Macbeth (1942)

William Shakespeare
cyf. T Gwynn Jones

Ⓗ 1942 T Gwynn Jones
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.


Testun agoriadol Macbeth