Ciw-restr

Adra

Llinellau gan Aaron (Cyfanswm: 173)

 
(1, 0) 21 Hei.
 
(1, 0) 24 Ges di'r blaen ar y gweddill ohona ni braidd.
 
(1, 0) 26 M?
 
(1, 0) 29 O.
 
(1, 0) 31 Ti'n cadw'n iawn?
 
(1, 0) 34 Prysur.
(1, 0) 35 Ddim digon o oria mewn wsos.
 
(1, 0) 38 Do, do, fawr ddim traffig, lori tua Ganllwyd ond o'n i 'di dechra'n ddigon buan.
 
(1, 0) 40 Sa ti 'di sôn swni 'di cynnig lifft.
 
(1, 0) 43 Ddoth na griw da do.
 
(1, 0) 45 Wyddwn i ddim...
 
(1, 0) 47 Wel, fod o'n nabod cymaint.
 
(1, 0) 50 Siŵr fod o'n gysur, i'r teulu lly, i weld cymaint.
 
(1, 0) 52 Wel, ddim dyna o'dd gen i.
 
(1, 0) 55 Biti am y tywydd.
 
(1, 0) 64 Aaron.
 
(1, 0) 67 Ia.
 
(1, 0) 69 O'n i jesd yn deud hynny, criw da iawn.
 
(1, 0) 71 Oedd.
(1, 0) 72 Wir.
 
(1, 0) 76 Felly o'n i'n dallt.
(1, 0) 77 Da o'dd stori'r tedi.
 
(1, 0) 91 Debyg iawn.
 
(1, 0) 98 Dwi heb weld un o'r rheina ers blynyddoedd.
 
(1, 0) 112 Ia, biti am y tywydd!
(1, 0) 113 Aaron dwi.
 
(1, 0) 125 O, wel, dwnim.
 
(1, 0) 130 Gwylnos?
 
(1, 0) 132 Pam?
 
(1, 0) 146 O'dd o isio ni yma lly?
 
(1, 0) 152 Fedra i aros hefyd, masiwr, am sbel.
(1, 0) 153 Gweld sut eith hi.
(1, 0) 154 Fydd rhaid mi ffonio i sôn.
 
(1, 0) 157 Sa signal 'ma?
 
(1, 0) 159 Foda.
 
(1, 0) 161 Oce, diolch, fyddai'm yn hir gobeithio.
 
(1, 0) 207 /Sori, oddi'n anodd ca'l signal hyd yn oed ar ben y bont.
(1, 0) 208 Mai'n dal i fwrw.
(1, 0) 209 Gymra'i un bach efo chi, er cof.
 
(1, 0) 222 Sut lly?
 
(1, 0) 230 Na, ddim yn y ffordd da chi'n feddwl eniwe.
 
(1, 0) 249 Doni'm yn gwbod fod o/
 
(1, 0) 265 A finna.
 
(1, 0) 277 Shit.
 
(1, 0) 323 Be ddudodd o?
 
(1, 0) 331 Waeth ni heb a meddwl fel'na.
 
(1, 0) 356 Diolchwch fod ganddoch chi siop o gwbwl.
 
(1, 0) 366 Pitsa ydi calzone.
 
(1, 0) 377 Be'dio Goldffish?
 
(1, 0) 397 Ti'm am ei amddiffyn o?
 
(1, 0) 416 Waw.
 
(1, 0) 419 Dwi'm yn gwbod, wel, yndw.
(1, 0) 420 Ti'n ca'l dy fagu mewn lle penodol ac amgylchfyd penodol a ti'n teimlo rhyw gysylltiad hefo pobol dwyt.
(1, 0) 421 A ti'n madda petha fel'na iddyn nhw.
 
(1, 0) 423 God nagoes, peth cynta nes i odd deud ta-ta wrth rheiny ond 'di pawb ddim.
 
(1, 0) 431 O'dd o'n rong.
 
(1, 0) 436 Sa'n shit tasa ni heb, ac ydi'r ni a nhw ma'n helpu?
 
(1, 0) 438 Dwi'n gwbod na fi a nhw di dy default di.
 
(1, 0) 440 Jesd yma o ran parch ma pawb, yn ffyicn hics a nazis a be bynnag da ni.
 
(1, 0) 443 Nacdi.
(1, 0) 444 Meddylia sut dwi'n teimlo ma ta, dwi ofn y byddai mewn rhyw ffycin wicker man cyn bora.
 
(1, 0) 446 Y, ia.
(1, 0) 447 Ffwcio Nic Cage...
 
(1, 0) 451 Bydd, mai'i 'di bod yn flynyddoedd.
(1, 0) 452 Mi fasa...
 
(1, 0) 454 Dio'm 'di hitio fi sti.
(1, 0) 455 Dwi'm yn gwbod pryd neith o.
 
(1, 0) 461 Nes i 'rioed feddwl lot am lle gath o'i fagu, dodd o'm yn trafod y lle.
(1, 0) 462 Ma'n siwtio fo mewn ffordd, er na faswn i byth 'di meddwl am y lle fel'ma.
 
(1, 0) 464 Coedan?
 
(1, 0) 466 Ia, sa hynna'n braf basa deud gwir.
 
(1, 0) 474 Ma'i 'di bod yn wsos anodd.
 
(1, 0) 479 Ma'n naturiol siŵr.
 
(1, 0) 519 So be, odda chdi'n dal hyn yn ei erbyn o?
 
(1, 0) 536 God.
 
(1, 0) 545 Be 'da ni, plant?
 
(1, 0) 556 O'dd o'n chwara twister?
 
(1, 0) 561 Fydda fo'n cicio'n nhin i ar Cluedo.
 
(1, 0) 565 Taclus di rheiny de, ffendio bai pwy o'dd o ar y diwadd.
 
(1, 0) 569 Jesd lwc ydi hon de.
 
(1, 0) 578 Ma'n gneud sens.
 
(1, 0) 596 Pam fod gan chimps ddim cynffona?
 
(1, 0) 600 Hen dinna' hyll sgynyn nhw de.
 
(1, 0) 611 Fedrai goelio hynna deud gwir.
 
(1, 0) 619 Ma nhw'n llai, ac yn blasu'n wahanol.
 
(1, 0) 632 Wel, di hynny'm yn/
 
(1, 0) 638 Doni'm yn gwbod.
 
(1, 0) 651 O'dd pawb yn meddwl bo chi efo'ch gilydd.
 
(1, 0) 689 Sa ti di gallu sôn...
 
(1, 0) 700 Dwnim.
 
(1, 0) 702 Wel, nath o'm golchi'i lestri am fisoedd yn y tŷ oedd ganddo fo a mi dyfodd na fyshrwms arnyn nhw.
(1, 0) 703 Odd hynny'n reit ffyni mewn ffordd.
 
(1, 0) 706 Brifysgol.
(1, 0) 707 O'n i ddwy flynadd yn hŷn na fo, cyfarfod pan odda ni allan.
 
(1, 0) 710 Oedd, fydda ni'n yfad yn tŷ/
 
(1, 0) 712 /y?
 
(1, 0) 714 Ia, wedyn yfad yn y fflat cyn mynd allan...
(1, 0) 715 Sori dwi'm yn dda iawn am siarad am betha fel'ma.
(1, 0) 716 Cnebrwng cynta i mi fynd iddo fo rili, ac i feddwl na rhywun tua'r un oed a fi o'dd o.
(1, 0) 717 Mond un nain sgin i a ma hi dal yn fyw, rhyw fath, mewn cartra ochra Deganwy.
(1, 0) 718 O'dd lleill 'di marw cyn mi gal fy ngeni.
(1, 0) 719 Cansar a hartan.
(1, 0) 720 A da ni'm i fod i farw nacdan?
(1, 0) 721 Ti'n disgwl pobol yn priodi dwyt, a ca'l plant.
(1, 0) 722 Ond ddim marw, wbath at nes mlaen di hwnnw de.
(1, 0) 723 Lot o'n ffrindia fi 'di dechra priodi fyd, pawb yn setlo rwan, rhaid chdi cyn ti'n thyrti bydd.
(1, 0) 724 Ffendio rhywun, cal tŷ, cal morgej, plant ella, ne gi os di plant yn ormod o gommitment.
(1, 0) 725 Ma' 'na ogla panic mewn pybs a clybia rŵan pan dwi yna efo criw r'un oed a fi sti, beioleg dio, ogla hormons o'dd o ddeg mlynadd nol.
 
(1, 0) 728 Oia?
 
(1, 0) 733 Poeni?
 
(1, 0) 754 Be 'di enw'r cariad?
 
(1, 0) 756 Enw neis, enw cyfarwydd lly, fel soffa ti di arfar efo hi.
 
(1, 0) 761 Pam?
 
(1, 0) 764 Dwi'n weld o'n annifyr, fydda fo sti yn deud rhyw betha weithia, petha annifyr mond fod o 'di newid pitj y frawddeg fel bo hi'n jôc.
(1, 0) 765 Dwi 'di bod o gwmpas llefydd fel fama o'r blaen, 'di ca'l fy magu mewn lle tebyg a dachi'n deud jôcs ac yn chwerthin ond dachi'n casáu'ch gilydd go iawn.
(1, 0) 766 Casáu'ch hunan fyd.
(1, 0) 767 Nes i drio helpu fo efo hynny.
 
(1, 0) 769 Odda ni efo'n gilydd, Arwel, am ddwy flynadd.
(1, 0) 770 Dwi'm yn synnu fod o heb sôn.
 
(1, 0) 773 M.
 
(1, 0) 775 Sut galla fo?
 
(1, 0) 777 Sut galla fo sôn wrtha chdi, a'r cefndar 'na a gweddill criw pen yma.
(1, 0) 778 Mewn ardal lle ma gê yn rwbath ma plant ysgol yn ddeud fatha insult?
(1, 0) 779 Lle os wti fymryn yn wahanol ma'n iawn i bobol dynnu arna chdi a dy fwlio di.
(1, 0) 780 Os tisio ffendio lle ddechreuodd hyn dos yn ôl i'r ysgol na lle odda chi gyd.
 
(1, 0) 782 Deud ti.
 
(1, 0) 791 Dio'm ots gen i, dio'm ots gen i am ddim byd heno ma.
(1, 0) 792 Ffyc it.
 
(1, 0) 794 Pam fod o 'di goro gneud hynna Arwel?
 
(1, 0) 800 Ydi.
 
(1, 0) 808 Shit.
(1, 0) 809 Nes di ddeud sa chdi'n dod yn ôl fel ysbryd do.
(1, 0) 810 A ma'r tŷ 'ma'n llawn ohonna chdi.
(1, 0) 811 Tisio clywad ni'n deud bo ni'n drist wyt?
(1, 0) 812 Bo ni'n dy fethu di?
(1, 0) 813 Wel dwi yn, a mi o'n i cynt, a wedyn do'n i ddim, a dyna sy'n normal, dyna sut ma' pobol fod.
 
(1, 0) 815 Os na rhywun heblaw fi yn y stafall 'ma yn gwbod sut odda chdi go iawn?
(1, 0) 816 O'dd 'na rywun yn y capal 'na?
(1, 0) 817 Sut odda chdi'n gallu bod yn oriog ac annifyr a pwdlyd ac yn ffycin gas heb fod isio ond yn hollol briliant hefyd?
(1, 0) 818 A gallu'n ngwylltio fi i'r ffasiwn radda...
(1, 0) 819 Nes i drio.
(1, 0) 820 Wir i chdi mi nes, ond ma' 'na ddiwadd ar drio ac ar allu hefyd a dwi'n sori am hynny.
(1, 0) 821 Dwi'n gwbod na fi o'dd yn wan masiwr.
 
(1, 0) 824 Dwi'm yn gwbod pam nes i'm atab.
(1, 0) 825 Dduda i mod i'n brysur, ne 'di blino, ne fod o'm yn gyfleus.
(1, 0) 826 Dduda i mod i heb glywad y ffycin ffôn na'n canu ac yn canu.
(1, 0) 827 Fydd na neb callach.
(1, 0) 828 Ond dwi'm yn gwbod pam.
(1, 0) 829 O'n i'n gwbod bo chdi yna.
(1, 0) 830 Ond... odda ni 'di ffraeo ers blynyddoedd!
(1, 0) 831 Odda chdi di dod yn ôl i'r shithol yma at dy fam a'r josgins ma' ers hynny.
(1, 0) 832 Mond pan odda chdi'n pisd odda chdi'n tecstio a choelia ne beidio dydi llun sgi wiff o goc llipa ddim yn mynd i neud i neb ddisgyn yn ôl mewn cariad efo chdi.
(1, 0) 833 Oni'n gwbod na ddim dyna o'dd y tro dwytha na ond, dwnim.
(1, 0) 834 Do'n i'm isio chdi farw.
(1, 0) 835 Ond oni isio llonydd.
(1, 0) 836 Brêc.
(1, 0) 837 Ac o'n i 'di symud mlaen, 'di ffendio rhywun arall, a, dwnim, odda ti'n fwy o hasyl na dim byd arall.
(1, 0) 838 Ond dwi'n dy ffycin fethu di fyd.
 
(1, 0) 842 Fi, sori i dy ddeffro di.
 
(1, 0) 845 Cyfieithu ti ia?
 
(1, 0) 847 Ffonia fewn, gei di gymyd amsar off efo galar sti, dwi'n gyfreithiwr, ddylia mod i'n gwbod.
 
(1, 0) 850 Be, o'dd o'n sôn am danai?
 
(1, 0) 852 Am be lly?
 
(1, 0) 856 O, wel, oce.
 
(1, 0) 859 Dwi'm yn gwbod, dwni'm pam fod o isio neb yma o gwbwl.
 
(1, 0) 863 I ddechra cychwyn ia, ond fedri di dal gal ffrindia gwaith.
 
(1, 0) 865 Crwner sy'n saethu ar y wicends ydi un a dynas yn ei ffifftis sy'n byta sardins o gan wrth ei desg 'di'r llall so nagoes, ond ddim dyna ydi'r point.
 
(1, 0) 867 Falla bo hi'n haws siarad efo chdi na neb ohonna ni, dwi'n gwbod fod o heb grybwyll fi wrth y Deliverance Twins yn fana felly ma gin ti hynna.
 
(1, 0) 870 Cysylltiada?
(1, 0) 871 Dwnim, doddna'm llythyr nagoedd ond o'dd 'na wbath.
 
(1, 0) 881 Fydd rhaid i mi throi hi'n o fuan ma'rnai ofn.
 
(1, 0) 889 Swni'n lecio gwbod fyd.
 
(1, 0) 901 Naddo...