Ciw-restr

Rhys Lewis

Llinellau gan Barbara (Cyfanswm: 7)

 
(2, 1) 283 Saith, Tomos.
 
(2, 1) 309 Ewch a bwyd i'r ieir, Tomos.
 
(2, 1) 316 Ydi, dowch at y bwrdd.
 
(2, 1) 321 Dowch, tipyn o'r ham a'r wye 'ma, Mari Lewis.
 
(4, 3) 1210 Tomos bach, fedra i ddim dwad heno,—mae fy lode i yn boenus ryfeddol.
 
(4, 3) 1212 O, dydw i ddim yn sâl felly chwaith, Tomos.
 
(4, 3) 1248 Ydi o'n wir, William, dy fod di yn mynd i briodi?