Ciw-restr

Anne Frank

Llinellau gan Milwr (Cyfanswm: 100)

 
(0, 10) 511 Mi fydda hi'n haws i chi, ac yn llai o waith i mi, pe byddech chi'n deud pob dim rwan, a wedyn mi gewch chi fynd nol at eich teulu.
(0, 10) 512 Mi gewch chi ddychwelyd at eich dwy ferch ar ol cyflwyno'r wybodaeth briodol.
 
(0, 10) 514 Dyna welliant!
(0, 10) 515 Mae hi'n dipyn haws cydweithredu tydi?
(0, 10) 516 Mae hi yma ond dydi hi ddim yn barod i'ch gweld chi eto.
 
(0, 10) 518 Mae hynny'n dibynnu arnoch chi.
(0, 10) 519 Rwan eich bod chi'n barod i siarad, mi gawn ni gychwyn ar y broses.
(0, 10) 520 Ers pryd fuoch chi'n cuddio?
 
(0, 10) 522 Da iawn.
(0, 10) 523 A phwy arall oedd yna heblaw am eich teulu chi?
(0, 10) 524 Dewch rwan!
(0, 10) 525 Waeth i chi heb a mynd yn groes i'n dymuniadau ni.
(0, 10) 526 Iawn, mi nawn ni holi eich gwraig.
 
(0, 10) 528 A'i enw fo?
 
(0, 10) 530 Waeth i chi heb a meddwl ein twyllo ni chwaith achos mi ydan ni yn tueddu i ffeindio bod merched yn plygu'n haws i dipyn o berswad.
 
(0, 10) 532 A'i enw fo?
 
(0, 10) 534 Enw cyntaf?
 
(0, 10) 536 A phwy arall oedd yno?
 
(0, 10) 538 Mi ydan ni'n gwbod be ydi enw'r hogyn.
(0, 10) 539 Hogyn gwan iawn.
(0, 10) 540 Mi fyddai ychydig o hyfforddiant milwrol yn help iddo fo.
(0, 10) 541 Mi ydach chi'n ddyn dipyn cryfach ar ol ymladd yn y rhyfel dwytha.
(0, 10) 542 Dallt sut mae'r pethau ma'n gweithio.
 
(0, 10) 544 Ddown ni'n ol at hynny.
(0, 10) 545 Pwy oedd yn dod a chyflenwadau i chi?
 
(0, 10) 547 Mi wnaethoch chi lwyddo i fyw am ddwy flynedd heb i neb ddod a bwyd i chi?
 
(0, 10) 549 Mae'r enwau'n ddigon.
(0, 10) 550 Mater bach ydi ffeindio lle mae'n nhw'n byw.
(0, 10) 551 Enwau!
 
(0, 10) 553 Os na fel hyn mae ei dallt hi, mi fydd raid i ni alw eich gwraig.
 
(0, 10) 555 Celwydd.
 
(0, 10) 557 Celwydd eto!
 
(0, 10) 559 Mi ydan ni angen y gwir.
(0, 10) 560 Mi ddowch chi i ddallt yn diwedd.
 
(0, 11) 577 Allan!
(0, 11) 578 Allan rwan!
 
(0, 11) 580 Unrhyw un sy'n teimlo'n flinedig ar ol y siwrnai, dewch draw ffor hyn.
(0, 11) 581 Pawb mewn rhesi syth!
(0, 11) 582 Dwi isio gweld pawb yn symud!
(0, 11) 583 Symudwch!
(0, 11) 584 Merched a phlant i'r chwith!
(0, 11) 585 Dynion i'r dde!
(0, 11) 586 Does na'm amser i loetran!
(0, 11) 587 Pawb i symud!
 
(0, 11) 592 Mi gewch chi eich cofrestru a chael archwiliad meddygol.
(0, 11) 593 Yna cawod a chasglu eich gwisg briodol ar gyfer eich harosiad.
(0, 11) 594 Gadewch eich holl eiddo yma.
(0, 11) 595 Sbectols, dannedd gosod...
 
(0, 11) 599 Rhosa!
(0, 11) 600 Ti'n hogan fawr i fod yn gafael llaw!
 
(0, 11) 602 S'ddim isio bod ofn!
(0, 11) 603 Isio mwytha ti?
 
(0, 11) 605 Fama'n gallu bod yn le unig i hogan ifanc!
 
(0, 11) 607 Heblaw bo ti'n hogan sbesial!
(0, 11) 608 Gadwa i'n llygad arna ti yli!
 
(0, 11) 610 Dowch!
 
(0, 11) 613 Mond sbio dwi!
 
(0, 11) 615 Dyna pam dwi'n licio rhai newydd.
(0, 11) 616 Neis gweld bach o gig arnyn nhw.
 
(0, 11) 618 Ma nhw dda i wbath!
 
(0, 11) 622 Ma isio bach o hwyl!
 
(0, 11) 624 Symwch hi!
 
(0, 13) 661 Cwyd ar dy draed!
(0, 13) 662 Mae pawb i sefyll i gael eu cyfri.
 
(0, 13) 664 Mi geith hi aros ei thro fel pawb arall.
(0, 13) 665 Saf yn syth!
 
(0, 13) 667 Y mochyn!
(0, 13) 668 Y sglyfath budur!
(0, 13) 669 Fydd y cwbwl ohonach chi'n sal rwan achos fod na un Iddew bach methu aros i gyrraedd y toilet.
(0, 13) 670 Welis i fwy o urddas mewn ci.
(0, 13) 671 Mi fydd raid i ti gael dy gosbi.
(0, 13) 672 Penlinia ar lawr a chwyd dy freichiau yn yr awyr.
 
(0, 13) 675 Mae pob un ohona chi'n wan!
 
(0, 13) 677 Mi ydach chi gyd run fath!
(0, 13) 678 Pob un ohonach chi'n faw isa'r doman.
 
(0, 13) 680 Ddysgith hynna i ti fod yn ufudd!
(0, 13) 681 Fydda i'n cadw llygad arna ti.
 
(0, 14) 702 Allan!
 
(0, 14) 706 174, 175, 176…
 
(0, 14) 708 182…182?
 
(0, 14) 710 183…183
 
(0, 14) 738 Allan!
(0, 14) 739 Rwan!
 
(0, 14) 742 Dos di allan ta!
 
(0, 14) 745 Gad hi!
 
(0, 14) 750 Allan!
 
(0, 14) 755 Allan!
 
(0, 14) 757 Rwan!
 
(0, 14) 760 Un arall di mynd!
 
(0, 14) 764 Rel madam fach dwyt?
(0, 14) 765 Isio ffor dy hun hefo bob dim!
 
(0, 15) 770 Ma raid i ti symud yn gynt!
(0, 15) 771 Cychwyn eto!
 
(0, 15) 774 Elli di gario mwy na hynna!
 
(0, 15) 778 Ar dy draed!
(0, 15) 779 Cwyd ar dy draed!
(0, 15) 780 Paid a sbio arna i!
(0, 15) 781 Dwyt ti ddim i sbio i'n llygid i!
(0, 15) 782 Ti'n y nghlywad i?
(0, 15) 783 Cwyd!