Ciw-restr

Anne Frank

Llinellau gan Anne (Cyfanswm: 205)

 
(0, 2) 6 Paid!
 
(0, 2) 9 Na!
 
(0, 2) 11 Dwi'm isio i ti weld.
 
(0, 2) 13 Sa ti'm yn licio'r petha dwi'n ddeud!
 
(0, 2) 15 Sut ti'n gwbod?
 
(0, 2) 17 Wyt ti di bod yn'o fo'n barod?
 
(0, 2) 19 Pam ti'n gwenu'n wirion ta?
(0, 2) 20 E?
 
(0, 2) 22 Meiddia di osod blaen dy fys ar hwn!
 
(0, 2) 24 Dwi'n i feddwl o!
 
(0, 2) 26 A titha'n ast annifyr!
 
(0, 2) 28 Na naf!
 
(0, 2) 32 Be am i ti sefyll ar dy draed dy hun am unwaith?
 
(0, 2) 34 Dos o ma ta!
 
(0, 2) 36 Twll dy din di!
 
(0, 2) 38 Tisio cweir?
 
(0, 2) 40 Dos i chwilio am fwytha gan Mam!
(0, 2) 41 Dos!
 
(0, 2) 45 Pwy ta?
 
(0, 2) 48 Margot tyd yn…
 
(0, 3) 60 Dwi'n brysur.
 
(0, 3) 62 Ma raid i mi orffen hwn.
 
(0, 3) 68 Dwi bron a gorffen.
 
(0, 3) 71 Be nown ni?
 
(0, 3) 75 Dyfalu cymyla!
 
(0, 3) 80 Ma'n amlwg!
 
(0, 3) 83 Sbia'n iawn!
 
(0, 3) 85 Wel!
(0, 3) 86 Gwyneb hen ddyn!
 
(0, 3) 89 Ers pryd ma gin gacan drwyn?
 
(0, 3) 97 Sa ti'n rhoi tamad ohoni i mi?
 
(0, 3) 99 O'r donyt de!
 
(0, 3) 101 Tasa gin ti un?
 
(0, 3) 106 Ma hi'n union run fath a Boche!
 
(0, 3) 108 Hi, fo, be bynnag ydi o!
 
(0, 3) 110 Wyt ti'n gallu gweld?
 
(0, 3) 115 Elli di ddangos i 'organ genhedlu' o i mi?
 
(0, 3) 117 Dyna ti'n ddeud ia?
(0, 3) 118 'Organ genhedlu'?
 
(0, 3) 120 Achos 'fagina' fydda i'n galw un merch!
 
(0, 3) 124 Oes na air arall wyt ti'n ddefnyddio am organ genhedlu dyn?
 
(0, 3) 126 Ti'n gwbod ─ gair go iawn!
(0, 3) 127 Ddim un babiaidd!
 
(0, 3) 129 Achos sut da ni fod i ddysgu'r geiria ma pan does na neb yn egluro'n gall!
(0, 3) 130 Does na neb yn son am y pethau wyt ti isio gwbod amdanyn nhw go iawn!
 
(0, 3) 132 Fyddi di'n trafod petha felma hefo dy rai di?
 
(0, 3) 134 Hola nhw ta!
(0, 3) 135 Ddoi fyny ata ti heno ma!
 
(0, 3) 137 Ar y'n ffor o'n i.
 
(0, 3) 139 Cofia be ddudis i!
 
(0, 4) 169 Dwi isio sbio ar y llunia!
 
(0, 4) 171 Mynadd Margot!
 
(0, 4) 173 Paid a gneud swn neu fydd gweithwyr y ffatri'n dy glywed di.
 
(0, 4) 176 Dwi di'u gorffan nhw!
 
(0, 4) 178 Pam?
 
(0, 4) 180 Am be mae o'n son lly?
 
(0, 4) 182 Be rhyw?
(0, 4) 183 Sud ma dyn yn sticio'i bidlan yn…
 
(0, 4) 185 Ti'm yn swil Margot?
(0, 4) 186 Mae o'n naturiol i ni feddwl am y petha ma!
(0, 4) 187 Wrach swn i'm yn sownd yn fama swn i di 'neud o' erbyn hyn!
 
(0, 4) 189 Ti'm yn teimlo weithia fod na awydd yn dod drosda ti i…
 
(0, 4) 193 Mam a Dad?
(0, 4) 194 Ma pawb wrthi!
(0, 4) 195 Dussel a'r van Daans am y gora yn gweld pwy ellith ddeud drefn ora wrtha i!
(0, 4) 196 Mychanu i a gneud hwyl ar y mhen i heb feddwl sud dwi'n teimlo tu mewn.
 
(0, 4) 198 Dwi'm yn son am y blydi llyfr Margot!
(0, 4) 199 Dwi'n son am sut ma Mam a Dad yn dy drin di a sud ma nhw hefo fi.
 
(0, 4) 201 Does na'm cariad rhyngdda i a Mam.
 
(0, 4) 203 Dwi'n ei weld o yn ei llygid hi.
 
(0, 4) 205 Di'm yn hawdd arna i.
 
(0, 4) 208 Siarad di'r cwbwl da ni'n neud yma!
 
(0, 4) 210 Dwi di laru ar bob dim!
 
(0, 5) 227 Dal dy ben yn uwch!
(0, 5) 228 Fel ma!
(0, 5) 229 Cadwa dy gefn yn syth!
 
(0, 5) 231 Tyd!
 
(0, 5) 236 Tyd i mewn!
 
(0, 5) 239 Sa croeso ti ddod i ddawnsio efo ni.
 
(0, 5) 241 Dwi'n siwr sa ti'n cael gwell hwyl arni na Margot!
 
(0, 5) 244 Ia…
 
(0, 5) 248 Tyd i ista.
 
(0, 5) 252 Ia!
(0, 5) 253 Dyna sa ora!
 
(0, 5) 255 Ond dy ddiwrnod di ydi heddiw!
(0, 5) 256 Ma isio i bawb redeg i ti!
 
(0, 5) 258 Da ni am drio gneud rw barti bach i Margot heno!
(0, 5) 259 Dos di i mi gael trafod y peth hefo Peter!
 
(0, 5) 261 Da ni isio'i neud o'n sbesial.
(0, 5) 262 Dos rwan!
 
(0, 5) 265 Dos di.
 
(0, 5) 267 Do?
 
(0, 5) 269 Efo be?
 
(0, 5) 271 Paid a bod yn swil!
 
(0, 5) 274 O!
 
(0, 5) 276 Oddat ti wir!
 
(0, 5) 279 Mmm!
(0, 5) 280 Neis!
(0, 5) 281 Duda wbath arall!
 
(0, 5) 283 Oui!
 
(0, 5) 285 Oui!
 
(0, 5) 287 Dos rwan.
 
(0, 6) 298 Mi ydw i!
 
(0, 6) 300 Ddyliwn i fynd nol lawr.
 
(0, 6) 302 Be am dy fam?
 
(0, 6) 304 Pam wyt ti isio mi wenu o hyd?
 
(0, 6) 306 Gafael yn dynn.
 
(0, 6) 308 Nachdw!
 
(0, 6) 310 Be sy'n ddel amdana i?
 
(0, 6) 312 Y'n llygid i?
 
(0, 6) 314 Be arall?
 
(0, 6) 316 Does gynna i'm dimpyls!
 
(0, 6) 318 Ma hynna'n hyll!
 
(0, 6) 320 A finna!
 
(0, 6) 322 Cydia'n dynn!
 
(0, 7) 338 Ffrog ma sy'n dynn amdana i!
 
(0, 7) 341 Dwi'n chwys doman!
 
(0, 7) 345 Pwy sa'n gweld trw gyrtan?
 
(0, 7) 348 Ga'i hagor hi'r mymryn lleia?
 
(0, 8) 391 Dad…
 
(0, 8) 393 Di blino odda chi.
 
(0, 8) 395 Da chi'n gwbod efo…
 
(0, 8) 397 Mi fyddwn ni'n treulio dipyn o amser efo'n gilydd yn yr atig.
(0, 8) 398 Ydi hynny'n y'ch poeni chi?
 
(0, 8) 400 Da ni'm yn wirion!
 
(0, 8) 403 Dad!
 
(0, 8) 406 Be da chi'n feddwl da ni'n neud?
 
(0, 8) 411 Mae o'n hogyn call.
 
(0, 8) 416 Snob da chi Dad!
 
(0, 8) 421 Da chi werth y byd Dad!
 
(0, 9) 486 Ond o leia ma na rywun di trio'i ladd o!
 
(0, 9) 491 Ma hi di cymryd mwy na un person i ddod mor agos a hyn at i ladd o.
 
(0, 9) 493 Fydd isio ffrogia a sgidia newydd!
 
(0, 9) 496 Be nown ni am feics?
 
(0, 9) 500 Gweld pawb eto!
 
(0, 9) 505 Dad?
 
(0, 10) 562 Dad!
 
(0, 10) 564 Dad?
 
(0, 10) 568 Oedd hi efo chi?
 
(0, 11) 589 Tyd Margot!
 
(0, 11) 591 Alla i'm cerdded dim mwy!
 
(0, 12) 629 Na'i byth gysgu!
 
(0, 12) 631 Ma bob dim yn troi yn y meddwl i.
 
(0, 12) 633 Alla i ddim!
 
(0, 12) 635 Dwi'm yn cofio dim byd!
 
(0, 12) 637 Be os ydyn nhw di ddarllen o?
 
(0, 12) 639 Lle ma hi?
 
(0, 12) 643 Ond dwyt ti'm yn gwbod hynny, nagwyt?
 
(0, 12) 646 Gafael yna i'n dynn.
 
(0, 12) 649 Am byth!
 
(0, 12) 651 A Dad a Mam.
 
(0, 13) 655 Mi gawn ni'n munud.
 
(0, 13) 658 Rho dy ben i lawr.
 
(0, 13) 673 Tyd Margot.
(0, 13) 674 Fyddi di fawr hirach.
 
(0, 13) 679 Paid a sbio arno fo!
 
(0, 14) 684 Well rwan?
(0, 14) 685 Mi ga'i rywun i helpu mi fynd a ti at doctor.
 
(0, 14) 687 I ti gael gwella.
 
(0, 14) 689 Wrach ge'i di ffisig.
(0, 14) 690 A fyddi di'm run un!
(0, 14) 691 Be ti'n ddeud?
 
(0, 14) 693 Nghariad gwyn i.
 
(0, 14) 695 Naci, Margot.
 
(0, 14) 697 Paid rwan.
 
(0, 14) 699 Gawn ni weld Mam sdi…yn munud.
 
(0, 14) 701 Gorwedd di rwan.
 
(0, 14) 704 Aros di'n fama ia?
(0, 14) 705 Fydda i'm yn hir.
 
(0, 14) 709 Ia.
 
(0, 14) 711 Ia.
 
(0, 14) 716 Gafael yn y mwg Margot rhag ofn i rywun ei ddwyn o.
(0, 14) 717 Sgin ti'm syched?
(0, 14) 718 Ma raid i ti yfed!
(0, 14) 719 Bwysicach na dim!
(0, 14) 720 Tyd rwan Margot!
(0, 14) 721 Tisio tamad o fara ta?
(0, 14) 722 Mi ges i hyd iddo fo tu ol i'r gegin.
(0, 14) 723 Agor dy geg rwan!
(0, 14) 724 Isio llonydd ti, ia?
(0, 14) 725 Isio mi adael ti gysgu i fod yn gry at fory?
(0, 14) 726 Ma raid ni gael ein cyfri yli!
(0, 14) 727 Tyd rwan!
(0, 14) 728 Rown ni ti i bwyso yn erbyn y wal lle gei di gysgod.
(0, 14) 729 E?
(0, 14) 730 ~
(0, 14) 731 Isio mi fyta fo ti?
(0, 14) 732 Na ti bia fo!
(0, 14) 733 Da ni'n gofalu am ein gilydd dydan?
(0, 14) 734 Pawb arall ar ben u hunin yli!
(0, 14) 735 Ond ddim y ni!
(0, 14) 736 Tyd Margot fach, llynca fo!
(0, 14) 737 Plis Margot?
 
(0, 14) 740 Ma hi'n sal.
(0, 14) 741 Ellith hi'm symud.
 
(0, 14) 743 Y'n chwaer i di hi!
(0, 14) 744 Mi a'i nol rhywun i'n helpu i!
 
(0, 14) 746 Fydd hi'n iawn yn munud.
(0, 14) 747 Plis?
(0, 14) 748 Mi oeddach chi'n arfer bod yn glen!
(0, 14) 749 Ddim fatha'r lleill!
 
(0, 14) 751 Sbiwch!
(0, 14) 752 Ma hi'n styrio!
 
(0, 14) 756 Ma hi'n weithwraig dda!
 
(0, 14) 763 Gadwch i mi neud.