Y Lefiathan (1976)

Huw Lloyd Edwards

Ⓗ 1976 Huw Lloyd Edwards
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Y LefiathanCymeriadau