Ciw-restr

Y Pwyllgor

Llinellau gan Malachi (Cyfanswm: 145)

 
(1, 0) 7 Mari, sychsoch chi ddim o nghefan-i yn hannar sych!
 
(1, 0) 12 Go, darro!
 
(1, 0) 15 Beth wetas-i, yn wir!
 
(1, 0) 17 Fe ddylsa fod cwiddyl arno-chitha i ddod â shwd Iassis a hyn i'r ty.
 
(1, 0) 19 Welas-i shwt beth ariod, os bydd ast arno-i i fynd i rwla, wy-i mor wirad o dorri lassan ne golli bwtwn, a mod i'n ddyn.
 
(1, 0) 23 |Front|!
(1, 0) 24 Pwy isha |front| sy heno?
(1, 0) 25 Dewch â'r grafat goch 'na yma.
 
(1, 0) 28 Dyna wyr.
(1, 0) 29 Ma rhyw hen wynt rhyfadd wedi mynd yndo chi oddiar ath Lisa Jane i'r college.
(1, 0) 30 Beth fydd raid i fi nithir nesa wn-i gwishgo cuffs i fynd i'r seiat falla?
 
(1, 0) 32 Wel, tawn i'n trico!
(1, 0) 33 Mari, os dim lassan letar yn y ty 'ma rwla?
 
(1, 0) 44 Mari, lassis lletar sy gita Jacob.
 
(1, 0) 61 Mwfflar sy am wddwg Jacob!
 
(1, 0) 65 O'r arswd, ddaw hi ddim, ma-hi lawar rhy fach!
 
(1, 0) 69 Fe fysa'n well gen i ddishgwl yn depyg i rwpath arall, wath felny wy'i'n teimlo.
 
(1, 0) 75 Jacob, glwsoch-chi a'n mynd?
 
(1, 0) 80 Jacob Evans, 'r wy-i 'n gallu godda profedigitha mawr bywyd yn weddol iawn, ond ma rwpath fel hyn yn strain ofnadw ar y ticyn crefydd sy gen i.
 
(1, 0) 82 Dewch a'm strapan i 'ma.
 
(1, 0) 87 Gnaiff a!
(1, 0) 88 Dyna i gyd ych-chi'n wpod.
 
(1, 0) 90 'D ych-chi ddim wedi gweld y galasis ffashiwn newydd 'ma?
(1, 0) 91 O bobpath dwl welas i ariod, sylwch ar y wheel fach yna, ma-hi fel sheave ingin windo.
(1, 0) 92 Os collwch chi un bwtwn ma'r un man i chi golli dou.
 
(1, 0) 94 Iefa?
(1, 0) 95 Ma gita chi ffydd fawr yn Rhagluniath.
 
(1, 0) 99 Wfft shwt bresant weta-i.
 
(1, 0) 113 Itha right, cymerwch gatar.
(1, 0) 114 Ishteddwch Obadiah, dewch ymlan.
 
(1, 0) 126 Ia, ia, fe fyddwn yn fwy cysurus manny.
 
(1, 0) 139 Os yn-ni yn mynd i aros yn y gecin, a Mari yn yn plith ni, 'd ôs dim isha i chi chynnyg hi yn aelod o'r pwyllgor,—dyna fi yn roi rypudd teg i chi nawr.
 
(1, 0) 158 Os raid i fi wed rwpath nawr?
 
(1, 0) 160 Hannar munad ta!
 
(1, 0) 162 Frotyr a chwiorydd,...
 
(1, 0) 166 Os ych-chi, Mari, yn mynd i wherthin ar ym mhen i, weta-i ddim gair arall.
 
(1, 0) 171 Dyna fe! glywsoch chi!
(1, 0) 172 Ma'n raid i chi acto'n weddus miwn pwyllgor.
 
(1, 0) 174 'R yn-ni wedi cwrdd... 'r yn-ni wedi cwrdd yma heno... ond yn-ni?
 
(1, 0) 177 Jacob, Matthew, dyna ddangos i chi faint o wara teg wy-i 'n gal yn y ty ma.
 
(1, 0) 188 Wel, 'r ych chi gyd yn gwpod nag wy-i ddim llawar o sharatwr.
 
(1, 0) 190 Dyna chi 'to!
 
(1, 0) 192 Fel gwetas i, 'wy-i ddim llawar o sharatwr, ond ma ngalon-i yn y gwaith.
(1, 0) 193 'R wy wedi bod gita chrefydd nawr ers dros ddeugain mlynadd...
 
(1, 0) 199 A... a... 'rwy wedi talu'r shop yn gyson pob pythewnos drw'r blynydda... a... a... a os pariff y tywydd fel hyn, fe ddylsan gal steddfod hyfryd.
 
(1, 0) 202 Ond... ond, i fynd ymlan... ia... a... i fynd ymlan... ia... {yn troi yn sydyn at JACOB}, Jacob Evans, 'r ych chi'n gwpod beth i wêd yn well na fi, a chitha'n cyoeddi bob Sul─dewch nawr, gair bach yn fyr.
 
(1, 0) 211 Beth ych-chi'n gofyn i fi!
 
(1, 0) 215 Ordor, Mari.
 
(1, 0) 225 Nawr, Mari, tynnwch ych geira nol, gwnewch |apology| ar unwaith.
 
(1, 0) 236 Ia, c'wilydd mawr hefyd.
 
(1, 0) 258 Ah?
 
(1, 0) 260 Obadiah, 'r ych-chi gwpod nag os dim llawar o Sisnag gen-i; gobitho nag ych-chi ddim yn trio'n shimplo-i.
 
(1, 0) 263 'R wy-i wedi bod ar gannodd o bwyllgora—
 
(1, 0) 265 Wel, fe alla wêd ma nid dyma'r tro cynta i fi fod ar bwyllgor, ond chlywas i ariod son am |boint of ordor| miwn pwyllgor Cwmrag o'r blan.
(1, 0) 266 Ond cerwch ymlan i ni gal clwad beth sy gita chi.
 
(1, 0) 272 Beth!
(1, 0) 273 Wara hen blai yn y capal!
 
(1, 0) 277 'D os dim drama na chonsart i fod.
(1, 0) 278 |Fi| yw'r cadeirydd, a wetyn, tewch son.
(1, 0) 279 Heblaw hynny, ma cwrdd y brotyr wedi penderfynu cal 'steddfod.
(1, 0) 280 Os na chynaliwn ni 'steddfod nawr fe fydd aelota Salam yn meddwl 'u bod nhw wedi cal y gora arno-ni.
 
(1, 0) 283 O, beth wyddoch chi am beth felny?
 
(1, 0) 290 Dyna i gyd sy gita-chi i wed?
 
(1, 0) 299 Dyna chi! arno-chi ma'r bai.
(1, 0) 300 Fe roias i rypudd teg i chi; fe wyddwn-i o'r gora y gnelsa Mari gawl o'r cwbwl.
 
(1, 0) 317 Nag-yn, a nawr, gan 'i bod hi wedi mynd yn waetha waetha, 'd wy-i ddim yn gweld fod isha i ni bito cal 'steddfod.
 
(1, 0) 323 Ia, ia; dyma ni wedi bod bron hannar awr man hyn, a 'd yn-ni ddim tamad nes mlan, dim ond o'ch hachos chi, Mari.
(1, 0) 324 Dos dim isha mynd i'r shop arno-chi, ne rwpath?
 
(1, 0) 327 Wel, beth gymerwn ni gynta?
(1, 0) 328 Y prif-ddarn?
(1, 0) 329 Dewch Matthew, chi yw'r dechreuwr canu, beth yw'ch barn chi?
 
(1, 0) 331 Wel 'tawn i'n marw, rhyw gratur penstiff ych chi Obadiah!
(1, 0) 332 Beth sy'n bod nawr?
 
(1, 0) 342 Na, na, fe gymerwn y prif-ddarn gynta.
(1, 0) 343 Os yma ryw gynyciad?
 
(1, 0) 345 Beth yw hwnnw?
 
(1, 0) 357 Ho'n wir, dyma hanas blasus i ddoti o mlan i, ontefa?
 
(1, 0) 366 Mari, chi ddechreuws yr hen ddwli-ma.
 
(1, 0) 372 Daw-a'n wir!
(1, 0) 373 Cymerwch chi bwyll Jacob.
(1, 0) 374 Llai o'r hen amsar melys 'na, os gwelwch chi'n dda.
(1, 0) 375 Matthew, chi yw'r dyn yn y dryswch 'ma.
(1, 0) 376 Dewch nawr.
 
(1, 0) 385 Dyna glatchan yn 'i lle, Matthew.
(1, 0) 386 Ishteddwch lawr, Obadiah, a dysgwch wrando'n barchus pan bodyn o wybotath yn gwêd gair.
 
(1, 0) 400 O, Sisnag, iefa?
 
(1, 0) 403 Iefa'n wir.
(1, 0) 404 Shwt ma'r Ysgrythur yn canu yn Sisnag, Matthew?
 
(1, 0) 406 Dyna-fe lwchi, Cwmrag yw iaith crefydd, ontefa?
 
(1, 0) 411 Mari, chi'n cofio 'steddfod Aberdar!
 
(1, 0) 414 Dyna le gwelais-i Mari gynta; yn canu gita altos Côr y Cwm.
(1, 0) 415 'R wy'n 'i gweld hi nawr, ffroc lâs, shacad goch, het felan a phlufyn gwyrdd—ôdd hi fel twmplan fach, ôdd!
(1, 0) 416 Fuas-i fawr o dro cyn dala 'i llycad hi, a fe ddath rwpath drosto-i bob tamad, do; "Dyna ngwraig i," myntwn-i, "dyna ngwraig i."
 
(1, 0) 419 Ia, ia, ond, ha! ha!—gita fi yr ithoch chi sha thre.
 
(1, 0) 422 Dyna chi, Mari, arnoch chi ma'r bai, chi ddechreuws, cofiwch—ond fe licswn i gal "Y don o flan y gwyntodd " yn 'stedfod Pisgah.
 
(1, 0) 424 Daw-a, daw; Matthew, ma'r "Don o flan y gwyntodd " yn |glassical|, on'd yw hi?
 
(1, 0) 426 Ma-hi'n ddicon mwy |classical| na'r "Blotyn bach."
(1, 0) 427 Dewch nawr, Matthew, gwetwch ych barn yn onast.
 
(1, 0) 434 Os yma rywun yn eilio'r cynyciad?
 
(1, 0) 438 Ryw gynyciad arall?
 
(1, 0) 444 Os yma rywun yn ddicon dwl i eilio hwnna?
 
(1, 0) 446 Mari!
 
(1, 0) 449 Pob un sy dros y "Blotyn bach," i ddod a'r hen amsar melys nol?
 
(1, 0) 451 Pob un sy'n grôs?
 
(1, 0) 454 Nawr ta, Jacob, ble 'r ych-chi nawr, eh?
 
(1, 0) 456 Dewch chi, merch-i!
 
(1, 0) 459 Wel, 'tawn-i heb gyffro o'r fan!
 
(1, 0) 462 Eiliwch-a 'ch hunan.
 
(1, 0) 465 O'n wir; ym mhwy 'steddfod buoch |chi|, Obadiah?
 
(1, 0) 468 Pob un sy dros "Y don o flan y gwyntodd"?
 
(1, 0) 470 Pob un sy'n grôs?
 
(1, 0) 476 Itha right.
(1, 0) 477 Ishteddwch i lawr, Matthew, fe ddewn ni'n ol at y canu eto.
 
(1, 0) 482 Barddoniath a pheth?
 
(1, 0) 485 Ryddiath?
 
(1, 0) 487 Fe fyddwn-ni'n cynnal y 'steddfod, Obadiah, miwn ty cysegredig.
 
(1, 0) 489 Os gita chi ryw syniad beth ma-fa'n gisho'i wêd?
 
(1, 0) 491 O—h, wel, pam na wetiff y dyn 'i feddwl yn blan.
(1, 0) 492 O'r gora, fe ddechreuwn gita'r llythyr caru.
(1, 0) 493 Faint o wobor gynycwn-ni?
 
(1, 0) 498 Ma ryw wendid ryfadd wedi dod drosto chi yn ych henaint, nagos-a?
 
(1, 0) 511 Gadewch i bob un spelian fel ma-fa'n dewish, yn enw'r bendith, spelian fel dysgws-a yn yr Ysgol Sul, spelian 'r un ffordd a'r Beibl.
 
(1, 0) 515 Obadiah, ma'n flin gen-i'ch clwad chi yn wilia felna, bachan ifanc gobithol fel chi, sy â'i lycad ar y sêt fawr.
 
(1, 0) 519 Nawr Obadiah, ishteddwch lawr, ne dyn a wyr beth wetwch chi nesa.
(1, 0) 520 Os triwch chi fod yn gymedrol, fe driwn ninna anghofio'r hyn wetsoch chi.
(1, 0) 521 Cofiwch chi, tsa aelota Pisgah yn dod i wpod am hyn, fe fysa hi yn galed iawn arnoch-chi.
 
(1, 0) 526 Ar bwy destun, Jacob?
 
(1, 0) 528 Testun hyfryd.
 
(1, 0) 530 Wel?
 
(1, 0) 544 Os yma rywun yn diall Obadiah?
 
(1, 0) 552 Nawr, nawr, Obadiah, ôs dim ffraeo i fod yn y ty 'ma.
(1, 0) 553 Ishteddwch lawr.
 
(1, 0) 557 Ag ar bwy ma'r bai.
(1, 0) 558 Fe fysan-ni'r dynon wedi nithir gwaith onibai amdano chi.
 
(1, 0) 562 'R wy-inna yn gofyn i chitha i ishta lawr.
(1, 0) 563 'Rych chi lawn cynddrwg a Mari.
 
(1, 0) 566 Odd hawl gita ni i ddewis Mari yn aelod o'r pwyllgor 'ma?
 
(1, 0) 569 O'r gora, os odd hawl gita ni idd 'i nithir hi'n aelod, ma hawl gita ni idd 'i diaeloti hi.
 
(1, 0) 571 A os ôs hawl gita ni i ddiaeloti Mari ma hawl gita ni i ddiaeloti Obadiah.
 
(1, 0) 573 'D yw Mari a Obadiah yn ddim byd ond rhwystyr, a wetyn, ma'n well i ni idd 'i diaeloti nhw.
(1, 0) 574 Fyddwn ni'n tri ddim wincad yn partoi program: fe gewch chi, Matthew, ych ffordd gita'r gerddoriath, fe gaiff Jacob drefnu'r farddoniath a'r—a'r peth arall 'na, a fe ofala inna am yr amrywiath.
 
(1, 0) 580 Y |ni| yn mynd i ofyn iddyn |nhw|!
(1, 0) 581 Otyn |nhw| wedi dod i ofyn i |ni|?
 
(1, 0) 584 Dim |fear|, ma nhw lawar rhy gysglyd.
 
(1, 0) 608 Obadiah!