Ciw-restr

Adar o'r Unlliw

Llinellau gan Dici (Cyfanswm: 224)

 
(1, 0) 24 Hylo, Twm!
 
(1, 0) 26 Ydi, siwr.
 
(1, 0) 40 A─!
(1, 0) 41 Hym!
(1, 0) 42 Hyfryd!
(1, 0) 43 Ych chi wedi gosod y "lines " nos, Twm?
 
(1, 0) 49 Mae'r ast fach yn anesmwyth iawn.
 
(1, 0) 53 Gorwedd di yn dawel, Fflos fach.
(1, 0) 54 Bydd yn saffach ini.
 
(1, 0) 56 Taw dy swn!
 
(1, 0) 58 Ble mae'r asyn?
 
(1, 0) 62 Nedi!
 
(1, 0) 67 Ia─a mae gen i eitha ffordd o drafod stêc a winwns hefyd.
 
(1, 0) 71 Gadael peth?
 
(1, 0) 76 Wel─falle y byddai pobl yn barod i gredu hynny, falle─
 
(1, 0) 80 Do.
 
(1, 0) 82 Gofynnodd i mi roi hwn i chi.
 
(1, 0) 91 Clywch, clywch, Twm!
(1, 0) 92 'Does gen i ddim ond ceiniog a dimai yn y byd─ond fe rown nhw'n galonnog am gael dal y botel wrth 'i ben e'.
 
(1, 0) 96 Deg ceiniog y pound?
(1, 0) 97 Diawch Twm, dyna arian da!
 
(1, 0) 107 Ydi wir.
(1, 0) 108 Glywch chi e'?
(1, 0) 109 Gwynt y gorllewin─hen wynt iawn am gario cymylau.
(1, 0) 110 Dere di â difon o gymylau gen ti, 'rhen wynt.
(1, 0) 111 Dyna dyna, gyrr nhw i fyny i sau llygaid yr hen leuad.
(1, 0) 112 Dere lawr at yr afon, Twm; alla' i ddim dal yn hwy.
 
(1, 0) 117 'Rwy'n 'i gladdu e', Twm.
(1, 0) 118 'Rwy'i wedi 'i gladdu e'.
(1, 0) 119 Oes gennych chi ddefnydd ffagal?
 
(1, 0) 126 Hist!
 
(1, 0) 129 Swn traed.
 
(1, 0) 132 Yn y coed.
(1, 0) 133 Jenkins y Cipar sy 'na, Twm.
 
(1, 0) 139 Reit.
 
(1, 0) 148 Dyma fe.
 
(1, 0) 156 Noswaith dda, Mistar Jenkins.
(1, 0) 157 TwM
 
(1, 0) 159 Cymryd tro bach ar ol swper?
 
(1, 0) 176 Ia─pwy sy arno?
 
(1, 0) 196 Cwilydd iddo, Twm─a chitha'n Fethodist hefyd.
 
(1, 0) 198 Nage.
(1, 0) 199 Yfi y tu fewn i hen wal fawr─dim byth!
 
(1, 0) 205 Na, dim eiliad cyn hynny, Twm.
 
(1, 0) 213 Ach yfi!
(1, 0) 214 Os oes na greadur mwy ffiaidd ar y ddaear 'ma na wenci, cipar yw hwnnw.
 
(1, 0) 216 'Roedd e'n dweyd 'i fod e'n mynd tua thre.
(1, 0) 217 Sh!
(1, 0) 218 Ydi, mae e'n mynd 'nol drwy'r allt.
(1, 0) 219 Dewch mlaen, Twm.
(1, 0) 220 Nawr am dani.
(1, 0) 221 Alla' i ddim aros rhagor.
(1, 0) 222 Ych chi ddim yn teimlo'r afon yn eich tynnu chi, ia'n tynnu a thynnu?
(1, 0) 223 Mae'r lleuad yn mynd, Twm.
 
(1, 0) 229 Ha, ha, ha!
(1, 0) 230 Noswaith dda i ti'r hen ddyn yn y lleuad.
(1, 0) 231 Ffarwel, chi'r ser bach gwynion!
(1, 0) 232 Ac os digwydd i chi bipo mas, 'rwy'n gobeithio na welwch chi ddim llai na samwn un pound ar bymtheg─
(1, 0) 233 Ha, ha!
(1, 0) 234 Ho, ho!
 
(1, 0) 239 Nawr am y paraffin.
 
(1, 0) 242 Oes, digon.
 
(1, 0) 244 Ha, ha, ha!
(1, 0) 245 Tryfer a ffagal unwaith eto─
(1, 0) 246 O, dyna'r pryd 'rwy' i wrth modd.
(1, 0) 247 O darro, alla' i ddim dweyd wrthoch chi, Twm, ond mae fel pe bai llond 'nghalon i o adar bach yn canu.
 
(1, 0) 249 Alla' i ddim bod yn llonydd─na alla' wir.
 
(1, 0) 251 Ond, Twm, mae'r son 'ma am fy nodi i yn y wyrcws yn fy nychryn i'n ofnadw.
(1, 0) 252 Tasa' nhw'n 'nodi i yn y wyrcws, Twm, a tasa rhywun yn dod ata' i ar noson fel hon a dweyd y gair "samwns "─dim ond yn dawel fach─
(1, 0) 253 O'r mawredd, Twm, baswn i'n siwr o dorri 'nghalon a marw.
 
(1, 0) 258 'Rhoswch.
(1, 0) 259 Mae rhywun arall yn dod nawr.
 
(1, 0) 267 'Dwy' i ddim yn nabod swn 'i droede'.
(1, 0) 268 Dyn diarth yw e'.
 
(1, 0) 270 Dyma fe.
(1, 0) 271 Diawch, Twm, ciwrat yw e'.
 
(1, 0) 273 Ie, a het silk ar 'i ben e' a legins am 'i goese'.
 
(1, 0) 292 Noswaith dda, syr.
 
(1, 0) 301 Ydi, syr─bedair milltir oddiyma.
 
(1, 0) 305 Colli'ch ffordd ddaru chi, syr?
 
(1, 0) 317 Twm, falle y leiciai'r gwr bonheddig eiste' lawr?
 
(1, 0) 322 Dyma chi, syr.
(1, 0) 323 Cymrwch spel.
(1, 0) 324 Mae'ch traed chi'n siwr o fod wedi blino.
 
(1, 0) 328 Y badell ffrio, syr─stêc a winwns.
 
(1, 0) 337 Rhaid, siwr iawn, Twm.
 
(1, 0) 344 Dyna fe, Twm, y grafi a chwbl.
 
(1, 0) 346 Dyna chi, syr.
(1, 0) 347 Nawr, tafellan o fara.
 
(1, 0) 352 Leiciech chi ddiferyn o gwrw, syr?
 
(1, 0) 357 Mae'n olreit, Twm.
(1, 0) 358 Perthyn i'r Eglwys nid i'r capel mae'r gwr bonheddig.
 
(1, 0) 372 Dici Bach Dwl yw'r enw sy gennyn' nhw arno' i, syr.
 
(1, 0) 378 Na.
(1, 0) 379 Chi'n gweld, syr, mae enw drwg i ni─rywsut.
 
(1, 0) 381 Ia, am botsio, syr.
 
(1, 0) 384 Peidiwch bod ag ofn, Twm.
(1, 0) 385 Ond gallwch chi weld wrth wyneb y gwr bonheddig fod 'i galon e' yn 'i lle.
 
(1, 0) 390 Yn mwynhau, syr?
 
(1, 0) 393 Beth mae' nhw'n wneud mewn c'nadledd, syr?
 
(1, 0) 401 Wrth ein hunain, syr?
(1, 0) 402 O, na, 'dym ni ddim wrth ein hunain.
 
(1, 0) 406 Mae' nhw o'n cwmpas ni ym mhobman, syr, yn ein gwylio.
 
(1, 0) 408 Ia, mae'r twllwch yn llawn o lygaid bach disglair.
 
(1, 0) 411 Mae 'na wningod wrth yr ugeiniau.
 
(1, 0) 415 Hip.
(1, 0) 416 B-r-r-r!
(1, 0) 417 Ffwrdd a chi, 'r cwningod bach!
 
(1, 0) 419 Ffwrdd a nhw, syr, bob un a'i gwt bach i fyny, yn rhedeg fel tae'n ddiwedd y byd arnyn' nhw.
(1, 0) 420 Clywir llwynog yn cyfarth yn y pellter ar yr aswy.
 
(1, 0) 422 Ci?
(1, 0) 423 Nage, cadno yw hwnna.
 
(1, 0) 426 Ia, yn snecio fel cysgod ar hyd godre'r allt, yn 'i gwneud hi am ffowls rhywun, siwr gen i.
 
(1, 0) 431 Dyna'r hen regen 'r yd lawr 'na ar y gors.
(1, 0) 432 Dim ond iddi ddechreu arni o ddifri, dyn a wyr pryd gwnaiff hi dewi.
 
(1, 0) 434 Ar y fron 'na 'rwy'n eitha siwr fod 'na gwpwl o ddraenogod yn chwilota o gwmpas; a fan hyn, yn y cae llafur mae'r gwichwrs bach.
 
(1, 0) 436 Y llygod, wrth gwrs.
(1, 0) 437 Dyna lle mae' nhw wrthi o hyd yn pigo 'u tamad bach.
(1, 0) 438 O, mae gen i olwg fawr ar y gwichwrs bach 'na.
(1, 0) 439 Rhyw bigo fy nhamad 'rwy' innau.
 
(1, 0) 442 Ia.
 
(1, 0) 444 Look out, gwichwrs bach.
(1, 0) 445 Mae'r hen gwdihw ar eich ol chi.
(1, 0) 446 'Rwy'n leicio rhoi notis iddyn' nhw, syr.
 
(1, 0) 450 Ach yfi, yr hen gwdihws na!
(1, 0) 451 'Dyn' nhw damad gwell na Jenkins y Cipar a Powel y Polis.
 
(1, 0) 456 Ha, ha, ha!
(1, 0) 457 'R ych chitha'n 'i deimlo fe hefyd.
(1, 0) 458 Dyna ysbryd y nos, syr.
(1, 0) 459 Mae'r gwynt a'r twllwch yn cymryd gafael ynoch chi.
 
(1, 0) 462 Ha, ha!
(1, 0) 463 'Rhoswch, chi, syr, 'rhoswch chi funud.
 
(1, 0) 466 Ych chi'n leicio tipyn o sport, syr?
 
(1, 0) 472 Falle leiciech chi dipyn o sport yn yr afon heno?
 
(1, 0) 475 Ond, Twm, 'dych chi ddim yn gweld?
(1, 0) 476 Mae e' bron â bod yn un o honom ni'n barod.
(1, 0) 477 Gwrandewch, syr.
(1, 0) 478 'Rwy' i am ddweyd rhywbeth yn eich clust.
 
(1, 0) 480 Mae Twm a finna'n mynd ar ol samwn heno.
 
(1, 0) 482 Ia, lawr 'na ym mhwllyn Venerbey-Jones.
 
(1, 0) 484 Dyma'r taclau.
 
(1, 0) 486 Nawr, cymrwch chi'r dryfer.
 
(1, 0) 492 Bwriwch ein bod ni'n mynd i mewn i'r dwr.
 
(1, 0) 496 A dim ond y ffagal yn y twllwch a'r cysgodion mawr, mawr yn chware mic o'n cwmpas ni.
(1, 0) 497 A chitha'n disgwyl fel hyn─sh─mor ddistaw â'r marw.
(1, 0) 498 Ac yna─dyna'r samwn!
 
(1, 0) 500 Ciwrat neu beidio, meddyliwch am dano.
(1, 0) 501 Allwch chi ddim gweld 'i drwyn e'n tynnu at y gole?
 
(1, 0) 504 Yna dyna chi'n codi'r dryfer─{yn dangos sut}─yn araf a charcus fel hyn.
 
(1, 0) 510 Dyna fe'n dod─yn nes ac yn nes.
(1, 0) 511 Welwch chi 'i gefn e'n fflachio yn ydwr?
(1, 0) 512 Dyna'r man─tu ol i'w ben e'.
 
(1, 0) 514 Nawr!
 
(1, 0) 516 Lawr â'r dryfer.
(1, 0) 517 Swish!
 
(1, 0) 521 Ac yna, hwb, i fyny ag e' i'r lan.
 
(1, 0) 524 O syr, dyna sport i chi!
(1, 0) 525 Sport, syr?
(1, 0) 526 Ia'n ddigon da i frenhinoedd y ddaear.
(1, 0) 527 Chi ddewch gyda ni?
 
(1, 0) 530 Dewch, syr, dewch yn wir, dim ond i'n gweld ni wrthi.
 
(1, 0) 538 'Rych-chi'n dod gyda ni, syr, ond ych chi?
(1, 0) 539 'R ych chi yn dod?
 
(1, 0) 546 Am fod yn garedig 'rown i.
(1, 0) 547 Os na ddewch chi ar ol samwn, syr, wel, falle'ch bod chi'n leicio pryd bach o frithyllod?
 
(1, 0) 550 Twm, y "lines" nos 'na─wrth fon y pren helyg ddwedsoch chi ynte?
(1, 0) 551 'Rhoswch funud syr, os ych chi'n leicio brithyllod.
 
(1, 0) 565 Dyma nhw, syr.
(1, 0) 566 'Drychwch arnyn' nhw.
(1, 0) 567 Brithyllod bach hyfryd, syr─yn syth oddiar y bach.
(1, 0) 568 I chi mae' nhw, syr.
(1, 0) 569 Cymrwch nhw.
 
(1, 0) 571 Chymrwch chi ddim o honyn' nhw, syr?
 
(1, 0) 578 Wnewch chi fadde i fi am 'u cynnig nhw, syr?
(1, 0) 579 'Rown i'n meddwl falle na fysech chi ddim mor grefyddol ar noson waith.
(1, 0) 580 Ciwrat ych chi, syr, ontefe?
 
(1, 0) 582 Unwaith?
 
(1, 0) 584 Gesoch chi'r sac, syr?
 
(1, 0) 588 Wel, beth ych chi nawr, syr?
 
(1, 0) 592 Esgob?
 
(1, 0) 611 A gofalwch beidio cwympo i'r afon, syr.
 
(1, 0) 617 Mawredd, Twm, bydd gennym ni rywbeth i'w ddweyd wrthyn' nhw yn yr efail yfory.
(1, 0) 618 Beth yw'r enw sy genyn' nhw ar Esgob, Twm?
(1, 0) 619 Eich Anrhydedd?
 
(1, 0) 622 Fe wn i beth wy' i'n mynd i'w alw e'.
 
(1, 0) 624 Ei Fawredd Grasol.
 
(1, 0) 627 A nawr, Twm, beth am y samwn 'na?
 
(1, 0) 632 Dim ond Ei Fawredd Grasol.
(1, 0) 633 Mae fe wedi tarfu'r asyn.
 
(1, 0) 637 Ha, ha, ha!
(1, 0) 638 Tryfer a ffagal a'r afon unwaith eto.
 
(1, 0) 640 Ha, ha!
(1, 0) 641 O darro, Twm─fe leiciwn i ddawnsio bob cam o'r ffordd at yr afon.
 
(1, 0) 785 O!
 
(1, 0) 790 Dim ond Ei Fawredd Grasol sy 'ma, Twm.
 
(1, 0) 796 Wel, chi'n gweld, syr, 'rym ni wedi cael cynnig─
 
(1, 0) 798 Twm?
 
(1, 0) 800 Mae Jenkins y Cipar draw fanna.
 
(1, 0) 804 A mae rhywun wrth y glwyd acw.
(1, 0) 805 Powel y Polis yw e'.
 
(1, 0) 807 Gaf fi guddio'r samwn?
 
(1, 0) 811 Beth wnawn ni?
 
(1, 0) 813 Mae' nhw'n dod tuag yma.
(1, 0) 814 la─dyma Jenkins.
 
(1, 0) 820 Mae' nhw'n cauad arnom ni.
 
(1, 0) 822 Y Wyrcws?
(1, 0) 823 O, na, na, na!
 
(1, 0) 825 Allwch chi ddim ein helpu ni?
 
(1, 0) 827 O syr, meddyliwch am dana' i y tu fewn i'r hen wal fawr 'na.
 
(1, 0) 831 Ia.
 
(1, 0) 839 Wel?
 
(1, 0) 841 Wel?
 
(1, 0) 849 Mae fe'n saff yn 'i fag e─wel tawn i byth o'r fan!
 
(1, 0) 878 Ei Fawredd Grasol, Esgob Canolbarth Cymru.
 
(1, 0) 889 Mawredd, Twm─Arglwydd!
 
(1, 0) 895 Beth?
(1, 0) 896 Ha, ha, ha!
(1, 0) 897 Twm, yn y Castle Hotel.
(1, 0) 898 Yn ol a glywa' i mae' nhw'n prynu samwn mawr erbyn y wledd.
 
(1, 0) 900 Twm, ha, ha, ha!
(1, 0) 901 Y samwn!
 
(1, 0) 904 Gofalu?
 
(1, 0) 906 O gwna', fe ofala' i am y bag!
 
(1, 0) 916 Noswaith dda, Mistar Jenkins.