Ciw-restr

Anne Frank

Llinellau gan Tad (Cyfanswm: 128)

 
(0, 3) 136 Fama da chi'n cuddio!
 
(0, 3) 138 Lawr a ti ta!
 
(0, 3) 141 Anne ddim yn dy boeni di gobeithio!
 
(0, 3) 144 Mond y'ch bod chi gyd yn ffrindiau!
 
(0, 3) 147 Siwr sa well gen ti fod yng nghanol hogia run oed a ti.
 
(0, 3) 149 Chditha'n hogyn ifanc sy…bron yn ddyn.
 
(0, 3) 151 Na ti!
 
(0, 3) 153 Braf cael llonydd weithia dydi!
 
(0, 3) 155 Ddigon ohonan ni yma cofia…i gadw cwmpeini.
 
(0, 3) 157 Yndan y ngwas i.
 
(0, 3) 159 Na…ma bob dim i weld yn ei le.
 
(0, 4) 211 Mi o'n i'n y'ch clywed chi, bob gair!
(0, 4) 212 Rhag dy gywilydd di Anne!
(0, 4) 213 Rho'r llyfr na yn ei ol ar dy union.
 
(0, 4) 215 Mi fysa na ffasiwn sterics tasa Margot druan yn meiddio sbio ar un o dy lyfra di!
 
(0, 4) 217 Cwyd o, munud ma!
 
(0, 4) 219 Tyd yn ol yma!
 
(0, 7) 332 Sh!
(0, 7) 333 Glywsoch chi o?
 
(0, 7) 335 Gwranda eto!
(0, 7) 336 Glywis i wbath!
(0, 7) 337 Stedda Anne!
 
(0, 7) 339 Sh!
(0, 7) 340 Na fo eto!
 
(0, 7) 342 Bendith Tad i ti, stedda'n llonydd!
 
(0, 7) 344 Wyt ti isio i rywun dy weld di?
 
(0, 7) 349 Sh!
 
(0, 7) 351 Ma na rywun yma eto.
 
(0, 7) 353 Ma hi'n rhy hwyr i hynny!
(0, 7) 354 Ista lawr Anne!
 
(0, 7) 356 Symud bob dau funud!
(0, 7) 357 Sgin ti gynron?
(0, 7) 358 Neu trio ngwylltio fi wyt ti?
(0, 7) 359 Cwyno byth a beunydd!
 
(0, 7) 361 Gneud ati o hyd!
(0, 7) 362 Trio ngwylltio i!
(0, 7) 363 Isio cal y gora arna i…
(0, 7) 364 Isio ngweld i'n torri… isio mi… isio'n lladd i!
(0, 7) 365 Ond ne'i di ddim!
(0, 7) 366 O na!
(0, 7) 367 Mi na'i dy ymladd di i'r pen!
(0, 7) 368 Bob un ohona chi!
(0, 7) 369 Da chi'n y ngweld i?
 
(0, 7) 372 Dyma fi…
(0, 7) 373 Dyma fi!
 
(0, 7) 377 Ma ddrwg gynna i…
(0, 7) 378 Ddrwg gynna i Anne!
(0, 7) 379 Ti'n dallt dwyt?
(0, 7) 380 Ti di'n hogan fach i sdi.
(0, 7) 381 Geith neb dy frifo di… byth, y nghariad i.
(0, 7) 382 Nghalon aur i!
(0, 7) 383 Cariad Dad wyt ti bob tamad.
 
(0, 8) 389 Barod am dy wely?
(0, 8) 390 Ma hi di bod yn ddiwrnod hir.
 
(0, 8) 392 Mi yda ni gyd di tawelu rwan.
 
(0, 8) 394 Gwres ma'n deud arna ni gyd.
 
(0, 8) 396 Peter?
 
(0, 8) 399 Ma isio bod yn ofalus a ninna'n byw ar ben y'n gilydd fel hyn.
 
(0, 8) 401 Nagwyt siwr.
(0, 8) 402 Ond ma isio bod yn ddisgybledig.
 
(0, 8) 404 Dwi'n dallt sud ma hi ar y ddau ohono chi ond ma raid i ti fod yn bendant hefo fo.
(0, 8) 405 Peidio gneud mwy na sy raid.
 
(0, 8) 407 Ti'n gweld ma hogia ifanc yn licio mentro a ma isio i'r hogan ddangos yn glir be di be.
(0, 8) 408 Ddau ohona chi yng nghwmni'ch gilydd o hyd a ma beryg i betha fynd yn fler.
(0, 8) 409 Mae isio ti fod yn ofalus Anne.
(0, 8) 410 Sa well ti gadw dy bellter.
 
(0, 8) 412 Ge'i di ddigon o gyfla ar ol i ni adael fama i gyfarfod hynny lici di o hogia.
(0, 8) 413 Hynny ydi, o fewn rheswm!
(0, 8) 414 Ti'n gweld, dydi Peter ddim yn gymeriad mor gry a ti.
(0, 8) 415 Ma hi'n hawdd iawn dylanwadu arno fo a dydi o'm o'r hogyn mwya siarp!
 
(0, 8) 417 Ddim o gwbwl!
(0, 8) 418 Isio'r gora i ti dwi.
 
(0, 8) 422 Cysga'n dawel y nghariad i.
(0, 8) 423 Os ddaw na unrhyw…
 
(0, 8) 425 Gad mi orffen.
(0, 8) 426 Os lwydda nhw i'n ffeindio ni dydan ni…
 
(0, 8) 428 Ma'n bwysig y'n bod ni'n barod am beth bynnag ddaw.
 
(0, 8) 430 Peidio enwi neb.
 
(0, 8) 432 Ddim amdana ti dwi'n boeni.
(0, 8) 433 Ma hi'n gallu bod mor fyrbwyll a gwirion.
 
(0, 8) 435 Margot!
(0, 8) 436 Sensitif di dy fam!
(0, 8) 437 Does gynni'm help!
 
(0, 8) 439 Ma raid ti wastad gadw llygad ar y ddwy achos ga'i ddim aros efo chi.
(0, 8) 440 Dyna sy'n cael ei ddeud.
(0, 8) 441 Ma nhw'n gwahanu'r dynion a'r merched.
(0, 8) 442 Ond fyddwch chi'ch tair yn gry efo'ch gilydd.
(0, 8) 443 A ma'n bwysig y'ch bod chi'n cadw'ch ysbryd.
(0, 8) 444 Bach o dynnu coes bob hyn a hyn!
 
(0, 8) 446 Peidio tynnu sylw neb a dangos dim.
(0, 8) 447 Ag os oes raid ti ddeud rw gelwydd gola i gael Anne i neud i gwaith wel…
 
(0, 8) 450 Mi wyt ti mor …
 
(0, 8) 452 Na mi ydw i isio…
 
(0, 8) 454 Oes.
 
(0, 8) 456 Dwi wastad di bod mor falch ohona ti.
(0, 8) 457 Wastad.
(0, 8) 458 Paid ag anghofio hynny.
 
(0, 8) 460 Straeon ydyn nhw Margot.
 
(0, 8) 462 I be sa nhw isio lladd a nhwtha'n gallu defnyddio pobol i weithio!
(0, 8) 463 Ma hynny'n sefyll i rewsm siwr.
 
(0, 8) 465 Pan fyddwn ni'n rhydd a nol efo'n gilydd yn un teulu hapus mi gawn ni…
 
(0, 8) 467 Dyna ma dy fam yn neud yli!
(0, 8) 468 Practisio at hynny!
 
(0, 8) 470 Da'r Hogan.
 
(0, 9) 479 Meddyliwch amdano fo'n gorwedd yn sbyty yn diawlio'i Swyddogion.
(0, 9) 480 'Heil Hitler!
(0, 9) 481 Mistec bach oedd o chi Fuhrer!
(0, 9) 482 Doedd y bwled ddim i fod i'ch hitio chi!'
 
(0, 9) 484 Y Fuhrer i hun!
 
(0, 9) 488 Mi oeddan nhw siwr o weld trwy i gelwydda fo'n diwedd!
 
(0, 9) 495 Dwn i'm am hynny Margot!
 
(0, 9) 499 Agor y drws a mynd allan i'r awyr iach!
 
(0, 9) 502 Gawn ni barti i ddiolch i bawb am eu help!
 
(0, 10) 513 Lle mae ngwraig i?
 
(0, 10) 517 Ydi'n iawn?
 
(0, 10) 521 Bron i ddwy flynedd.
 
(0, 10) 527 Mi oedd na un dyn arall.
 
(0, 10) 529 Ym…
 
(0, 10) 533 Dussel.
 
(0, 10) 535 Albert.
 
(0, 10) 537 Neb arall.
 
(0, 10) 546 Neb.
 
(0, 10) 548 Mi fuon ni'n byw ar fwyd sych.
 
(0, 10) 554 Doedd na neb yn ein helpu ni!
 
(0, 10) 556 Mi oeddan ni wedi bod yn hel y bwyd ers dros flwyddyn.
 
(0, 10) 566 Mi ga'i weld pwy ydw i'n nabod yma.
 
(0, 10) 570 Ma raid i ni fod yn gry!
(0, 10) 571 Da chi'n dallt?