Y Ddraenen Wen (1922)

Robert Griffith Berry

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Y Ddraenen WenCymeriadau


Harri Meredith
Nan, ei wraig
Mabli, ei ferch
Janet, ei wraig
Syr Tomos Owen, y cyn-Aelod Seneddol
Olifer, Aelod Seneddol
Kitty Oliver, ei wraig
Myrddin Huws, newyddiadur o ddylanwad
Mr Jones-Roberts, gŵr mawr yn yr Etholaeth
Mrs Jones-Roberts, ei wraig


Manylion

GOLYGFEYDD

Act I. Ystafell mewn hotel yng Nghymru.

Act II. Ystafell yn nhy Meredith yn Llundain.

Act III. Yr yn ac Act I.

Act IV. Ystafell mewn Nursing Home yn Llundain.


Rhyw bedair blynedd rhwng Act I a II, dau neu dri mis rhwng Act II a III, a chwe mis rhwng Act III a IV.