Ciw-restr

Adra

Llinellau gan Megan (Cyfanswm: 77)

 
(1, 0) 109 Megan.
 
(1, 0) 111 O, na, digwydd rhannu ymbarél wnaethon ni.
 
(1, 0) 114 Hei.
 
(1, 0) 126 Fydd rhaid i mi fynd, fedrai'm yfed, gen i gar...
 
(1, 0) 137 Ffycin cripi, eistedd hefo corff.
 
(1, 0) 143 Sut na jesd ni sy 'ma?
 
(1, 0) 156 Dwi'm am yfed ond mi wna'i aros am chydig.
 
(1, 0) 163 Brifysgol?
 
(1, 0) 165 O brifysgol odda chdi'n nabod o?
 
(1, 0) 167 O.
 
(1, 0) 169 Gwaith, cyn iddo fo roi'r gora iddi.
(1, 0) 170 Ond odda ni dal yn siarad weithia, weld o allan a ballu.
(1, 0) 171 Be am dana chdi Owain?
 
(1, 0) 177 PhD rhan amsar.
 
(1, 0) 181 O, god, y, rhyw fardd dwi'n meddwl.
 
(1, 0) 193 Na, gyrru.
 
(1, 0) 197 Diolch.
(1, 0) 198 A na, dwi'n iawn.
 
(1, 0) 227 O'dd o'n glyfar doedd.
 
(1, 0) 231 O'dd o'n gleniach na lot.
 
(1, 0) 250 /na fi, ddim rili.
 
(1, 0) 312 Doni'm yn gwbod fod o.
 
(1, 0) 334 Chi be, gymra'i ddrinc, ga'i aros yn fam'a caf?
 
(1, 0) 337 Mai'n win ne'n rym.
 
(1, 0) 339 Ma' 'na siop yn y pentra oes?
 
(1, 0) 341 Siop Magi Ann?
 
(1, 0) 353 Ffycin hel Owain.
 
(1, 0) 363 /Reis crispies/
 
(1, 0) 395 Fedrai'm coelio bo chdi di deud hynna.
 
(1, 0) 409 /Dwi'm yn meddwl na dyna o'dd o'n/
 
(1, 0) 424 Sgynoch chi'm syniad nagos.
 
(1, 0) 426 Y lol bo chdi'm yn gwbod fod pobol fel'na'n bodoli.
(1, 0) 427 Lle ti'n byw?
(1, 0) 428 A 'di dy fam a dy dad rioed di deud dim byd doji naddo masiwr?
 
(1, 0) 430 Ma nhw'n wahanol ar y diawl i'n rhei i ta.
 
(1, 0) 432 Oedd, dwi'n gwbod hynny, jesd ddim ond fo sydd fel'na, a 'di hynna'm yn deud fod o'n iawn, jesd deud dwi.
(1, 0) 433 Eniwe dwi am fynd i siop Jini Bach Penclawdd ne be bynnag 'di enw hi.
 
(1, 0) 468 Dwi 'di ca'l gair efo nhw, ma nhw ar 'u ffordd i fewn.
 
(1, 0) 523 Owain.
 
(1, 0) 539 Hangman?
 
(1, 0) 542 Shit, sori nes i'm meddwl, oni, ffyc.
 
(1, 0) 546 Na, gwo on.
 
(1, 0) 552 O ia?
 
(1, 0) 562 Whodunnit.
(1, 0) 563 Fydda ni'n siarad dipyn am betha fel'na, rhaglenni felly lly.
 
(1, 0) 572 Reit, bob tro dachi'n cal neidar rhaid chi ddownio.
 
(1, 0) 579 Bwl.
(1, 0) 580 Shit.
 
(1, 0) 594 A fi, chos sgin i'm parlwr.
 
(1, 0) 606 /o Iesu/
 
(1, 0) 613 Yr holl fwncis heb gynffonna druan 'na 'di rhewi uwch yn penna ni.
 
(1, 0) 620 Ond jesd lliw gwahanol dio, ddim blas.
 
(1, 0) 629 Nath o'm sôn lot am ddyddia coleg wrtha fi.
 
(1, 0) 635 Be?
 
(1, 0) 691 Helpu nes di Lisa, dim byd arall.
 
(1, 0) 841 Pwy sy na?
 
(1, 0) 843 Na, ma'n iawn, doni'm isio cysgu eniwe rili.
(1, 0) 844 Doni'm i fod yma mor hwyr, gin i waith fory i fod.
 
(1, 0) 846 M, yn dre.
 
(1, 0) 848 Chdi odd y cyfreithiwr?
(1, 0) 849 Oni'n ama.
 
(1, 0) 851 Am rhyw gyfreithiwr beth bynnag, sôn ddipyn deud gwir.
 
(1, 0) 853 Wel, wsti, hel straeon de.
(1, 0) 854 Bob math o betha.
(1, 0) 855 Petha da ddo.
 
(1, 0) 857 Dyna pam mod i yma dwi'n meddwl ia?
(1, 0) 858 Am mod i di siarad efo fo am betha fel'na?
 
(1, 0) 860 Jesd ma'n rhyfadd achos doni'm yn nabod o fatha chdi, ne neb arall yma rili.
(1, 0) 861 Jesd nabod gwaith odda ni de.
(1, 0) 862 Dibynnu ar y ffaith bo ni'n gorfod bod yn yr un adeilad am oria odda ni, a petha fel y bos a'r mashin coffi shit yn lle petha fel profiada ne atgofion yn dod a ni at 'n gilydd.
 
(1, 0) 864 Sgin ti rei?
 
(1, 0) 866 Dwi jesd yn teimlo tha mod i ddim i fod yma rwsut.
 
(1, 0) 869 Pam ni de?
 
(1, 0) 872 Feddyliodd o am dana ni ti'n meddwl?
 
(1, 0) 883 Be sgwennodd o, Arwel?
 
(1, 0) 885 Nes di sôn fod 'na bapura.
(1, 0) 886 O'dd 'na tha llythyr ne wbath?