Y Gŵr Drwg (1957)

Huw Lloyd Edwards

Ⓗ 1957 Huw Lloyd Edwards
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Y Gŵr Drwg