Ciw-restr

Y Pwyllgor

Llinellau gan Obadiah (Cyfanswm: 47)

 
(1, 0) 136 Clywch, clywch; 'r wy'n dymuno eilio'r cynyciad.
(1, 0) 137 |Quite right| {yn troi at MATTHEW}, |quite in order|, |co-opted member|, chi'n gweld Mr.
(1, 0) 138 Bifan.
 
(1, 0) 142 Y peth nesa sy gita ni i nithir yw dewish cadeirydd.
(1, 0) 143 R wy'n dymuno cynnyg Jacob Evans.
 
(1, 0) 195 |Chair, chair|.
 
(1, 0) 213 Parchus yn wir!
 
(1, 0) 218 |Chair, chair|.
 
(1, 0) 228 Ond chi'n gweld, Mrs. Williams, hyd yn nod os byddwch chi'n gwpod nag yw dyn ddim yn gwêd y gwir, ôs gita chi ddim hawl i wêd, pan fyddwch chi miwn pwyllgor, i fod a'n gwêd celwdd.
 
(1, 0) 256 Mr. Cadeirydd, 'r wy-i'n cwnnu ar |boint of ordor|.
 
(1, 0) 259 'R wy'n cwnnu ar |boint of ordor|.
 
(1, 0) 267 Dyna beth sy gen i: pwy isha i ni gal 'steddfod sy, pwy les ma'r hen 'steddfota bach ma'n nithir?
 
(1, 0) 269 Ia, 'steddfod fach.
(1, 0) 270 Ma'r 'steddfod yn mynd mas o'r ffashwn nawr.
(1, 0) 271 'R wy-i 'n cynnyg yn bod ni yn cal drama.
 
(1, 0) 330 Mr. Cadeirydd, r'wy-i'n cwnnu lan ar |boint of ordor|.
 
(1, 0) 333 Pwy isha sy i ni roi'r lle blaena i'r hen ganu 'ma?
 
(1, 0) 338 Jelosi, Matthew, jelosi.
(1, 0) 339 'R wy-i'n cynnyg yn bod ni yn dechra gita'r ochr lenyddol.
 
(1, 0) 365 Mr. Cadeirydd, otyn-ni wedi dod yma heno i glwad hanes caru Jacob Evans?
 
(1, 0) 381 Ha, ha!
 
(1, 0) 390 Dyna pam ôn-i'n cwnnu.
(1, 0) 391 Fe licswn-i glwad Mr. Bifan yn esbonio'r gair |classical|.
 
(1, 0) 396 Ha, ha!
 
(1, 0) 430 Ho! dyna Gymro, dyna Gymro; son am anwybotath!
 
(1, 0) 436 Nagos!
 
(1, 0) 441 Clywch, clywch.
 
(1, 0) 463 Fe eilia-i'r cynyciad.
 
(1, 0) 473 O'n i'n eilio'r cynyciad er mwyn dangos y dryswch sy'n dilyn o gymeryd yr hen ganu 'ma gynta.
(1, 0) 474 'R wy-i'n cretu y dylsa-ni fynd ymlan at yr ochor lenyddol.
 
(1, 0) 480 'R wy-i'n cynnyg yn ffurfiol yn bod ni'n cymeryd at y farddoniath a'r ryddiath.
 
(1, 0) 483 Barddoniath a ryddiath.
 
(1, 0) 502 Cyn mynd ymlan, 'r wy-i am ddoti un amod lawr, a dyma fe: yr oll o'r cyfansoddiata miwn barddoniath a ryddiath i'w hysgrifennu yn ol yr orgraff newydd.
 
(1, 0) 504 Dyma gyfla bendigetic i ni ddangos yn bod ni'n ddynon gwybotus a diwyllietic.
(1, 0) 505 Otw, 'r wy-i'n cynnyg fod yr oll o'r cyfansoddiata miwn barddoniath a ryddiath i'w hysgrifennu yn ol yr orgraff newydd.
 
(1, 0) 512 'Dyw orgraff y Beibl ddim hannar |right|.
 
(1, 0) 534 Beth arall allwch-chi erfyn?
(1, 0) 535 Os cewch chi'ch ffordd, fe newch y 'steddfod yn destun sport i'r byd.
(1, 0) 536 Dwli pen hewl, bob tamad.
 
(1, 0) 538 Ia, Jacob, felna.
(1, 0) 539 'Dych-chi ddim yn diall ysbryd yr ôs.
(1, 0) 540 Ys gwetws dyn enwog ychydig bach yn ol, fe gas Cymru afal ar 'i henad yn y ddeunawfad ganrif, fe ddath o hyd idd'i meddwl yn y bedwaradd ganrif ar bymtheg, a nawr yn yr ugeinfad ganrif ma-hi'n sylweddoli fod gita-hi gorff.
(1, 0) 541 Gadewch i ni ddewis testun fydd yn trafod petha agosa a mwya cynefin bywyd, testun |realistic|.
(1, 0) 542 Na, 'dychchi ddim yn diall ysbryd yr ôs.
 
(1, 0) 549 Tsa chi'n wrboneddig, a thicyn o synnwyr cyffretin yn ych pen chi, fe ddiallsach ar unwaith mai nid dyna on-i'n feddwl.
 
(1, 0) 561 Mr. Cadeirydd, 'r wy-i'n gofyn i Mr. Bifan i nithir |apology| i fi.
 
(1, 0) 602 Jacob!