Ciw-restr

Yr Orffiws

Llinellau gan Blodwen (Cyfanswm: 29)

 
(1, 1) 154 Oeddech chi'n sôn am Doctor James rwan, Nhad?
 
(1, 1) 156 Dyna i chi ryfedd, a finna'n siarad efo fo ryw chwarter awr yn ôl!
 
(1, 1) 158 Newydd fod yn gweld Uncle Enoc medda fo.
 
(1, 1) 162 Na, dydw i ddim yn meddwl.
 
(1, 1) 166 Hm?
 
(1, 1) 168 O dim ond ei fod o eisio barn Doctor James.
 
(1, 1) 170 Y "Sailor's Rest".
 
(1, 1) 173 Rhyw fath o gartre i hen longwrs, rydw i'n deall.
(1, 1) 174 Ar ôl iddyn nhw reteirio o'r môr.
 
(1, 1) 177 Dydw i ddim yn cofio'n iawn.
(1, 1) 178 I ffwrdd yn rhywle, ond mae o'n le ardderchog, medda Doctor James.
 
(1, 1) 180 Ydy, medda fo.
(1, 1) 181 Wedi blino byw ar ei ben ei hun.
 
(1, 1) 183 Be sy Nhad?
 
(1, 1) 186 O?
(1, 1) 187 Wel da iawn, Nhad!
(1, 1) 188 Mae'n biti gweld yr hen greadur ei hunan bach yn y tŷ yna.
 
(1, 1) 193 Am y llyfr hwnnw oeddwn i'n ddarllen ddoe.
(1, 1) 194 Roedd o ar y cwpwrdd y bore yma.
(1, 1) 195 Ydy Wili John wedi bod efo fo eto?
 
(1, 1) 197 Ond mi ydw i eisio mynd â fo i'r llyfrgell y pnawn yma, Nhad!
 
(1, 1) 199 Naddo, ond yn reit fuan 'r 'wyn credu.
 
(1, 1) 201 A, dyma fo!
 
(1, 1) 205 O dydy o ddim mor ddrwg â hynny, Mam.
(1, 1) 206 Dipyn yn groes, dyna'r cwbwl.
(1, 1) 207 Mae ei galon o yn y lle iawn.
 
(1, 1) 209 Wel dydy hi ddim yn rhy hwyr i mi ddechra, Mam.
 
(1, 1) 211 O dim ond bod yna ryw ddyn ifanc wedi gofyn imi fynd efo fo i'r pictiwrs nos fory.
 
(1, 1) 215 Doctor James, Nhad.