyn.
 
(1, 0) 697 Ond... ond mae pob man yn wyn.
 
(1, 0) 699 Mae pob man yn wyn... doctor mewn gwyn...
 
(1, 0) 702 ...y fi mewn gwyn... gwlau gwyn... waliau gwyn...
 
(1, 0) 704 Mae pob man yn wyn!
 
(1, 0) 706 Gwyn fel eira... gwyn fel rhew... fel ffrij... a dwi'n oer...
 
(1, 0) 708 Dwi'n oer, dwi'n oer.
(1, 0) 709 OER!
(1, 0) 710 OER!
 
(1, 0) 724 ...i'r ffrij!