Ciw-restr

Adar o'r Unlliw

Llinellau gan Jenkins (Cyfanswm: 70)

 
(1, 0) 160 'Dwy' i am ddim o'ch sebon chi 'ch dau.
(1, 0) 161 Beth wyt ti'n wneud yma, Twm Tincer?
 
(1, 0) 168 Yn wir?
 
(1, 0) 171 'Dwy' i'n awgrymu dim.
(1, 0) 172 'Rwy' i am ddweud beth sy gen i'n eitha plaen.
(1, 0) 173 'Rwy' i am dy weld di, a'r Dici Bach Dwl 'ma, yn 'i chychwyn hi oddiar dir Mr.
(1, 0) 174 Venerbey-Jones.
 
(1, 0) 178 Falle hynny.
(1, 0) 179 Ond mae'r tir o bobtu yn perthyn i Mr. Venerbey-Jones.
(1, 0) 180 A mae'r gêm sy arno yn perthyn i Mr. Venerbey-Jones.
 
(1, 0) 182 Pob pysgodyn yn yr afon yma am filltir a hanner─Mr. Venerbey-Jones pia hwnnw.
 
(1, 0) 184 Ia; ac ar y stad yma, perthyn i Mr. Venerbey-Jones mae pob creadur asgellog, pluog a blewog.
(1, 0) 185 Paid ti anghofio hynny.
 
(1, 0) 188 Beth?
 
(1, 0) 191 O, ia, par pert ych chi.
(1, 0) 192 'Does gan y polis mo'r syniad lleia' am yr holl felldith ych chi'n gyflawni─yn cysgu yn y cart yna fel pac o sipsiwns.
 
(1, 0) 197 Yn y wyrcws y dylet ti fod, y llechgi bach.
 
(1, 0) 200 Ac am danat ti, Twm Tincer, dy le di yw'r 'jail'─a bydd yn bleser mawr gen i dy gael di yno.
 
(1, 0) 202 'Rwy'n sicr o'ch cael chi un o'r dyddiau nesa' yma─y ddau o honoch chi.
(1, 0) 203 A nawr, cyn i mi fynd adre', 'rwy' i am eich cael chi oddiar y stad yma.
 
(1, 0) 207 Wel, cofiwch 'rwy' i wedi rhoi rhybudd teg i chi.
 
(1, 0) 210 Yr hen dacle isel─rodneys─Yh!
 
(1, 0) 648 Hsh.
(1, 0) 649 Sefwch fanna 'ch pedwar.
(1, 0) 650 Peidiwch dod i'r golwg nes i mi chwibanu.
 
(1, 0) 654 A!
 
(1, 0) 656 Mae' nhw'n bwriadu dod 'nol yma─a physgodyn neu gêm denyn' nhw, gallwch fentro,
 
(1, 0) 658 Hsh!
(1, 0) 659 Pwy yw hwnna sydd ar yr heol?
(1, 0) 660 Mae e', ydi, mae e'n cario bag.
(1, 0) 661 Un o ffrindiau Twm Tincer─potsiar arall lled debig.
(1, 0) 662 Rwy'n mynd i drafod hwn fy hunan.
(1, 0) 663 Ewch yn ol o'r golwg.
 
(1, 0) 678 Dyma fi wedi dy ddal, y dyhiryn!
 
(1, 0) 684 Dy ollwng, wir?
 
(1, 0) 686 Ollynga' i ddim o dy sort di─y lleidr drwg!
 
(1, 0) 692 Bydd yn dawel.
(1, 0) 693 Wyt ti'n clywed?
 
(1, 0) 695 Wel ynte, mi wna' i ti.
 
(1, 0) 697 Nawr ynte!
 
(1, 0) 705 Rhaid iti─
 
(1, 0) 712 Beth?
 
(1, 0) 714 Offeiriad?
(1, 0) 715 Ddwedsoch chi offeiriad?
 
(1, 0) 721 Ia,─coler offeiriad; a'ch ffordd chi o siarad hefyd.
 
(1, 0) 724 Jenkins.
(1, 0) 725 Fi yw pen-cipar Mr. Venerbey-Jones.
 
(1, 0) 728 Ffeirad?
(1, 0) 729 Wel, wel, wel!
 
(1, 0) 731 Ond beth yw'r olwg yma sydd arnoch chi?
 
(1, 0) 734 A'r amser hyn o'r nos hefyd?
 
(1, 0) 737 Falle nage.
(1, 0) 738 Wel, gwell i mi fynd.
(1, 0) 739 Mae'n ddrwg gen i, syr, i mi roi 'nwylo arnoch chi.
 
(1, 0) 742 Noswaith dda, syr.
 
(1, 0) 857 Beth oeddet ti'n wneud yn yr afon, gynne fach, Twm Tincer?
 
(1, 0) 860 Ia─a gole gen ti.
(1, 0) 861 Beth oeddet ti'n wneud?
 
(1, 0) 864 Het?
 
(1, 0) 866 Gollsoch chi 'ch het?
 
(1, 0) 868 Paid ti a meddwl, Twm Tincer, y gelli di 'nhwyllo i â hen stori am het.
 
(1, 0) 870 A 'rych chi'n ffrind i'r par yma wedi 'r cwbwl.
(1, 0) 871 Ia, ffeirad nêt ych chi, siwr o fod.
 
(1, 0) 874 Yn edifar?
(1, 0) 875 Fydda' i 'n wir?
(1, 0) 876 A phwy ych chi, 's gwn i?
 
(1, 0) 880 Esgob?
 
(1, 0) 887 "Y Gwir Barchedig Arglwydd Esgob Canolbarth Cymru."
 
(1, 0) 891 Ac yr ych chi 'n esgob, syr?
 
(1, 0) 914 Noswaith dda.