Ciw-restr

Ffrois

Llinellau gan Miriam (Cyfanswm: 31)

 
(1, 0) 130 Ia, motryb.
 
(1, 0) 132 I beth?
 
(1, 0) 136 O'r gora, motryb.
 
(1, 0) 176 Mam, ble ma'm |blouse| las i?
 
(1, 0) 178 O─dyw-hi ddim man'ny nawr.
 
(1, 0) 202 Mam!
 
(1, 0) 205 Symudsoch-chi riban y ngwallt-i rwla?
 
(1, 0) 216 Mam, os gita chi ddim─
 
(1, 0) 218 O─a ble 'r ych chi'n mynd?
 
(1, 0) 220 'Rych-chi'n |smart| iawn heno.
(1, 0) 221 Dyma ffetog newydd bert.
 
(1, 0) 223 Na, nid un newydd yw hi.
(1, 0) 224 'Dwy-i ddim wedi gweld hon gita chi o'r blan.
 
(1, 0) 228 Dress newydd hefyd.
(1, 0) 229 Dyma wlanen hyfryd, ble prynsoch-chi ddi?
 
(1, 0) 237 On-ni'n mynd i ofyn i chi am bin gwallt.
 
(1, 0) 239 Os un gita chi?
 
(1, 0) 270 O─h, 'rwy inna hefyd.
 
(1, 0) 292 A 'dos dim isha i chi fod yn fwy comon na'r aelota erill, John Harris a Shencin Jones.
(1, 0) 293 Fe fyddan nhw yn talu rhent oll ddyddia'u bywyd, a dyma chi a dou dŷ yn rhydd ar ych enw chi.
 
(1, 0) 317 O─mam, o'r hen froc wen odd gen-i.
(1, 0) 318 Pryd nithoch chi ddi?
 
(1, 0) 331 Rwy wedi gwishgo hwn nawr; ma-fa'n itha glân.
 
(1, 0) 408 O mam, beth sy'n bod heno?
(1, 0) 409 Dyna hyfryd ych chi'n dishgwl yn hen shôl mamgu!
 
(1, 0) 418 Ble ma'r parsal 'na?
 
(1, 0) 511 Mam fach, pam na fysach chi'n gwed rwpath?
 
(1, 0) 537 Welwch-chi, mam, beth sy gen-i man hyn?
 
(1, 0) 569 'Rwy'n eilio'r cynyciad.
 
(1, 0) 576 Alla-i ddim gweld y shwgir |lump| yn unman.
 
(1, 0) 624 Nhad!