Y Dioddefaint (c1552)

Anyhysbys, gol. Gwen Ann Jones

Allan o hawlfraint. Y fersiwn yma Ⓗ 2021 Steffan Donnelly, CC-BY-NC-SA 4.0.


Testun agoriadol Y DioddefaintCymeriadau