Ciw-restr

Deryn Dierth

Llinellau gan Demetrius (Cyfanswm: 18)

 
(1, 0) 336 Wel, yr wyf am i chwi ddod eich dwy.
 
(1, 0) 339 Diwrnod mawr y cadeirio yw dydd Iau; dyna paham yr wyf am fynd y diwrnod hwnnw.
 
(1, 0) 342 Dyna'r peth wedi setlo, ynte.
(1, 0) 343 Rhaid i ni gychwyn yn weddol fore─tua naw yr oeddwn i'n ei feddwl.
(1, 0) 344 Byddwn ychydig yn dynn yn y car bach yn dri, ond rhaid i ni wneud y gorau.
 
(1, 0) 346 Wel, mae'n rhaid i mi beidio ag aros.
(1, 0) 347 Rwyf ar hanner ysgrifennu cwpwl o benillion bach i'r "Hysbysydd."
 
(1, 0) 355 Roeddwn wedi clywed ei fod yma, a hoffwn yn fawr iawn gwrdd ag ef.
 
(1, 0) 361 "Dear me," mae'n rhaid i mi ddod i'w adnabod.
(1, 0) 362 Faint o amser mae e'n fwriadu aros yn yr ardal?
 
(1, 0) 390 Rwyf innau yn falch iawn o'r cyfle i'ch cyfarfod chi.
(1, 0) 391 Roeddwn wedi clywed sôn amdanoch ar hyd y pentre; fedr dyn sydd wedi gwneud ffortiwn yn America ddim bod yn anadnabyddus yn hir mewn lle bach fel hwn.
 
(1, 0) 397 Oes, siwr!
(1, 0) 398 Gorsedd Beirdd Ynys Prydain.
(1, 0) 399 Rwy'n aelod ohoni.
 
(1, 0) 404 Mae'n rhaid pasio arholiadau...
 
(1, 0) 409 Mae rhai pobl yn cael eu hethol yn Aelodau.
 
(1, 0) 412 Dydy e'n costio dim...