Ciw-restr

Adar o'r Unlliw

Llinellau gan Esgob (Cyfanswm: 193)

 
(1, 0) 286 Beth sydd yma?
(1, 0) 287 A, diolch byth, dynion byw o'r diwedd!
(1, 0) 288 Noswaith dda i chwi, gyfeillion.
 
(1, 0) 293 A fyddwch chwi cystal â dywedyd wrthyf os ydwyf rywle'n agos i'r Ficerdŷ?
 
(1, 0) 295 Nage.
(1, 0) 296 Mr. Lewis Pugh.
 
(1, 0) 300 Beth?
 
(1, 0) 302 Pedair milltir?
(1, 0) 303 O diar, diar, diar!
(1, 0) 304 Alla' i byth mo'u cerdded nhw.
 
(1, 0) 306 Ie siwr.
(1, 0) 307 Cyrhaeddais Bontewyn gyda'r tren olaf, ac yr wyf wedi bod yn crwydro am dros ddwy awr.
 
(1, 0) 309 Rwyf wedi diffygio'n llwyr.
 
(1, 0) 312 Nac oedd.
(1, 0) 313 Y gwir yw, ysgrifennais at fy nghyfaill Pugh.
 
(1, 0) 315 Ond 'rwyf newydd ddod o hyd i'r llythyr yn fy llogell.
 
(1, 0) 319 Diolch yn fawr iawn.
(1, 0) 320 'Rydwyf yn teimlo braidd yn lluddedig.
 
(1, 0) 327 Wel yn wir, mae yma, oes yn siwr─arogl hyfryd.
 
(1, 0) 330 Stêc a─ddywedsoch chi stêc a winwyn?
 
(1, 0) 332 O diar!
 
(1, 0) 339 Na'n wir, 'charwn i ddim eich amddifadu chwi─
 
(1, 0) 348 Diolch i chwi, diolch yn fawr i chwi.
(1, 0) 349 Yr ydych yn garedig dros ben.
(1, 0) 350 Y gwir yw 'rydwyf bron newynu.
 
(1, 0) 354 Cwrw?
 
(1, 0) 360 Bid siwr!
(1, 0) 361 Y Fam Eglwys, syniadau eangach ac ysbryd mwy goddefgar.
 
(1, 0) 363 Diolch, fy machgen i.
(1, 0) 364 Wel, iechyd da i chwi!
 
(1, 0) 367 A!
(1, 0) 368 Hym─rhagorol!
(1, 0) 369 'Rwyf yn ddyn newydd.
(1, 0) 370 Ac yn awr, a gaf fi ofyn eich henwau chwi, fy nghymwynaswyr?
 
(1, 0) 373 Dici Bach D─?
 
(1, 0) 375 Yh, ie─felly!
(1, 0) 376 Wel, allaf i byth anghofio'r cwmni diddan yma ar fin y ffordd.
 
(1, 0) 380 Enw drwg?
 
(1, 0) 388 Ond 'rwy'n mwynhau fy hun yma; fel hyn gyda chwi a Dici.
 
(1, 0) 391 Ydwyf.
(1, 0) 392 Rhaidi mi egluro i mi ddod ar fy union o Gynhadledd yn Llandrindod.
 
(1, 0) 395 Beth mae' nhw'n wneud 'machgen i?
(1, 0) 396 Gwneud areithiau, a rheiny'n faith iawn gan mwyaf.
(1, 0) 397 Dynion rhagorol, wrth gwrs, cwbl ddiargyhoedd, dynion ag y mae gennyf y parch dyfnaf iddynt.
(1, 0) 398 Ond yn awr, ar ol treulio pedwar diwrnod yn ddifwlch gyda'r saint, mae'n amheuthyn i gael eistedd fel hyn yn ymgomio â chwpwl o bechaduriaid.
 
(1, 0) 400 Wedi holl ffwdan y Gynhadledd, mae'n brofiad hyfryd i mi i fod yma, a dim ond tri ohonom wrth ein hunain.
 
(1, 0) 404 Dim wrthym 'ein hunain?
(1, 0) 405 Ond─
 
(1, 0) 407 Yn ein gwylio?
 
(1, 0) 409 Llygaid yn y tywyllwch?
(1, 0) 410 Diar mi!
 
(1, 0) 413 Ie, wrth gwrs,─y cwningod.
 
(1, 0) 421 Dyna gi.
 
(1, 0) 424 Yn wir?
(1, 0) 425 Cadno?
 
(1, 0) 427 Llygaid yn y tywyllwch─ni feddyliais erioed o'r blaen am danynt.
 
(1, 0) 429 Nid yn unig mae'n ddymunol yma ond mae─mae yma rywbeth cyfareddol hefyd.
 
(1, 0) 433 Mae hynny yn fy atgofio i o Landrindod.
 
(1, 0) 435 A phwy yw'r gwichwrs bach?
 
(1, 0) 441 Fe wn i beth yw honna; dylluan.
 
(1, 0) 447 Da machgen i!
 
(1, 0) 449 Tendiwch atoch.
 
(1, 0) 453 Y llygaid bach disglair yna yn gwylio!
(1, 0) 454 Mae'r syniad yn gafael mewn dyn.
 
(1, 0) 461 Wel, mae rhywbeth yn cymryd gafael ynof; mae hynny'n sicr.
 
(1, 0) 467 Sport?
(1, 0) 468 Wel, 'r oeddwn yn dipyn o athlete pan oeddwn yn Rhydychen.
 
(1, 0) 481 Samwn?
 
(1, 0) 487 Ond, 'machgen i─
 
(1, 0) 491 Beth gaf fi wneud â hi?
 
(1, 0) 494 I mewn?
(1, 0) 495 Diar mi!
 
(1, 0) 499 Ie, dyna'r samwn.
 
(1, 0) 502 Ei drwyn─ie!
(1, 0) 503 Ac yna?
 
(1, 0) 506 Fel hyn?
(1, 0) 507 Ie.
(1, 0) 508 Wel?
 
(1, 0) 519 Swish!
 
(1, 0) 523 I'r lan ag e' fel hyn?
 
(1, 0) 528 Myfi?
(1, 0) 529 Wel yn wir, efallai y─
 
(1, 0) 531 Wrth gwrs, pe bai dim ond i hynny─ie.
(1, 0) 532 Fel hyn y mae trin y dryfer, meddwch?
 
(1, 0) 534 Swish!
 
(1, 0) 537 A-─llais cydwybod a Llandrindod!
 
(1, 0) 540 Nac ydwyf, Dici, ddim ar un cyfrif.
 
(1, 0) 542 Sut yn y byd gallwch chwi awgrymu peth o'r fath?
(1, 0) 543 Ac i offeiriad o bawb.
 
(1, 0) 548 Brithyllod?
(1, 0) 549 Ie, maent yn chwaethus iawn i frecwast.
 
(1, 0) 554 Gwendid?
(1, 0) 555 A phwy o honom a all ymffrostio ei fod yn deall holl ffyrdd Rhagluniaeth?
(1, 0) 556 Druan o Dici!
(1, 0) 557 'Rydwyf yn ei hoffi'n fawr iawn,
 
(1, 0) 562 Nac ofnwch ddim, fy nghyfaill.
(1, 0) 563 Gwn ddigon i wneud cymaint â hynny a phobl y buasech yn synnu clywed eu henwau.
 
(1, 0) 570 'Rydwyf yn ofni mai lladrad yw hyn, Dici.
 
(1, 0) 572 Gwell─gwell i mi beidio.
 
(1, 0) 581 Wel, fe fum yn giwrat unwaith.
 
(1, 0) 585 Naddo, nid yn hollol felly.
 
(1, 0) 587 Bum yn ficer hefyd.
 
(1, 0) 589 Ar hyn o bryd, yr wyf yn Esgob.
 
(1, 0) 595 H'm─ie.
(1, 0) 596 Esgob Canolbarth Cymru.
 
(1, 0) 600 Venerbey-Jones?
(1, 0) 601 Nid wyf yn ei hoffi─dyn o dymherau aflednais ydyw.
(1, 0) 602 Na, fe af fi ymlaen i'r Ficerdy at Mr. Lewis Pugh.
(1, 0) 603 Diolch yn fawr i chwi am eich holl garedigrwydd.
 
(1, 0) 606 Diolch.
(1, 0) 607 Wel, fy nghyfeillion.
(1, 0) 608 Nos da i chwi 'ch dau.
 
(1, 0) 612 Os oes yna afon ar y ffordd y gall dyn fynd iddi, 'rwyf yn bur debig o gael fy hun yn ei chanol hi.
(1, 0) 613 Nos da i chwi.
(1, 0) 614 Nos da.
 
(1, 0) 672 Diar, diar, diar!
 
(1, 0) 674 Esgusodwch fi.
 
(1, 0) 676 Wedi mynd!
 
(1, 0) 680 O!
 
(1, 0) 682 Gollyngwch fi!
(1, 0) 683 Sut y meiddiwch chwi wneud y fath beth?
 
(1, 0) 687 Drwg?
(1, 0) 688 Lleidr?
(1, 0) 689 Myfi?
 
(1, 0) 691 Ni chlywais erioed y fath─
 
(1, 0) 694 Na fyddaf i ddim yn dawel.
 
(1, 0) 699 Dyrnod!
(1, 0) 700 Y Nefoedd fawr─fy nharo i!
 
(1, 0) 702 Peidiwch meddwl nad allaf i amddiffyn fy hun.
(1, 0) 703 Nid oes arnaf ofn yr un lleban haerllug, nac oes.
 
(1, 0) 707 A! fe leiciech, leiciech chi?
 
(1, 0) 709 Dyna! cymrwch hwnna, y "'blackguard," a hwnna eto.
(1, 0) 710 Peidiwch meddwl y gallwch fy nychryn i am mai offeiriad ydwyf.
 
(1, 0) 716 Ie, offeiriad.
(1, 0) 717 Oni welwch chwi?
(1, 0) 718 Na, efallai na allwch chwi ddim.
(1, 0) 719 Syrthiais i'r afon.
(1, 0) 720 Ond dewch, gwelwch fy ngholer.
 
(1, 0) 722 A phwy ydych chwi sydd yn beiddio ymddwyn fel hyn?
(1, 0) 723 Beth yw eich enw?
 
(1, 0) 726 Pw!
(1, 0) 727 Hwnacw?
 
(1, 0) 733 Yr olwg arnaf fi?
 
(1, 0) 736 Nid eich busnes chwi ydyw hynny, y dyn.
 
(1, 0) 741 Cawsoch gystal ag a roddasoch, onid do?
 
(1, 0) 744 Nos da.
 
(1, 0) 754 Tendiwch, y gwichwrs bach!
 
(1, 0) 756 Druan o Dici!
(1, 0) 757 Ble mae─
 
(1, 0) 759 Ie, lled debig─yr afon.
 
(1, 0) 761 Ffordd mae─
 
(1, 0) 763 Swish!
 
(1, 0) 765 A, wel!
 
(1, 0) 767 Myfi?
(1, 0) 768 Na, na, na─NA!
 
(1, 0) 770 Ond─dim ond eu gwylio.
 
(1, 0) 772 Swish!
(1, 0) 773 Clywir swn rhegen yr yd.
 
(1, 0) 775 Na, na,─dim am foment!
 
(1, 0) 783 A!─fy het!
 
(1, 0) 791 Mae'n flin gennyf aflonyddu arnoch chwi eto, ond syrthiais i'r afon.
 
(1, 0) 793 Beth yw hwn, Dici?
(1, 0) 794 Pysgodyn arall?
 
(1, 0) 803 Y creadur yna yma eto?
 
(1, 0) 815 'R ydwyf yn cashau y dyn yna.
 
(1, 0) 818 T-t-t!
 
(1, 0) 826 Myfi?
 
(1, 0) 829 Un foment.
(1, 0) 830 Y pysgodyn yma fydd y dystiolaeth yn eich erbyn?
 
(1, 0) 833 Os bu i chwi droseddu â'ch dwylaw, pechais innau yn fy nghalon; felly waeth i mi orffen yr hyn a ddechreuais.
 
(1, 0) 835 Dileu'r dystiolaeth.
(1, 0) 836 Yn awr ynte.
(1, 0) 837 Os eisteddaf i i lawr a chymryd fy nghrys nos─fel hyn.
 
(1, 0) 840 A'i ddal o flaen y tân i sychu─fel hyn.
 
(1, 0) 842 A'i ollwng dros y pysgodyn─fel hyn.
 
(1, 0) 844 Ei lapio am y pysgodyn─fel hyn.
 
(1, 0) 847 A dodi'r cyfan yn fy mag─fel hyn.
 
(1, 0) 850 Ni faidd yr un cipar chwilio bag esgob.
 
(1, 0) 856 Dyma chwi eto, mi welaf.
 
(1, 0) 867 Collais fy het, mae hynny'n wir.
 
(1, 0) 873 Os chwibanwch chwi, bydd yn edifar gennych.
 
(1, 0) 881 Yn hollol felly.
(1, 0) 882 Os ydych yn ameu hynny, gadewch imi weld os oes gennyf rywbeth yn fy llogell.
 
(1, 0) 884 Edrychwch ar y rhai hyn.
(1, 0) 885 Maent wedi eu cyfeirio i mi.
 
(1, 0) 893 'R ydwyf yn adnabod eich meistr.
(1, 0) 894 Gyda llaw, gwahoddiad oddiwrtho i ginio yfory ydyw un o'r llythyrau hyn.
 
(1, 0) 902 Mae'n ddiau gennyf, Dici, y carech chwi ennill swllt yn onest.
(1, 0) 903 A wnewch chwi gymryd gofal y bag yma i mi?
 
(1, 0) 910 Diolch i chwi, Twm.
 
(1, 0) 912 Nos da 'r cipar.
 
(1, 0) 921 Ydych, gyfaill, yn rhy gynnar, ydych, yn wir─yn rhy gynnar.
 
(1, 0) 924 A thithau'n rhy ddiweddar, aderyn glân─yn rhy ddiweddar!